29 Siapiau a Mathau Pasta — Siapiau ac Enwau Pasta Cyffredin

delweddau ffug

Mae pasta yn fwyd nad ydym byth yn blino arno. Mae’n dod mewn cymaint o siapiau a mathau fel ei fod yn cadw pethau’n ddiddorol. Mae rhai siapiau pasta yn hir ac mae rhai yn fyr; rhai wedi eu llenwi a rhai yn wag. Er y gellir defnyddio bron pob siâp a math o basta mewn pinsied ar gyfer cinio hawdd yn ystod yr wythnos, mae rhai yn fwy addas ar gyfer gwahanol fathau o ryseitiau. Mae’r pastas teneuach yn gweithio’n dda iawn gyda chynhwysion ysgafnach. fel tomatos ffres, tra mae pastas ehangach, mwy trwchus yn wych gyda sawsiau mwy swmpus fel y fettuccine alfredo clasurol.

Yn Good Housekeeping Test Kitchen, mae ein golygyddion bwyd wedi datblygu miloedd o ryseitiau pasta. Maent yn amrywio o ryseitiau pasta iach i lasagna clyd. A ydynt yma y siapiau a’r mathau cyffredin o basta y dylech wybod amdanynt — y rhan fwyaf wedi’u cyfuno â rysáit sy’n amlygu’r ffordd orau i’w ddefnyddio. Hefyd, rydyn ni wedi ychwanegu rhai ffeithiau hwyliog am sut cafodd rhai siapiau pasta eu creu a chael eu henwau, diolch i wybodaeth gan y cwmni pasta Barilla.

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Mae’r siâp pasta hir hwn ymhlith y teneuaf ac mae’n gweithio’n dda pan gaiff ei daflu â saws ysgafn, olew, neu dresin. Fe’i gelwir hefyd yn capellini, sy’n cyfieithu’n uniongyrchol i “wallt bach,” ac yn yr achos hwn mae’n golygu gwallt mân.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Salad Nwdls Cyw Iâr Ffres »

Mae’r pasta hir hwn yn fwyaf adnabyddus am ei siâp gwag nodweddiadol, a elwir hefyd yn ei cegystyr twll yn Eidaleg, y gallwch chi sipian fel gwelltyn. Mae’n dda ar gyfer ryseitiau sydd angen ychydig o droi a phrocio gyda fforc, fel sawsiau swmpus gyda pheli cig.

Mynnwch Rysáit Peli Cig Twrci wedi’i Stwffio Mozzarella »

Wedi’i enwi am ei fod yn debyg i glychau’r gog, mae’r siâp hwn yn dal cynhwysion bach, fel corn a phys, yn y ffordd orau fel y gallwch chi gael tamaid llawn o’ch hoff rysáit ym mhob brathiad.

Cael y Rysáit Pasta Corn Menyn Brown »

Mae Cavatappi fel penelinoedd troellog hirach. Maent yn gymharol drwchus gyda chribau, sy’n eu gwneud yn dda ar gyfer cario sawsiau a dresin. Maent yn ddelfrydol ar gyfer prydau salad pasta sy’n cael eu gweini’n boeth neu’n oer.

Cael y Rysáit Pasta Cyw Iâr a Madarch Hufennog »

Mae’r “gwniaduron bach” hyn yn berffaith ar gyfer cawl. Maent yn ddigon bach i weini gyda llwy ac yn ddigon mawr i gyd-fynd â maint toriadau mwy o lysiau a ffa.

Cael y rysáit Minestrone Clasurol »

Daw’r enw o’r gair Eidaleg am ieir bach yr haf. Mae’r siâp hwn yn fyr a gwastad gyda phocedi bach sy’n dal symiau bach o saws a darnau o gynhwysion i ychwanegu awgrymiadau o flas heb fod yn rhy llethol.

Mynnwch rysáit ysgewyll Brwsel a Basil Bow Ties »

Mae’n well cyfuno’r nwdls hir, gwastad hyn mewn caserolau gyda saws, caws, cig eidion wedi’i falu, neu lysiau. Mae ei gribau yn helpu i gynnwys gwahanol fathau o gynhwysion. Mae amrywiaethau heb eu berwi sy’n llydan a gwastad yn debyg i’r siâp a wnaed yn wreiddiol gan y Rhufeiniaid, yn ôl Barilla; maent yn hwyluso’r broses o wneud lasagna, er nad yw’r canlyniadau mor sbeislyd ag yr hoffem.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Lasagna gyda Saws Cig »

Mae’r nwdls hyn yn denau, ond yn ehangach na sbageti, ac yn dda ar gyfer ryseitiau sy’n elwa o ychydig mwy o sylwedd. Mae angen ychydig mwy o ymdrech arnyn nhw i gnoi na nwdls teneuach, felly maen nhw’n gweithio’n dda gyda sawsiau mwy.

Mynnwch y Rysáit Scampi Berdys Zucchini »

Y sêr bach hyn sydd orau mewn potes. Pan gânt eu gweini ar eu pen eu hunain, maent yn cadw hylif ac mae ganddynt gysondeb hufennog bron, yn enwedig o’u cyfuno â menyn. Maen nhw fel arfer yn gyflwyniad plentyn i fyd pasta yn yr Eidal, yn ôl Barilla.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Galaxy Noodle Soup »

Rydyn ni’n caru sut mae’r cregyn yn aml yn nythu y tu mewn i’w gilydd ar ôl eu coginio, ychydig fel orecchiette. Maent yn wych wedi’u cymysgu â saws a’u pobi neu eu cyfuno â chig eidion wedi’i falu. Dywed Barilla fod y cregyn mawr wedi’u hysbrydoli gan bysgod cregyn ger Napoli a Genoa.

Sicrhewch y Rysáit ar gyfer Cregyn a Llysiau Pesto wedi’u Pobi »

Clasur nad oes angen llawer o esboniad arno. Mae’n hir ac yn denau sbagetiy gair Eidaleg am hyd ceblau, yn ôl Barilla, sydd hefyd yn dweud mai dyma’r ffurf fwyaf poblogaidd yn yr Eidal. Mae’n hynod amlbwrpas ac mae’n well ei droi a’i fwyta gyda thopin meddal y gellir ei gipio’n hawdd â fforc.

Cael y Rysáit Sbageti Un Pot »

Mae Tagliatelle yn lletach na linguine a fettuccine, ond yn deneuach na pappardelle. Mae ei lled yn caniatáu iddo droi a chodi cynhwysion torri mwy ar yr un pryd.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Pasta Primavera »

Efallai y bydd rhai yn ystyried y pasta wedi’i stwffio hwn yn raffioli bach, ond mae ganddo frathiad danheddog diolch i’w siâp cylch pinsio. Gellir ei ddefnyddio mewn cawl, prydau pasta poeth neu saladau pasta oer.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Cold Romesco Tortellini »

Mae Ziti yn debyg i penne ond heb y cribau a’r ymylon onglog. Rydyn ni’n eu gweld nhw’n feddalach na phenne, ond maen nhw’n dal i allu gwrthsefyll gorchuddion. Fe’u gwasanaethir yn draddodiadol mewn priodasau yn Napoli, yn ôl Barilla. Zita yn golygu cariad.

Sicrhewch y Rysáit Ziti Berdys Peasy Hawdd »

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.