25 Ryseitiau Cawl Llysieuol Hawdd – Ryseitiau Cawl Llysieuol Calonog

Cyn gynted ag y bydd y tymheredd yn dechrau gostwng, rydym yn cyfnewid ein saladau haf am bowlen swmpus o gawl. Ond os yw eich cynlluniau i chwilio am fwy o opsiynau sy’n seiliedig ar blanhigion wedi meddwl tybed lle gallwch chi ddod o hyd i rysáit cawl fegan blasus, rydyn ni wedi eich gorchuddio â’n powlenni sy’n seiliedig ar blanhigion.

Yn ogystal â bod yn opsiwn hynod glyd yn ystod misoedd oer y gaeaf, mae gan gawliau llysieuol ddigonedd o fanteision maethol. Gall powlen o gawl llysiau a ffa fod yn gyfle gwych i gynyddu eich cymeriant o brotein sy’n seiliedig ar blanhigion, meddai Jackie Newgent, RDN, CDN, cogydd avant-garde, maethegydd coginio, ac awdur Y llyfr coginio glân a syml ar gyfer diabetes.

Mewn gwirionedd, gall cawliau llysieuol sy’n cynnwys ffa, codlysiau (fel corbys), llaeth neu wyau gael cymaint o brotein â’u cymheiriaid sy’n seiliedig ar gig, mae’n nodi. Ac mae’r cyfuniad o lysiau, ffa a broth yn golygu y gallwch chi gynyddu eich cymeriant dyddiol o ffibr, protein a dŵr yn gyflym, yn ychwanegu Vandana Sheth, RDN, CDCES, FAND, maethegydd dietegydd cofrestredig ac awdur y Fy Nwrdd Indiaidd: Ryseitiau Llysieuol Cyflym a Blasus. Ond os nad ffa a chodlysiau yw eich cryfder, dywed Newgent y gall cymysgu eich cawl greu gwead mwy dymunol.

Os ydych chi’n ceisio mynd yn fwy seiliedig ar blanhigion ond nad yw eich rysáit cawl arferol yn llysieuol, mae Newgent yn awgrymu arbrofi gyda chyfnewidiadau i addasu’r rysáit i weddu i’ch dewisiadau. Gellir disodli ryseitiau sy’n defnyddio cynhyrchion cig yn hawdd â chigoedd sy’n seiliedig ar blanhigion o’r farchnad neu fadarch, a gellir cyfnewid unrhyw broth sy’n seiliedig ar gig (fel cyw iâr, cig eidion, neu broth esgyrn) am broth llysiau neu gigydd cawl madarch, meddai. Ychwanegodd Sheth y gall sbeisys a pherlysiau fod yn lle cawl gwych ac mae ffa neu tahini cymysg yn gynhwysiant gwych ar gyfer hufenedd ychwanegol.

Ac mae cawliau llysiau a ffa mewn gwirionedd yn dod â phŵer mawr i’r bwrdd. Gall cyfuno llysiau sy’n cynnwys beta-caroten (fel moron a thomatos) â braster (fel olew olewydd neu fenyn) mewn gwirionedd gynyddu gallu’r corff i amsugno carotenoidau o’r llysiau hynny, ychwanega Newgent.

Os ydych chi’n betrusgar i fachu’ch pot a dechrau coginio, dywed Newgent y gall ychwanegu mwy o gawliau llawn llysiau at eich diet eich helpu i gynnal pwysau corff iachach dros amser. “Oherwydd eu swmp, gall cynnwys cawliau llawn maetholion yn eich cynllun pryd bwyd gynyddu syrffed bwyd, a all yn ei dro helpu gydag ymdrechion rheoli pwysau,” meddai. Ond os ydych chi’n poeni y bydd cawl sy’n seiliedig ar broth yn eich gadael yn newynog, mae Sheth yn awgrymu cydio mewn darn o fara gwenith cyflawn crystiog fel rhywbeth ychwanegol i orffen y pryd.

1

Cawl Tyrmerig Butternut Sboncen

A oes cyfuniad mwy perffaith na chawl pwmpen yn y gaeaf? Mae sboncen cnau menyn a moron yn cymysgu gyda thyrmerig ar gyfer lliw oren llachar, ac mae sblash o laeth cnau coco yn creu dolop hufennog ychwanegol.

Mynnwch y rysáit Atal >>

dwy

Cawl nwdls sinsir

Am gawl nwdls ysgafn, brothy sydd â rhai buddion dyrchafol o sinsir ffres, rydyn ni wrth ein bodd â’r Cawl Nwdls Ginger hwn. Cyfnewidiwch y cawl cyw iâr am eich hoff ddewis llysieuol a chymysgwch y llysiau sut bynnag y dymunwch.

Mynnwch y rysáit Atal >>

3

Cawl Moron gyda Sbeis a Hufen Cnau Coco

Mae pwmpen a thatws yn cael yr holl sylw yn ystod y gaeaf, ond mae cawl moron sbeislyd yn fowlen gynnes, decadent sy’n dod yn hufennog iawn ac yn gyfoethog o’i gymysgu. Cyfnewid cawl esgyrn am eich hoff ddewis llysieuol, a dyma fydd eich cyfle gaeafol newydd.

Mynnwch y rysáit Atal >>

4

Cawl Minestrone Gwanwyn gyda Pesto Cartref

Yr amser pontio hwnnw rhwng y gaeaf a’r gwanwyn yw’r amser perffaith i fwynhau powlen gynnes o’r cawl minestrone gwanwyn hwn. Gan ddefnyddio llysiau fel cennin, ffenigl, asbaragws, a ffa sydd ar eu hanterth y tymor hwn, fe gewch chi bowlen swmpus o gawl cysurus i’ch helpu chi trwy’r ychydig nosweithiau oer diwethaf.

Mynnwch y rysáit Atal >>

5

Cawl cyri gwyrdd Thai

Defnyddiwch y past cyri gwyrdd Thai hwnnw yng nghefn eich oergell yn y cawl hynod faethlon a blasus hwn. Mae’n wyrdd bywiog o bast cyri, pys snap siwgr, pys snap, sbigoglys ac asbaragws, gan ddod â thunnell o faetholion i’ch plât.

Mynnwch y rysáit Atal >>

6

Cawl Pwmpen a Moron

Os ydych chi erioed wedi gweld y pwmpenni bach siwgr yna yn yr archfarchnad, dyma’r cyfle perffaith i’w defnyddio mewn cawl sawrus. Gyda dim ond ychydig o gynhwysion, bydd gennych gawl pwmpen hynod flasus ac ychydig yn felys sy’n berffaith yr adeg hon o’r flwyddyn.

Mynnwch y rysáit Atal >>

7

Cawl Ffa Du Tanllyd

Yn syml, cyfnewidiwch y cawl cyw iâr am ddewis llysieuol ac mae gennych chi gawl ffa du anhygoel o galonogol i gadw’r teulu cyfan yn hapus. Gyda blasau llachar fel tomatillos, pupur poblano, a thomatos wedi’u rhostio â thân, byddwch chi eisiau’r cawl hwn trwy’r tymor.

Mynnwch y rysáit Atal >>

8

Cawl Kale a Chickpea

Mae’r cawl cêl a gwygbys hynod hawdd hwn yn defnyddio croen lemwn i fywiogi pob llwy fwrdd, tra bod y cêl a’r gwygbys yn tynnu dyletswydd ddwbl i’ch cadw’n fodlon â thunelli o ffibr a phrotein.

Cael y rysáit gan Atal >>

9

Cawl Orzo Madarch Supergreen

Weithiau brawd ysgafn gyda llysiau wedi’u coginio’n berffaith yw’r union beth sydd ei angen arnoch chi. Mae garlleg, sialóts a seleri yn chwarae rhan flaenllaw yma, ond mae madarch, sbigoglys a brocoli yn ychwanegu pwysau at y ddysgl sawrus.

Mynnwch y rysáit gan Good Housekeeping >>

10

Cawl blodfresych hufennog gyda gremolata almon a theim

Rydyn ni’n hoff iawn o ddysgl ochr dda o flodfresych rhost, ond cyfunwch ef â chennin, winwns, a garlleg ac mae gennych chi stwnsh hufennog a fydd yn eich cynhesu o’r tu mewn allan. Defnyddiwch hanner cwpanaid o hufen trwm fel y mae’r rysáit yn ei awgrymu, neu dewiswch opsiwn sy’n seiliedig ar blanhigion fel llaeth cnau coco neu cashiw ar gyfer cawl braster isel.

Mynnwch y rysáit gan Good Housekeeping >>

unarddeg

Cawl Pupur Coch a Thomato

Mae tomatos yn cael yr holl sylw o ran y tymor cawl, ond trowch nhw i mewn gyda rhai pupurau cloch coch wedi’u rhostio i gael tro trawiadol ar y clasur. Daw’r cawl ynghyd â dim ond ychydig o gynhwysion, ond mae’r pupurau coch wedi’u rhostio yn dod â melyster llysieuol golosg, myglyd y byddwch chi’n ei garu.

Mynnwch y rysáit gan Good Housekeeping >>

12

Cawl Parmesan Tomato Crostini

Os yw cawl tomato clasurol yn fwy cyflym, mae angen i’r rysáit hwn fod mewn cylchdro rheolaidd ar eich bwydlen cinio. Mae tomatos, garlleg a nionyn wedi’u rhostio’n syml yn cael eu hychwanegu at bot o ddŵr a’u cymysgu nes eu bod yn llyfn. Ydy, mae mor hawdd â hynny.

Mynnwch y rysáit gan Good Housekeeping >>

13

Cawl llysiau gyda bresych

Rydyn ni’n caru bresych yr adeg hon o’r flwyddyn, yn enwedig pan mae’n troi’n flasus ac yn feddal wrth goginio mewn cawl. Mae’r cawl llawn llysiau hwn sy’n llawn winwns, moron, seleri, ffa glas tywyll, a thomatos wedi’u rhostio â thân yn gwneud bresych yn seren ac mae’n swnio mor dda.

Mynnwch y rysáit gan Delish >>

14

Cawl Corbys Coch Cyri

Llenwch eich powlen gyda thunnell o brotein planhigion a ffibr o ffacbys coch. Rydyn ni’n hoff iawn o’r topin cashew sbeislyd sy’n ychwanegu ychydig o wead a gwasgfa at gawl sydd fel arall yn ddiflas.

Mynnwch y rysáit gan Delish >>

pymtheg

Dynwared Cawl Minestrone Gardd Olewydd

Os ydych chi’n gefnogwr o gawl Minestrone diddiwedd, mwynhewch ef o gysur eich cartref eich hun gyda’r fersiwn copicat hwn o Olive Garden. Mae pob sgŵp yn cynnwys yr un llysiau, perlysiau, pasta, a ffa rydych chi’n eu caru, gyda’r cyfle i addasu blasau a rheoli’r hyn sy’n mynd i’r pot.

Mynnwch y rysáit gan Delish >>

un ar bymtheg

Cawl Sboncen Cnau Menyn Cyri

Mae lle bob amser ar gyfer cawl sboncen cnau menyn clasurol, ond mae ychwanegu ychydig o bowdr cyri a llaeth cnau coco ar gyfer hufenedd yn mynd â’ch cawl rheolaidd i’r lefel nesaf. Rydyn ni’n addo y byddwch chi eisiau hyn, dro ar ôl tro.

Mynnwch y rysáit gan Delish >>

17

Cawl Nwdls Chickpea

Nid yw’r ffaith eich bod chi’n dewis bwydydd sy’n seiliedig ar blanhigion yn golygu bod yn rhaid i chi roi’r gorau i’ch cawl nwdls cyw iâr. Ewch i mewn i Gawl Nwdls Chickpea, sy’n cynnwys yr un gweadau a blasau rydych chi’n eu caru o’r bowlen glasurol ond gyda gwygbys llawn protein ar gyfer heft.

Mynnwch y rysáit gan Delish >>

18

Cawl Tortilla Fegan

Sbeis cariadon, gwrandewch i fyny! Mae’r fersiwn fegan hon o’ch hoff gawl mor dda. Gyda thomatos wedi’u rhostio â thân, chipotles wedi’u marineiddio, jalapeños a mwy, byddwch chi’n mwynhau blas sbeislyd gyda phob llwyaid o’r cawl blasus hwn.

Mynnwch y rysáit gan Delish >>

19

Reis Gwyllt a Chawl Madarch

Am gawl swmpus, swmpus sy’n dal yn llysieuol, trowch at reis gwyllt a madarch. Mae’r awgrym o hufen trwm a chaws Parmesan ar y diwedd yn ei wneud mor oddefgar, ond mae’r blasau ysgafnach yn creu cawl llysiau blasus na fydd yn eich gadael yn teimlo’n drwm.

Mynnwch y rysáit gan Dishing Out Health >>

ugain

Cawl Ffa Gwyn Clyd

Mae lemwn, cêl a tharagon yn elfennau allweddol yn y cawl llysiau clasurol hwn, ac mae ychwanegu ffa cannellini a thatws yn ei gadw’n llenwi. Byddwch yn chwennych powlenni llachar, cynnes o gawl drwy’r tymor.

Mynnwch y rysáit gan A Pâr o Gogyddion >>

dau ddeg un

Cawl Minestrone gyda pheli matzo a sbigoglys

Pwy sy’n dweud na all cawl pêl matzah fod yn llysieuol? Mae’r fersiwn hon yn pwyso’n drwm ar lysiau i greu cawl tebyg i minestrone gyda pheli matzo blewog wedi’u taenellu â sbigoglys yn arnofio ym mhob brathiad am yr hiraeth rydych chi wedi bod yn chwilio amdano.

Mynnwch y rysáit gan Busy in Brooklyn >>

22

Cawl tatws hufennog a zucchini

Nid yw cawl Zucchini yn rhywbeth rydych chi’n ei weld yn aml, ond fe ddylai fod! Mae’r cawl gwyrdd dwfn hwn yn llawn blas anhygoel, gwead blasus tatws, ac awgrym o gaws o furum maeth fegan.

Mynnwch y rysáit gan Walder Wellness >>

23

Cawl Pysgnau Tatws Melys

Ar gyfer noson oer y gaeaf, powlen o gawl tatws melys gyda chnau Ffrengig yw’r union beth rydych chi’n ei chwennych. Rydym wrth ein bodd yn ychwanegu surop masarn ar gyfer melyster a saws garlleg chili ar gyfer tro sy’n dod â’r cydbwysedd perffaith o felys a hallt i’ch llwy.

Mynnwch y rysáit gan Vegetarian’ Ventures >>

24

Cawl tatws gyda chennin

Cloddiwch i mewn i bowlen o gawl tatws hufennog a chennin sy’n berffaith ar gyfer y rhai sy’n dilyn cynllun diet Whole30 neu arddull paleo. Mae tatws hufennog yn cael eu chwyddo trwy ychwanegu pa bynnag hufen sy’n gweithio i chi, fel hufen trwm, hufenwr di-laeth, neu hyd yn oed laeth cnau coco. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cyfnewid y cawl llysiau am y cawl cyw iâr yn y rysáit.

Cael Y Rysáit Dysgl Ddiffiniedig >>

25

Cawl Cyrri Cnau Coco Fegan gyda Ffabys Du Beluga

Os ydych chi’n meddwl nad ydych chi’n hoffi cawl corbys clasurol, meddyliwch eto. Mae’r rysáit hwn yn dod â thunnell o flas a gwead mewn ffordd annisgwyl. “Rwyf wrth fy modd ag unrhyw ffordd o gynnwys corbys, ac mae’r cawl hwn yn darparu ffordd hynod flasus i’w mwynhau,” meddai Newgent. “Mae defnyddio digon o wreiddyn sinsir ffres a phowdr cyri yn rhoi blas anhygoel i’r cawl hwn.”

Mynnwch y rysáit gan Jackie Newgent >>

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Leave a Comment

Your email address will not be published.