27 o ryseitiau cawl haf cŵl

Mae bwyd haf yn ymwneud â blasau ysgafn a ffres, yn gyffredinol nid yw cawl yn rhywbeth y mae rhywun yn meddwl ei weini pan fydd y tywydd yn cynhesu. Fodd bynnag, mae llysiau haf oer blasus neu gawl ffrwythau yn ffordd berffaith o faethu ac adnewyddu ar yr un pryd. A’r rhan orau o’r cawl? Mae yna fwyd dros ben bob amser i’w fwyta trwy gydol yr wythnos, neu ei rewi yn nes ymlaen.

Leave a Comment

Your email address will not be published.