21 Ryseitiau Pwdin Pasg Yn Barod mewn 20 Munud (neu Lai!) — Bwytewch Hwn, Nid Dyna

Gall cinio Pasg gymryd oriau i’w baratoi, ond nid oes rhaid i bwdinau. Yn lle dewis ryseitiau pwdin Pasg a fydd yn cymryd llawer o amser (ac egni) i’w paratoi, torrwch yn ôl ar yr amser a dreuliwch yn y gegin trwy ddewis un cyflym ac iach heb ffwdan.

Os ydych chi’n rhywun sydd wedi cael y rôl o wneud pwdin dros wyliau’r Pasg, darllenwch ymlaen. O diramisu aeron syfrdanol i bwdin siocled 5 munud, dyma rai o’r ryseitiau pwdin Pasg iach gorau y gellir eu gwneud mewn llai nag 20 munud. Mwynhewch!

Hefyd, peidiwch â cholli ein 22 Bwyd i Doddi Braster Bol yn 2022.

Trwy garedigrwydd Laughing Spatula

Gan fod angen powdr coco heb ei felysu, llaeth, fanila a siwgr, gellir chwipio’r pwdin cain hwn mewn dim ond pum munud ar gyfer pwdin Pasg cyflym a hawdd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi hufen chwipio ar ei ben, siocled tywyll wedi’i gratio, a cheirios i osod y naws.

Mynnwch y rysáit Laughing Spatula.

cacen ddaear Pasg
Trwy garedigrwydd Lil Luna

Yn berffaith ar gyfer teuluoedd â phlant ifanc, neu’r rhai ifanc eu calon, mae’r rysáit Cacen Baw Pasg hwn yn ymgorffori rhai o ddanteithion mwyaf annwyl plentyndod, gan gynnwys Peeps, Oreos, ac M&M’s. Mae’r pwdin hwn yn gymaint o hwyl i’w wneud ag ydyw i’w fwyta.

Mynnwch y rysáit gan Lil Luna.

Cwpanau tiramisu wedi'u rhewi
Trwy garedigrwydd Foxes Loves Lemons

Mae’r rysáit tiramisu cyflym hwn yn profi nad oes rhaid i diramisu fod yn brawf awr. Gyda hufen chwipio trwm, hufen iâ fanila, caws mascarpone, bisgedi, a phowdr coco, dim ond pum munud o amser paratoi sydd ei angen ar gyfer y danteithion hwn.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Foxes Loves Lemons.

Pwdin banana cyflym a hawdd
Trwy garedigrwydd y fam brofiadol

Ydych chi’n caru pwdin banana? Rydym hefyd yn. Wedi’i wneud gyda chymysgedd o bwdin sydyn, cwcis wafferi fanila, bananas wedi’u sleisio, a Cool Whip, mae’r pwdin decadent hwn yn ffordd berffaith o ffonio yn y gwanwyn yn ystod gwyliau’r Pasg.

Mynnwch y rysáit gan The Seasoned Mom.

Iogwrt Mêl 5-Munud Quinoa Parfait
Trwy garedigrwydd Pinch of Yum

Os ydych chi’n chwilio am bwdin Pasg sydd ychydig yn iachach, rhowch gynnig ar y rysáit cwinoa iogwrt mêl hwn sy’n profi nad yw cwinoa ar gyfer prydau sawrus yn unig. Wedi’i wneud ag iogwrt Groegaidd plaen, cwinoa wedi’i goginio, mêl, Cheerios a Grawn Hynafol, ac ychydig o hadau pomgranad, mae’r parfait hwn yn llawn blas a gwead.

Mynnwch y rysáit Pinsiad o Yum.

Crwst Oreo Pasg
Trwy garedigrwydd Lil Luna

Mae siocled gwyn, M&M lliw pastel a chwistrellau lliw yn ychwanegu cyffyrddiad Pasg at y rysáit hawdd hwn i’w wneud. Y peth gorau yw ei fod yn addasadwy – mae croeso i chi newid neu ychwanegu cynhwysion at y cymysgedd.

Mynnwch y rysáit gan Lil Luna.

CYSYLLTIEDIG: Pwdinau Mwyaf Eiconig America

tiramisu aeron
Trwy garedigrwydd Pobi Mwy Hyderus

Dim ond deg munud sy’n sefyll rhyngoch chi a thiramisu blasus. Wedi’i lenwi ag aeron ffres, caws mascarpone, bisgedi, a creme de cassis, efallai y bydd y rysáit hawdd hwn yn dod yn hoff bwdin newydd eich teulu.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Pobi Mwy Hyderus.

Tryfflau siocled 10 munud
Trwy garedigrwydd The Minimalist Baker

Pam prynu peli siocled drud pan allwch chi eu gwneud gartref am ddim ond ffracsiwn o’r pris? Wedi’i felysu â dyddiadau a’i wneud â phowdr coco a menyn cashiw, mae’r danteithion hwn nid yn unig yn flasus ond hefyd yn iachach na danteithion eraill a brynir mewn siop.

Mynnwch y rysáit gan The Minimalist Baker.

Trwy garedigrwydd Lil Luna

Ychwanegwch ychydig o’r Pasg i’ch mefus wedi’u gorchuddio â siocled gyda’r rysáit hynod syml hwn. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw mefus ffres, toddi candy oren, a thua ugain munud. Mae’r mefus hyn nid yn unig yn hwyl i’w gwneud (a’u bwyta!), ond maent hefyd yn edrych yn hyfryd pan gânt eu gosod ar y bwrdd.

Mynnwch y rysáit gan Lil Luna.

Brownis Walnut Espresso 5 munud
Trwy garedigrwydd Minimalist Baker

Brownis gallwch chi wneud mewn 5 munud? Cofrestru! Gyda chynhwysion iachus fel cnau Ffrengig amrwd, cnau almon heb halen, a dyddiadau Medjool, mae’r brownis dim pobi hwn yn llawn blas a phrotein.

Mynnwch y rysáit gan The Minimalist Baker.

croissants siocled 20 munud
Trwy garedigrwydd Sally’s Baking Addiction

Pwy all ddweud na wrth croissants siocled? Bydd eich gwesteion cinio Pasg yn gofyn am eiliadau (a thraean) o’r pwdinau blewog, llawn siocledi hyn. Cyfrinach y rysáit hwn? Rholiau cilgant rheweiddiedig Pillsbury.

Mynnwch y rysáit Caethiwed Pobi gan Sally.

cwcis basged y Pasg
Trwy garedigrwydd Lil Luna

Mwynhewch eich paned o gwcis basged Pasg gyda’r rysáit hawdd hwn y gallwch chi ei chwipio mewn dim ond 20 munud (neu lai!). I gael yr effaith lawn, gofalwch eich bod yn defnyddio rhew gwyrdd ar gyfer y “glaswellt” a chnau daear M&M’s ar gyfer yr “wyau.”

Mynnwch y rysáit gan Lil Luna.

Cwcis Gummy
Trwy garedigrwydd y fam brofiadol

Beth sy’n sgrechian “Candy Pasg” yn well na ffa jeli? Mae’r danteithion lliwgar hyn yn cael eu cymysgu’n uniongyrchol i does cwci siwgr brown ac yna’n cael eu pobi i greu pwdin gwirioneddol drawiadol sydd nid yn unig yn greadigol ond hefyd yn gyfleus.

Mynnwch y rysáit gan The Seasoned Mom.

bariau lemwn
Trwy garedigrwydd Show Me The Yummy

Wedi’i wneud yn aml yn yr haf, mae’r rysáit bar lemwn hwn hefyd yn ffordd berffaith i dywysydd mewn tywydd gwanwyn cynhesach. Gyda dim ond 20 munud o amser paratoi, gellir storio’r pwdin blasus hwn yn y rhewgell am hyd at dri mis.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Show Me the Yummy.

Un Bowlen Cwcis Blawd Ceirch
Trwy garedigrwydd Averie Cooks

Cwtogwch ar yr amser rydych chi’n ei dreulio yn pobi yn y gegin gyda’r rysáit cwci un bowlen ceirch blasus hwn. Yn llawn ceirch grawn cyflawn hen ffasiwn wedi’i rolio, sglodion siocled lled-melys, a siwgr brown, efallai y bydd y rysáit cwci hawdd hwn yn dod yn gyfle newydd i chi. Y rhan orau? Mae “un bowlen” yn golygu llai o seigiau i’w golchi!

Mynnwch y rysáit gan Averie Cooks.

CYSYLLTIEDIG: 48 o ryseitiau Pasg perffaith ar gyfer eich dathliadau

Cymysgedd Byrbryd y Pasg
Trwy garedigrwydd The Baker Mama

Rhowch dro Nadoligaidd ar y cymysgedd byrbryd traddodiadol gyda’r rysáit Pasg hawdd hwn sydd ond yn cymryd ychydig funudau i’w baratoi. Gyda Corn Chex, Pysgnau Halen wedi’u Rhostio’n Sych, Candies Siocled Llaeth y Pasg M&M, Cacen Pen-blwydd Bunny Grahams Annie, a Marshmallows Bunny, mae gwneud y danteithion hwn hefyd yn weithgaredd hwyliog i’w wneud gyda’r teulu.

Mynnwch y rysáit gan The Baker Mama.

cacen hufen iâ 10 munud
Trwy garedigrwydd Gimme Some Oven

Mae’r rysáit cacen gyflym hon yn dangos i ni nad oes rhaid i gacen hufen iâ fod yn gymhleth na chymryd oriau i’w gwneud. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw eich hoff hufen iâ neu sorbet, cwci wedi’i wneud ymlaen llaw neu gramen graham cracker, a’r cynhwysion o’ch dewis i wneud y danteithion blasus hwn sy’n barod i’r bwrdd mewn dim ond 10 munud.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Gimme Some Oven.

Cwcis banana a blawd ceirch heb glwten
Trwy garedigrwydd Vegan Richa

Mae banana aeddfed, surop masarn, siwgr amrwd, a blawd cnau coco-almon yn dod at ei gilydd i greu Cwcis Blawd Ceirch Banana blasus iawn. Mae’r rysáit hwn hefyd yn rhydd o glwten, gan ei gwneud yn berffaith i’r rhai sy’n gallu dilyn diet heb glwten.

Mynnwch y rysáit gan Fegan Richa.

Danteithion Krispies Reis y Pasg
Trwy garedigrwydd Bwyd Go Iawn Gan Dad

Gwisgwch eich danteithion Rice Krispies ar gyfer gwyliau’r Pasg gyda’r rysáit hawdd ei wneud hon sy’n gofyn am lai nag 20 munud o amser paratoi. Yn llawn marshmallows bach, wyau robin siocled bach, a chwistrellau pastel, mae’r danteithion hawdd hon yn ffefryn gan y cefnogwyr.

Mynnwch y rysáit o Bwyd Go Iawn gan Dad.

Nythod Cnau Coco Siocled
Trwy garedigrwydd Bwyta Bwyd Adar

Yn annwyl ac yn flasus, mae’r nythod cnau coco siocled hyn yn cael eu gwneud gyda chnau coco wedi’u rhwygo, sglodion siocled Lily, ac wyau siocled bach, ffa jeli, neu gnau macadamia. Y peth gorau yw mai dim ond 10 munud y mae’n ei gymryd i’w wneud.

Mynnwch y rysáit gan Eating Bird Food.

Bariau Cwci Sglodion Siocled Saltine
Trwy garedigrwydd The Creative Bite

Dim ond 20 munud sydd rhyngoch chi a rhai o’r cwcis sglodion siocled mwyaf blasus sydd ar gael. Wedi’u gwneud â chynhwysion syml fel siwgr brown llawn, sglodion siocled tywyll, detholiad fanila, a halen môr, mae’r bariau cwci sglodion siocled hallt hyn yn sicr o fod yn boblogaidd.

Mynnwch y rysáit o The Creative Bite.

CYSYLLTIEDIG: Y Bwyd Pasg Gorau Ym mhob Talaith

Leave a Comment

Your email address will not be published.