25 Ryseitiau Pwdin Gyda Phum Cynhwysion Neu Llai

Gall fod yn hawdd pobi neu baratoi pwdinau mewn ffordd arall: dewch o hyd i rysáit, dilynwch y cyfarwyddiadau, a bydd yn dda i chi fynd. Fodd bynnag, mae rhai ryseitiau’n llawn dop o gynhwysion, gan baratoi ar gyfer amser paratoi hir. Cyrraedd y pwynt a bodloni’ch dant melys yn gyflym gyda’r 25 Rysáit Pwdin Gyda Phum Cynhwysion Neu Llai.

Michael Ahanov / Shutterstock.com

baklava

BoldCrest / Shutterstock.com

Baklava pum cynhwysyn? Mae’n wir. Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw cnau, sinamon, mêl, menyn, a phecyn o does phyllo i wireddu’ch breuddwydion Groegaidd mwyaf. Mae gan Taste of Home fanylion y pwdin.

3 o 25

hufen iâ llus

hufen iâ llus

Ffotograffiaeth PSD / Shutterstock.com

Nid oes angen gwneuthurwr hufen iâ ffansi arnoch i wneud yr hufen iâ blasus hwn yn eich cegin eich hun. Gall Blas ar y Cartref ddangos i chi sut i wneud amrywiaeth o llus gyda dim ond pedwar cynhwysyn a’ch rhewgell.

bwcis

Cryptojampa / Shutterstock.com

Gall Buckeyes, a elwir hefyd yn Peli Menyn Pysgnau Siocled, fod mor hawdd ag 1, 2, 3 … ac eithrio mewn gwirionedd mae angen pum cynhwysyn arnoch: menyn, menyn cnau daear, siwgr powdr, siocled, a detholiad fanila. Bydd Blas yn Well o Scratch yn dangos i chi sut mae’r cyfan yn dod at ei gilydd

candies caramel

AtlasStudio/Shutterstock.com

Gall coginio caramelau fod yn weithdrefn anodd, ond o leiaf dim ond pum cynhwysyn sydd eu hangen arnynt: menyn, siwgr, surop corn, llaeth anwedd, a detholiad fanila. Cael yr holl awgrymiadau rhy bwysig o Blas Gwell o’r Scratch.

crydd ceirios

Charles Brutlag/Shutterstock.com

Cawsom wybod am y crydd ceirios hynod hawdd hwn ychydig fisoedd yn ôl, ac nid yn unig yr ydym wedi’i wneud sawl gwaith ers hynny, ond rydym hefyd yn adnabod ychydig o aelodau’r teulu sydd wedi rhoi cynnig arno yn seiliedig ar ein hargymhelliad. Blogghetti yn cael y clod i gyd ymaoherwydd nid yn unig y mae’r rysáit pastai ceirios hwn yn flasus, dim ond tri chynhwysyn sydd ei angen ac amser byr yn y popty araf.

Mousse siocled

Tanya Sid / Shutterstock.com

Mae mousse siocled yn edrych mor ffansi, ond mewn gwirionedd mae’n rhad ac yn hawdd (oni bai eich bod yn ei archebu mewn bwyty!). Gall Canolfanau Cegin ddweud wrthych sut I’w wneud gartref gyda thri chynhwysyn, pedwar tapas!

8 o 25

Sypiau Pysgnau Siocled

Sypiau Pysgnau Siocled

Sasazawa / Shutterstock.com

Dim ond dau gynhwysyn sydd eu hangen arnoch chi ar gyfer Bunches Pysgnau Siocled, ac mae hynny’n amlwg yn siocled a chnau daear. Mae Cafe Delites yn mynd gam ymhellach a thu hwnt—neu efallai ychydig filltiroedd eraill—drwy gynnwys dau fath o bysgnau a thri math o siocled yn ei rysáit.

9 o 25

macaroons cnau coco

macaroons cnau coco

Victoria Zinchenko / Shutterstock.com

Allwch chi gredu mai dim ond tri chynhwysyn sydd eu hangen ar y macarons cnau coco hyn? Fel y bydd The Spruce Eats yn ei ddangos i chiY cyfan sydd ei angen yw cnau coco, llaeth cyddwys wedi’i felysu, a detholiad fanila, a 10-12 munud yn y popty, wrth gwrs.

10 o 25

tarten lemwn hufennog

tarten lemwn hufennog

Olyina V / Shutterstock.com

11 o 25

Chwip Dole Pinafal Arddull Disney

Chwip Dole Pinafal Arddull Disney

Mithrax / Shutterstock.com

Nid dyma’r Chwip Dôl Pinafal go iawn a weinir ym mharciau Disney, ond mae’n eithaf agos, ac yn syml i ddechrau! Yn syml, cymysgwch hufen iâ fanila, sudd pîn-afal, a phîn-afal wedi’i rewi mewn cymysgydd a’i weini. ryseitiau anhygoel o dda Mae ganddo’r symiau cynhwysion a rhai awgrymiadau gweini defnyddiol.

12 o 25

cacen siocled heb flawd

cacen siocled heb flawd

Karen Hermann / Shutterstock.com

Hepgorer y blawd, a nifer o gynhwysion eraill, a gwneud y gacen siocled yma o Gimme Some Oven gyda dim ond wyau, siocled a menyn. Os yw hynny’n rhy hawdd, gallwch chi ychwanegu siwgr powdr, hufen chwipio, a / neu ffrwythau … ond gadewch i ni ei wynebu, mae’n dal yn eithaf syml.

eirin gwlanog wedi'i grilio

Arina P. Habich / Shutterstock.com

I’r Dwyrain o Gariad a Lemonau darn o gacen ydi o! Torrwch yr eirin gwlanog yn eu hanner, brwsiwch nhw ag olew olewydd a’u grilio am dri munud neu nes i chi weld marciau’r gril. Yna ysgeintiwch gymysgedd o gnau Ffrengig, halen môr a sinamon, a gweinwch gyda hufen iâ. Mae’r hufen iâ yn gwthio’r rysáit hwn i lawr i chwe chynhwysyn, ond byddwn yn ei ganiatáu.

Cwcis Lemon

Victory Panchenko / Shutterstock.com

Enw swyddogol y rysáit hwn o Creons and Cravings mae’n “cwcis cymysgedd cacennau lemon,” oherwydd y gyfrinach i leihau’r danteithion hyn i dri chynhwysyn yn unig yw cynnwys cymysgedd cacen lemwn. Yr unig bethau eraill sydd eu hangen arnoch chi yw wyau, olew llysiau, a siwgr powdr dewisol.

15 o 25

Cacen cwpan Nutella

Cacen cwpan Nutella

Natalya Bond / Shutterstock.com

Mae’r rysáit cacen mwg hwn yn flasus, yn hawdd, ac yn berffaith ar gyfer pan fyddwch chi eisiau pwdin un-o-fath. Hefyd, gallwch chi ei wneud yn y microdon! Y cyfan sydd ei angen arnoch chi yw llaeth, blawd, powdr pobi, Nutella a y rysáit hwn o The Spruce Eats.

16 o 25

cacennau hufen blawd ceirch

cacennau hufen blawd ceirch

Delweddau gan Consolvo / Shutterstock.com

Dewch â’r Peis Hufen Blawd Ceirch hyn i’ch potluck nesaf a bydd pawb yn tyngu eu bod wedi’u prynu mewn siop. Maent nid yn unig yn gartref, ond hefyd Gall Taste of Home ddangos i chi sut i’w gwneud gyda dim ond pum cynhwysyn.

17 o 25

cyffug menyn cnau daear

cyffug menyn cnau daear

Anna_Pustynnikova / Shutterstock.com

Pwdin tri chynhwysyn y gallwch chi ei wneud yn y microdon? Cael y Candy allan o fan hyn! Mae menyn cnau daear, menyn, a siwgr powdr yn mynd i mewn y rysáit hawdd hwn gan Insanely Good Recipeslle y peth anoddaf yw aros dwy awr iddo galedu yn yr oergell.

18 o 25

Cwcis Menyn Pysgnau Kiss

Cwcis Menyn Pysgnau Kiss

Jennifer Tepp / Shutterstock.com

Mae’r rysáit hwn o Num’s the Word Mae’n dweud mai dim ond tri chynhwysyn sydd ei angen, ond mae hynny ar gyfer cwcis menyn cnau daear rheolaidd. Os ydych chi eisiau gwneud cwcis cusan, bydd angen i chi ychwanegu Hershey’s Kisses fel y pedwerydd cynhwysyn. Y naill ffordd neu’r llall, mae’r anrhegion bach hyn ar unwaith.

19 o 25

Candies Pecan Caramel Pretzel

Candies Pecan Caramel Pretzel

TanyaCPfotography / Shutterstock.com

Mae’r Candies Pecan Toffee Pretzel hyn yn edrych fel rhywbeth y byddech chi’n dod o hyd iddo y tu ôl i wydr mewn siop siocled pen uchel, ond maen nhw wedi’u gwneud â candy y gallwch ei brynu wrth linell ddesg dalu’r siop groser. Gall Blas ar y Cartref ddangos i chi sut i wneud y danteithion ffansi hyn yn hawdd yn eich cegin eich hun.

toesenni pwmpen

sri widyowati / Shutterstock.com

21 o 25

sorbet mafon

sorbet mafon

Arddull Julie / Shutterstock.com

Mae sorbet mafon yn rhywbeth y mae’n rhaid i chi ei brynu yn yr adran wedi’i rewi, iawn? Ddim bellach! Pum cynhwysyn, 30 munud o amser paratoi a y rysáit Creme de la Crumb hwn bydd yn mynd â chi yno.

22 o 25

Reis Krispie Danteithion

Reis Krispie Danteithion

Stiwdio Affrica / Shutterstock.com

marshmallows

Kelly van Dellen / Shutterstock.com

Gall S’mores fod yn bleser trwy gydol y flwyddyn. Gallwch eu paratoi dros dân awyr agored mewn unrhyw dymor (ie, hyd yn oed gaeafau eira!) neu eu paratoi yn eich cegin eich hun gan ddefnyddio stôf nwy neu ficrodon i goginio’r malws melys. Y rysáit draddodiadol yn syml yw malws melys, siocled a chracers grawn cyflawn, ond cymerwch olwg y 15 o greadigaethau creadigol hyn gan Shared Appetite.

Bara byr

StockphotoVideo / Shutterstock.com

25 o 25

croissants wedi’u llenwi

croissants wedi'u llenwi

Maria Uspenskaya / Shutterstock.com

Mae ychwanegu siocled neu Nutella at croissant yn flasus, ond mae troi eich hoff dopin yn eich hoff lenwad trwy ei bobi i’r toes yn hollol flasus. Mae’r rysáit tri chynhwysyn hwn o Ryseitiau Gorau Awstralia mae’n fath o fel yr afal blaenorol Danish ar y rhestr hon oherwydd ei fod gan yr un bobl.

Leave a Comment

Your email address will not be published.