23 Ryseitiau Cawl Clyd Sy’n Perffaith ar gyfer Colli Pwysau Y Cwymp Hwnnw – Bwytewch Hwn, Nid Hwnna

Beth gynnar wrth i’r tywydd oeri, mae fy ffrindiau a minnau bron bob amser yn barod am rannu pot mawr o gawl. Pan rydyn ni’n dod at ein gilydd yn ystod yr wythnos, rydyn ni’n cymryd ein tro yn gwneud gwahanol botiau o gawl y gallwn ni eu rhannu. Tsili Twrci, minestrone, sboncen cnau menyn hufennog, tortilla cyw iâr – mae’r rhestr yn mynd ymlaen. Ac er ein bod ni wrth ein bodd yn mygu ein cawl gyda phob math o dopinau a dipio tafelli bara surdoes ffres yn ein powlenni, mae cawl yn dal i fod yn bryd cymharol iach i’w fwynhau yn ystod y tymor. Yn wir, mae yna nifer o ryseitiau cawl ar gael a all hyd yn oed eich helpu gyda’ch nodau colli pwysau, os yw hynny’n rhywbeth rydych chi’n chwilio amdano.

O gawliau popty araf i chilies cyflym i ffefrynnau bwyty copicat, dyma rai o’r ryseitiau cawl gorau i wneud y cwymp hwn a allai hyd yn oed eich helpu i golli pwysau. Yna gwnewch yn siŵr eich bod chi’n edrych ar ein rhestr o’r 100 Rysáit Haws i’w Gwneud i gael eich ysbrydoli gan brydau iachach fyth.

Kiersten Hickman/Bwyta Hwn, Nid Hwnna!

Does dim byd gwell na nwdls cyw iâr clasurol, yn enwedig pan fydd y popty araf yn gwneud y rysáit poblogaidd hwn ddeg gwaith yn haws i’w baratoi.

Mynnwch ein rysáit Cawl Nwdls Cyw Iâr Crock-Pot.

Cawl tomato Ciwba a ffa du
jason donlly

Os ydych chi’n ffan o gawl ffa du Panera, rydyn ni’n addo y byddwch chi wrth eich bodd â’r fersiwn blasus hwn wedi’i wneud â thomatos a sbeisys Ciwba.

Mynnwch ein rysáit ar gyfer Cawl Tomato Ciwba a Ffa Du.

cawl porc gyda chili gwyrdd a bara
jason donlly

Defnyddiwch borc dros ben gyda’r popty araf hawdd hwn, cawl chili gwyrdd wedi’i stwffio â ffa cannellini a lwyn tendr porc.

Mynnwch ein rysáit Cawl Porc Gwyrdd Chile.

Cawl Nwdls Cig Eidion Asiaidd
Mitch Mandel a Thomas MacDonald

Dyma’ch hoff bowlen o gawl nwdls gyda thro o flas, wedi’i wneud â chig eidion heb lawer o fraster a nwdls udon Japaneaidd.

Mynnwch ein rysáit ar gyfer Cawl Nwdls Cig Eidion Asiaidd Hearty.

cawl winwnsyn Ffrengig paleo
Mitch Mandel a Thomas MacDonald

Nid yw Cawl Nionyn Ffrengig mor afiach ag y credwch, yn enwedig pan fyddwch chi’n gwneud ein fersiwn blasus!

Mynnwch ein Rysáit Cawl Nionyn Ffrengig.

cawl pwmpen cyfan gyda rhosmari 30
Posie Brien/Bwyta Hwn, Nid Hwnna!

Rhwng rhosmari a sboncen cnau menyn, mae’r cawl hwn yn bryd cwympo perffaith i’w fwynhau gyda ffrindiau. Neu hyd yn oed y blas perffaith ar gyfer eich dathliadau Diolchgarwch!

Mynnwch ein rysáit cawl cnau menyn rhosmari.

Chili Difrifol Heb Glwten
Mitch Mandel a Thomas MacDonald

Cadwch eich chili heb lawer o fraster trwy ddefnyddio twrci wedi’i falu a digon o ffa llynges a pinto swmpus.

Mynnwch ein rysáit Chili Twrci.

cawl sialots
Elusen Burggraaf

Tro hwyliog ar Gawl Nionyn Ffrengig clasurol!

Mynnwch ein rysáit ar gyfer Cawl Shallots Rhost gyda Gorgonzola Croutons.

Minestrone Iach gyda Pesto
Mitch Mandel a Thomas MacDonald

Defnyddiwch lysiau dros ben yn eich oergell a chwythwch y rysáit cawl minestrone hwn! Rhowch pesto perlysiau a chaws Parmesan ar ei ben i gael gorffeniad caboledig i gawl hawdd ei wneud.

Mynnwch ein rysáit Cawl Minestrone.

cawl pwmpen a blodfresych
Golygyddion ETNT

Mwynhewch eich hoff lysieuyn cwympo gyda’r cawl sboncen cnau menyn hwn, gyda hwb ffibr ychwanegol o flodfresych a llysiau swmpus eraill!

Mynnwch ein rysáit Cawl Blodfresych Pwmpen.

cawl pelen cig paleo
Mitch Mandel a Thomas MacDonald

Mae’r cawl clasurol hwn yn llawn peli cig brasterog a llysiau trwchus sy’n ei wneud yn bryd colli pwysau perffaith.

Mynnwch ein rysáit ar gyfer Cawl Pelen Cig Eidalaidd.

Cawl Cheddar Brocoli Iach
Mitch Mandel a Thomas MacDonald

Mwynhewch y ffefryn clasurol Panera hwn, ond mewn fersiwn llawer iachach a all eich helpu i golli pwysau!

Mynnwch ein rysáit Cawl Cheddar Brocoli.

Cawl Tatws Pob Iach
Mitch Mandel a Thomas MacDonald

Mae tatws yn llawn ffibr, sy’n helpu i golli pwysau, felly mae mwynhau cawl tatws pob yn wych yn opsiwn gwych ar gyfer cinio os ydych chi’n ceisio colli pwysau.

Mynnwch ein Rysáit Cawl Tatws Pob.

Cawl Selsig Eidalaidd Paleo
Mitch Mandel a Thomas MacDonald

Mae’r cawl swmpus hwn yn debycach i ddysgl pasta, ond mae’n dal i eistedd mewn cawl brasterog sydd bron yn teimlo fel y peth olaf y dylech ei fwyta ar gyfer colli pwysau, ond rydym yn addo ei fod yn dal i fod yn ddewis iach.

Mynnwch ein Rysáit Cawl Selsig Eidalaidd.

cawl pys iach
Mitch Mandel a Thomas MacDonald

Mae’r rysáit hwn yn defnyddio migwrn ham mwg fel protein llenwi a fydd yn eich cadw’n fodlon am weddill y dydd.

Mynnwch ein rysáit ar gyfer Cawl Pys Hollti.

cawl tortilla calorïau isel
Mitch Mandel a Thomas MacDonald

Cawl tortilla sbeislyd ar ddiwrnod cwymp oer? Cyfrwch arnon ni!

Mynnwch ein rysáit cawl tortilla.

cawl o 30 madarch cyfan
Posie Brien / Bwyta Hwn, Nid Hwnna!

Mae’r Cawl Madarch Hufenog hwn yn cydymffurfio â’r 30 cyfan ac yn rhydd o laeth!

Mynnwch ein rysáit ar gyfer Cawl Madarch Hufennog.

Cawl zoodle cyw iâr cyfan 30 gwib
Posie Brien/Bwyta Hwn, Nid Hwnna!

Ydych chi’n bwriadu lleihau eich cymeriant carbohydradau? Mae’r rysáit hwn yn cyfnewid y nwdls â starts am zucchini “zoodles” heb gyfaddawdu ar flas y cawl cyw iâr rydych chi’n ei garu cymaint.

Mynnwch ein rysáit Cawl Swdl Cyw Iâr Instant Pot.

Dwy bowlen o ffugoli pasta fagioli Gardd Olewydd gyda phersli a chaws Parmesan
Kiersten Hickman/Bwyta Hwn, Nid Hwnna!

Obsesiwn â chawl pasta fagioli Olive Garden? Mae’r rysáit copicat hwn yn dadansoddi pob elfen o’r ffefryn clasurol ac yn ei gwneud hi’n hawdd ei wneud gartref.

Mynnwch ein rysáit ar gyfer Cawl Fagioli Pasta Copi: Rysáit Gardd Olewydd.

cawl cêl
Trwy garedigrwydd The Almond Eater

Defnyddiwch y twmpath hwnnw o gêl dros ben yn yr oergell a gwnewch y Cawl Tatws Cale hwn! Dyma’r rysáit cawl llenwi perffaith ar gyfer colli pwysau.

Mynnwch ein Rysáit Cawl Cêl Tatws.

chili cyw iâr gwyn mewn dwy bowlen gyda cilantro
Kiersten Hickman/Bwyta Hwn, Nid Hwnna!

Yn lle’r chili nodweddiadol sy’n seiliedig ar domato, mae’r chili cyw iâr gwyn hwn yn dangy a hufennog ac yn llawn cynhwysion da i chi.

Mynnwch ein rysáit Chili Cyw Iâr Gwyn Instant Pot.

zuppa toscana pot ar unwaith mewn powlen gyda naddion pupur coch
Kiersten Hickman/Bwyta Hwn, Nid Hwnna!

Rhwng y selsig sbeislyd a’r cawl hufennog, mae’r cawl hwn yn llwyddiant ysgubol os ydych chi’n gwneud cawl i dorf.

Mynnwch ein rysáit Instant Pot Zuppa Toscana.

dwy bowlen o gyw iâr parod a chawl reis gyda bara
Kiersten Hickman/Bwyta Hwn, Nid Hwnna!

Mae’r pryd clasurol hwn yn symlach fyth gyda’r rysáit Instant Pot hawdd hwn!

Mynnwch ein rysáit cawl cyw iâr a reis mewn pot ar unwaith.

Leave a Comment

Your email address will not be published.