29 o Bwdinau Melon Dŵr Yn Lawn Gyda Melysrwydd Haf

Wrth gwrs, mae dyddiau traeth, barbeciws a choelcerthi yn cŵl. Ond ein hoff ran o’r haf yw, dwylo i lawr, yr holl bwdinau ffrwythau. Mae eirin gwlanog tymhorol, ceirios, aeron, bricyll, a phîn-afal yn rhai danteithion serol, yn ogystal â’r watermelon bythol adnewyddu. O popsicles adfywiol i gwcis teilwng Insta, dyma 29 o bwdinau watermelon na fydd eich gwesteion picnic yn eu gweld yn dod. (O, a chyn i chi ddechrau, darllenwch ein canllaw defnyddiol ar gyfer sleisio watermelon fel pro.)

CYSYLLTIEDIG: 50 o ryseitiau watermelon i’w gwneud (a’u bwyta) trwy’r haf

 • Ymrwymiad amser: 4 awr (gan gynnwys amser rhewi)

 • Pam rydyn ni’n ei garu: <10 cynhwysyn, dim cogydd, cyfeillgar i blant, cyfeillgar i ddechreuwyr, plesio'r dorf

Dyma’r gwrthwenwyn eithaf i ddiwrnod chwyslyd yn yr haul. Ni fydd yn rhaid i chi wneud surop syml hyd yn oed – mae’r rysáit yn galw am watermelon aeddfed yn yr haf.

cael y rysáit

 • Ymrwymiad amser: 3 awr (gan gynnwys amser rhewi)

 • Pam rydyn ni’n ei garu: <10 cynhwysyn, cyfeillgar i blant, gwneud ar y blaen, plesio'r dorf

Anghofiwch fowldiau popsicle ffansi yn eich trol Amazon. Y cyfan sydd ei angen arnoch i wneud y pwdin hwn gartref yw cwpanau papur, ffyn pren, a rhewgell. Dewiswch y watermelon aeddfedaf y gallwch chi ddod o hyd iddo ar gyfer y pops mwyaf blasus.

cael y rysáit

 • Ymrwymiad amser: 20 munud

 • Pam rydyn ni’n ei garu: dim cogydd, yn deilwng o achlysur arbennig, plesio’r dorf, <30 munud

Ydy, mae ffrwythau a chaws yn cyfrif fel pwdin, nid @ ni. Yma, dim ond rhan o’r bounty tymhorol yw watermelon, sy’n cynnwys popeth o giwis euraidd i eirin gwlanog gwyn ac eirin bach.

cael y rysáit

 • Ymrwymiad amser: 10 munud

 • Pam rydyn ni’n ei garu: <10 cynhwysyn, cyfeillgar i blant, heb gynnyrch llaeth, <30 munud

Mae llaeth cnau coco a chig cnau coco wedi’i rewi yn gwneud y smwddi di-laeth yn anhygoel o hufenog, tra bod watermelon a mêl yn ei felysu. Sgoriwch y siwgr lemwn hallt i’w ddefnyddio yn eich margarita nesaf.

cael y rysáit

 • Ymrwymiad amser: 2 awr a 15 munud (gan gynnwys amser rhewi)

 • Pam rydyn ni’n ei garu: <10 cynhwysyn, dim cogydd, i blesio'r dorf, byddwch yn barod

Mae’n ddrwg gennym blant, mae hwn ar gyfer oedolion yn unig. Mae’r rym cnau coco yn cael ei gorddi i’r piwrî watermelon cyn iddo rewi, sy’n golygu bod y pwdin hwn yn dyblu fel coctel.

cael y rysáit

 • Ymrwymiad amser: 30 munud

 • Pam rydyn ni’n ei garu: cyfeillgar i blant, dim pobi, plesio’r dorf, sy’n deilwng o achlysur arbennig

Torrwch y pennau i ffwrdd, tynnwch y croen a’i orchuddio ag eisin – ffyniant, y “gacen” hawsaf erioed. Defnyddiwch rew fanila, hufen chwipio cnau coco, neu hyd yn oed meringue i ben y watermelon.

cael y rysáit

 • Ymrwymiad amser: 6 awr (gan gynnwys amser oeri)

 • Pam rydyn ni’n ei garu: cyfeillgar i blant, plesio’r dorf, teilwng o achlysur arbennig

Efallai mai’r rhain yw’r cwcis damn mwyaf ciwt a welsom erioed. Gall sylfaen y toes cwci siwgr fod yn blaen neu wedi’i drwytho â ychydig o flas watermelon i yrru’r ddelwedd adref.

cael y rysáit

 • Ymrwymiad amser: 5 munud

 • Pam rydyn ni’n ei garu: dim cogydd, <30 munud, <10 cynhwysyn

Mae’r rysáit mor syml ag arllwys yr holl gynhwysion i wydr a’i goroni â sbrigyn o fintys. Ewch yr ail filltir trwy suddo’ch melon dŵr eich hun.

cael y rysáit

 • Ymrwymiad amser: 10 munud

 • Pam rydyn ni’n ei garu: carb isel, <30 munud <10 cynhwysyn, cetogenig

Mae ffrwythau melys yr haf (llus, mafon, watermelon!) yn cyfateb yn berffaith ar gyfer rhew caws hufen tangy. Mae’n cael ei felysu ag erythritol powdr, sy’n gwneud y pwdin yn rhydd o siwgr ychwanegol.

cael y rysáit

 • Ymrwymiad amser: 15 munud

 • Pam rydyn ni’n ei garu: cyfeillgar i blant, dim pobi, <10 cynhwysyn, heb gynnyrch llaeth, <30 munud

Ni fydd eich bwytawyr pigog yn cael unrhyw broblem gyda’r dyfeisiau cludadwy hyn yr eiliad y byddant yn cyrraedd y bwrdd. (Ac yn sicr ni fydd ots ganddyn nhw eu haddurno chwaith, gyda phopeth o sglodion siocled i chwistrellau i malws melys bach.)

cael y rysáit

 • Ymrwymiad amser: 10 munud

 • Pam rydyn ni’n ei garu: dim pobi, <30 munud, <10 cynhwysion, plesio'r dorf, teilwng o achlysur arbennig

Mae Watermelon yn un o’r pedair streipen goch ar y faner flasus hon, ac mae ei chwmni’n cynnwys ceirios, grawnwin a mefus. Cyngor Pro: Taflwch y sleisys banana ac afal gydag ychydig o sudd lemwn i atal brownio.

cael y rysáit

 • Ymrwymiad amser: 6 awr a 5 munud (gan gynnwys amser rhewi)

 • Pam rydyn ni’n ei garu: fegan, dim pobi, gwneud ymlaen, plesio’r dorf

Os yw’ch pantri yn dal i fod yn rhywsut yn amddifad o Tajín, y condiment chili-lime gyda dilyn cwlt, mae’r popsicles hyn yn esgus gwych i newid hynny.

cael y rysáit

 • Ymrwymiad amser: 4 awr a 10 munud (gan gynnwys amser rhewi)

 • Pam rydyn ni’n ei garu: <10 cynhwysyn, <30 munud, gwnewch ymlaen llaw, dim pobi

Mae’r rysáit yn galw am ychydig o lwy fwrdd dewisol o rym gwyn. Nid gwneud y sherbet yn feddw, ond cadw ei gysondeb yn llyfn yn lle gor-rewllyd.

cael y rysáit

 • Ymrwymiad amser: 15 munud

 • Pam rydyn ni’n ei garu: <30 munud, yn deilwng o achlysur arbennig, plesio'r dorf, <10 cynhwysyn

Dewch yr haf, byddwn yn rhoi *unrhyw beth* ar y gril, gan gynnwys ffrwythau fel pîn-afal, mangoes, a mefus. Beth am watermelon? Gweinwch gyda iogwrt fanila (neu gyffug siocled) ar gyfer dipio.

cael y rysáit

 • Ymrwymiad amser: 10 munud

 • Pam rydyn ni’n ei garu: plesio’r dorf, cyfeillgar i blant, <10 cynhwysyn, <30 munud, cyfeillgar i ddechreuwyr

Ni fyddwn byth yn dweud na wrth hufen iâ fanila, ond gellir dadlau bod sherbet calch allweddol yn ddewis mwy adfywiol i’r ddiod fyrlymus hon.

cael y rysáit

 • Ymrwymiad amser: 4 awr a 30 munud (gan gynnwys amser rhewi)

 • Pam rydyn ni’n ei garu: plesio’r dorf, cyfeillgar i blant, <10 cynhwysyn

Mae deuawd o jelïau mewn bocs yn cael eu paru ag iogwrt fanila Ffrengig a sglodion siocled lled-melys i greu gwrogaeth annwyl i’n hoff felon haf.

cael y rysáit

 • Ymrwymiad amser: 20 munud (ynghyd ag amser rhewi)

 • Pam rydyn ni’n ei garu: <10 cynhwysyn, heb gynnyrch llaeth, un badell, gwnewch ymlaen llaw, plesio'r dorf

Eich hoff goctel ar y traeth, ond gwnewch yn bwdin. Yr allwedd i’w flas wedi’i ysbrydoli gan mojito yw’r surop syml rum-mint cartref.

cael y rysáit

 • Ymrwymiad amser: 3 awr a 15 munud

 • Pam rydyn ni’n ei garu: <10 cynhwysyn, dim pobi, paratoi ymlaen llaw, plesio'r dorf

Mae’r segmentau’n cael eu socian mewn cymysgedd o mezcal, gwirod oren a sudd leim cyn gorffen gyda melys, hallt. Y topins sbeislyd.

cael y rysáit

 • Ymrwymiad amser: 5 munud (ynghyd ag amser oeri)

 • Pam rydyn ni’n ei garu: <30 munud, <10 cynhwysyn, cyfeillgar i blant, cyfeillgar i ddechreuwyr

Mae hyn yn sipian yn ddiddiwedd riffable. Defnyddiwch hufen iâ nad yw’n gynnyrch llaeth yn lle fanila safonol, cyfnewidiwch y clwb am gwrw sinsir, soda lemwn-calch, neu ddŵr mwynol cryf, neu rhowch agave neu surop masarn yn lle mêl.

cael y rysáit

 • Ymrwymiad amser: 20 munud (ynghyd ag amser halltu)

 • Pam rydyn ni’n ei garu: gwnewch yn mlaen, pleser torf, <10 cynhwysion

Byddwn yn eu dosbarthu ym mhob coginio a gynhelir gennym. Llwch candies gyda siwgr powdr cyn bagio i atal glynu.

cael y rysáit

 • Ymrwymiad amser: 10 munud

 • Pam rydyn ni’n ei garu: <10 cynhwysyn, <30 munud, dim pobi, cyfeillgar i ddechreuwyr

Gan mai ffrwythau a dŵr cnau coco ydyw yn bennaf, dylai’r pwdin hwn fod yn llawer mwy trwchus a rhewllyd nag ysgytlaeth arferol.

cael y rysáit

 • Ymrwymiad amser: 40 munud

 • Pam rydyn ni’n ei garu: gwnewch yn mlaen, pleser torf, <10 cynhwysion

Mae diferyn o siocled ac olew cnau coco yn mynd â’r popsicles hyn dros ben llestri, ond yr hyn sy’n selio’r fargen mewn gwirionedd yw blodeuyn o halen môr fflawiog a phetalau rhosod sych.

cael y rysáit

 • Ymrwymiad amser: 30 munud

 • Pam rydyn ni’n ei garu: <10 cynhwysyn, plesio'r dorf, cyfeillgar i blant

Mae’r rysáit yn galw am watermelon, grawnwin, bananas, a ffrwythau eraill, ond gallwch yn hawdd amnewid unrhyw beth nad ydych yn ei hoffi. Rydyn ni’n siarad mafon, tangerinau, ciwi, beth bynnag rydych chi’n teimlo fel mynd i’r archfarchnad.

cael y rysáit

 • Ymrwymiad amser: 3 awr a 10 munud (gan gynnwys amser rhewi)

 • Pam rydyn ni’n ei garu: <10 Cynhwysion, Cyfeillgar i Blant, Cyfeillgar i Ddechreuwyr, Dim Pobi

Ystyriwch fersiwn America Ladin o rew wedi’i eillio neu gôn eira. Mae croeso i chi wella’r rysáit gydag aeron, perlysiau ffres, neu gnau coco wedi’i gratio.

cael y rysáit

 • Ymrwymiad amser: 30 munud

 • Pam rydyn ni’n ei garu: Cyfeillgar i Blant, Cyfeillgar i Ddechreuwyr, Pleser Torfol, <10 Cynhwysion

Mae melon a watermelon yn cael gweddnewidiad llygaid googly, ynghyd ag ochr hufennog saws iogwrt mêl-calch. Ewch ymlaen a gwahodd Honeydew i’r parti hefyd.

cael y rysáit

 • Ymrwymiad amser: 4 awr a 30 munud (gan gynnwys amser rhewi)

 • Pam rydyn ni’n ei garu: dorf os gwelwch yn dda yn barod, <10 cynhwysion, yn deilwng o achlysur arbennig

Caru Starbucks Passion Tango Tea? Mae’r peiriant oeri haf hwn yn arbennig i chi, gan fod y granita yn cael ei darten, ei flas blodeuog a’i liw bywiog o flodau hibiscws sych.

cael y rysáit

 • Ymrwymiad amser: 5 munud

 • Pam rydyn ni’n ei garu: <30 munud, <10 cynhwysyn, fegan, poblogaidd

Y cyfan sydd ei angen arnoch yw ffrwythau haf a sblash o laeth almon neu gnau coco i wneud y pwdin hwn. Bananas wedi’u rhewi yw’r gyfrinach i’w cysondeb cyfoethog a hufennog.

cael y rysáit

 • Ymrwymiad amser: 30 munud

 • Pam rydyn ni’n ei garu: gwneud ymlaen, yn deilwng o achlysur arbennig, plant-gyfeillgar, dorf-pleser

Efallai bod y Pedwerydd drosodd, ond mae Diwrnod Llafur yn dal ar y bwrdd. (Nid bod angen gwyliau arnom fel esgus i fwyta neithdarin siâp seren a watermelon.)

cael y rysáit

 • Ymrwymiad amser: 10 munud

 • Pam rydyn ni’n ei garu: <10 cynhwysyn, cyfeillgar i blant, <30 munud, cyfeillgar i ddechreuwyr

Dychmygwch sipian y rhain ar eich patio, neu’n well eto, ger y pwll. Cyfnewid soda clwb am leim neu ddŵr cnau coco am gic o flas.

cael y rysáit

CYSYLLTIEDIG: 30 Ryseitiau Melon Sy’n Aeddfed Ar Gyfer Tymor Melon

Leave a Comment

Your email address will not be published.