3 rysáit gwanwyn i ddathlu dyfodiad y tymor

Cadarnhaodd fy nhaith ddiweddar i farchnad y ffermwyr fy amheuon: mae’r gwanwyn wedi cyrraedd, o leiaf yn fy ngwddf o’r coed (De California). Gyda phleser, gwelais gasgliad o harbingers tymhorol – asbaragws! garlleg gwyrdd! Ystyr geiriau: Riwbob! Ni chymerodd lawer o amser i mi ddarganfod bwydlen a fyddai’n eu harddangos.

Mae asbaragws, i mi, bob amser yn gyffrous. Mae gweld y sypiau cyntaf yn achosi gwên lydan. Mae’r ychydig gwaywffyn cyntaf hynny’n ddigon melys i’w bwyta’n amrwd, felly dyna’n union sut y dewisais i eu paratoi. Roedd salad asbaragws eillio mewn trefn.

Torrais y gwaywffyn ar ei hyd yn stribedi tenau, rhywbeth a ddarganfyddais yn ddiweddar sy’n hawdd iawn i’w wneud gyda chyllell hir, finiog. (Yn flaenorol, roeddwn i bob amser yn defnyddio mandolin, sy’n gwneud rhubanau neis ond sydd hefyd yn beryglus. Mae cyllell yn fwy diogel.)

Dim ond olew olewydd crai a halen ychwanegol sydd ei angen ar y fersiwn symlaf o’r salad hwn, efallai gydag ychydig ddiferion o lemwn. Fodd bynnag, penderfynais wneud vinaigrette lemwn iawn gyda rhai ffiledi brwyniaid briwgig. Hepgorer y brwyniaid yn y dresin, os mynnwch, ond mae yno i wella’r blas, nid i’w wneud yn blasu’n bysgodlyd.

Ar gyfer lliw a gwead, yn ogystal ag ychydig o eglurder, ychwanegais radisys wedi’u sleisio’n denau. Bydd unrhyw fath o radish yn gweithio ond, am salad gwirioneddol fywiog, edrychwch ar y llu o fathau gwych o radish daikon sydd ar gael mewn llawer o farchnadoedd ffermwyr nawr. Daw’r harddwch hyn mewn amrywiaeth o liwiau: rhuddgoch, ysgarlad, porffor, a hyd yn oed gwyrdd llachar. Neu edrychwch am radis “watermelon”, crwn a maint peli golff. Wrth eu torri, mae’r radisiau hyn yn datgelu croestoriad amryliw. Salad hawdd i’w baratoi, mae hwn yn bryd Nadoligaidd. Gallech hyd yn oed ei orffen gyda naddion caws Parmesan neu ricotta salad.

Mae garlleg gwyrdd yn achos arall i ddathlu, gyda’i gymeriad nodedig, ffres sy’n egr ond heb fod yn ormesol. Pan fydd yn cyrraedd y farchnad am y tro cyntaf, gall ei goesau fod yn debyg i winwns werdd denau. Bydd rhai sbesimenau eisoes wedi ffurfio dechreuadau bwlb ar waelod y gwraidd. Ond, unwaith y bydd yr haen allanol wedi’i phlicio, gellir defnyddio rhannau gwyrdd a gwyn y coesyn, naill ai wedi’u torri’n fân neu eu malu mewn morter. (Os na allwch ddod o hyd i garlleg gwyrdd, mae cyfuniad o gennin syfi a garlleg yn lle rhesymol.)

Er mwyn rhoi lle i’r garlleg gwyrdd ddisgleirio, codais ychydig bunnoedd o datws melyn-gnawd Yukon Gold gan fy hoff werthwr tatws. (Mae radis lliwgar ar y stondin honno hefyd.) Wedyn prynais iâr buarth a deor plan. Fe wnes i stwffio’r aderyn gyda swm hael o arlleg gwyrdd a llond llaw mawr o sbrigiau o rosmari, saets, a theim. Fe wnes i rostio’r cyw iâr dros ddarnau tatws felly byddai’r holl fraster persawrus o’r cyw iâr garlicky yn trwytho’r tatws â blas anhygoel. Creision ac euraidd, maent yn cystadlu â’r tatws rhost gorau, y rhai disglair hynny a geir o dan ieir rhost mewn rhai siopau cigydd. Mae’r cyw iâr, wrth gwrs, hefyd yn arogli’n dda iawn. (Fel bonws, gellir taflu’r carcas i sosban, ei orchuddio â dŵr, a’i fudferwi i wneud ychydig bach o broth garlleg i’w ddefnyddio yn y dyfodol.)

O ran y riwbob coch rhuddem sy’n gwneud ymddangosiad yr adeg hon o’r flwyddyn, roeddwn i’n gwybod ar unwaith y byddai’n gwneud crymbl ffrwythau godidog, perthynas i bwdinau cartref eraill fel sglodion a gwenith yr hydd. Wedi’i ddeisio a’i daflu â siwgr ac ychydig o flawd i helpu i dewychu’r suddion sgleiniog, mae’r riwbob yn cael topin briwsionllyd wedi’i wneud o siwgr brown, blawd a menyn, wedi’i gyfoethogi â llond llaw o bistasio wedi’i dorri’n fân.

Wedi’i bobi nes ei fod yn fyrlymus ac yn euraidd, gellir gweini’r pwdin anorchfygol hwn gydag hufen trwm oer, hufen chwipio, neu hufen iâ. Rwyf bob amser yn edrych ymlaen at fwyd dros ben i’w fwynhau i frecwast gyda diferyn o iogwrt. Y ffordd honno, gallaf barhau i ddathlu’r gwanwyn ymhell y tu hwnt i un pryd yn unig.

Ryseitiau: Salad o asbaragws wedi’i sleisio a radisys | Cyw Iâr Rhost gyda Garlleg Gwyrdd, Perlysiau a Thatws | crymbl riwbob

Leave a Comment

Your email address will not be published.