3 cawl llysiau i’r enaid

Rwy’n tyfu ychydig o bethau yn fy ngardd yr wyf wrth fy modd yn coginio â nhw: lemonau, lemonwellt, dail cyri, grawnwin, ac amrywiaeth o berlysiau. Ond eleni, dwi’n edrych ymlaen yn arw at ddechrau clwt fenugreek! Neu o leiaf dwi eisiau trio. Fy mreuddwyd yw rholio fy methi paratha fy hun, wedi’i orchuddio â llawer o ghee a’i gydblethu â dail ffenigrig wedi’u torri’n fân, ac yna ei fwyta tra ei fod yn dal yn ddigon poeth i losgi blaen fy mysedd.

Mae Fenugreek yn llysieuyn bach blasus a thyner, gydag arogl melys ac ychydig yn chwerw. Nid yw dail ffres bob amser ar gael i mi, er ei bod yn hawdd dod o hyd i ddail wedi’u rhewi neu wedi’u sychu yn siopau groser De Asia (sydd weithiau’n gwerthu stwff ffres hefyd!).

Mae gan Naz Deravian rysáit newydd ar gyfer eshkeneh-yeh adas, y stiw Iranaidd lle gallwch chi ddefnyddio unrhyw siâp o’r ddeilen y gallwch chi ddod o hyd iddo. Dyna’n union beth rydw i eisiau ei fwyta ar hyn o bryd: cynhesrwydd winwns, tatws, a chorbys, wedi’u blasu â thyrmerig, pupur Aleppo, a phupur du. Y cam olaf yw arllwys yn araf llif o wyau wedi’u curo, sy’n setlo mewn edafedd meddal, bywiog.

Os ydych chi’n chwilio am rywbeth fegan, mae yna gawl blodfresych Lidey Heuck. Mae’n hufennog, ond mae’r hufenedd yn dod o’r llysiau eu hunain, wedi’u coginio nes eu bod yn feddal iawn ac yna’n gymysg ag amynedd a thrylwyredd. Peidiwch â phoeni am gael olew rhosmari dros ben; Braf fydd taenu sleisen drwchus o fara cyn grilio a’i rwbio gyda ewin o arlleg i gyd-fynd â phowlen o ffa soupy neu i wisgo ychydig o lysiau gwyrdd y gaeaf wedyn. maent yn dod allan o’r popty.

Ac os ydych chi’n dal i gael brocoli yn yr oergell ar ôl yr wythnos ddiwethaf, ystyriwch Gawl Tatws Brocoli Seared Melissa Clark. Mae’r dechneg yn y rysáit hwn yn glyfar iawn: browniwch y brocoli fflora yn gyntaf, dim ond ar un ochr ond yn ddwfn iawn, fel bod gan y cawl olaf flas rhost difrifol.

Gallwch hefyd roi cynnig ar yr un dechneg â chawliau eraill. Er os yw’n well gennych gawl dull rhydd gyda’r hyn sydd gennych chi, mae gan Samin Nosrat ganllaw gwych gydag awgrymiadau!

Ewch i’r rysáit.


Ateb cyflym o’r wythnos ddiwethaf: Nid math o frocoli yw cynddaredd brocoli, ond yn hytrach Mae’n bresych. Diolch i’r holl ddarllenwyr a ysgrifennodd ddydd Iau diwethaf. Roedd yn arbennig o wych gweld faint o arddwyr, mewn cymaint o wahanol rannau o’r byd, a ymunodd â Veggie (ac efallai y byddaf angen eich help eto gyda’r darn ffenigrig hwn!). Diolch yn fawr iawn, a welai chi wythnos nesaf.

E-bostiwch ni yn [email protected]. Bydd cylchlythyrau yn cael eu harchifo yma. Cysylltwch â fy nghydweithwyr yn [email protected] os oes gennych gwestiynau am eich cyfrif.

Leave a Comment

Your email address will not be published.