3 Rysáit Hawdd gyda’r Wythnos gan Meliz Berg

Dywed Meliz: “Dyma saig frecwast wedi’i ysbrydoli gan Dwrci y cefais fy nghyflwyno iddo gyntaf yn blentyn tra’n aros mewn gwesty yn ystod un o’n gwyliau teuluol niferus yng Nghyprus. Mae fy fersiwn i o’r rysáit yn cynnwys winwns, tomatos, sbigoglys ac wyau wedi’u coginio’n araf yn bennaf, ynghyd â thaenell feddw ​​o fenyn wedi’i doddi a sbeisys. Mae sleisen syml o fara ffres a llond llaw bach o olewydd ar yr ochr yn sicrhau dechrau blasus o lenwi i’r diwrnod, i gyd mewn llai na 30 munud.”

Gweinwch 4 fel dysgl ochr neu 2 fel prif ddysgl

Cynhwysion

 • 4 tomatos mawr eirin aeddfed
 • 3 llwy fwrdd o olew olewydd
 • 1 winwnsyn mawr, wedi’i dorri’n hanner a’i dorri’n denau
 • 2 ewin garlleg, briwgig
 • ¼ llwy de o gwmin mâl
 • ¼ llwy de o baprica mwg
 • ½ llwy de o halen
 • ½ llwy de o bupur du bras
 • 2 lwy fwrdd o bast pupur coch melys Twrcaidd (tatlı biber salçası)
 • 400g sbigoglys ffres, wedi’i dorri’n fras
 • 100-200 ml o ddŵr
 • 4 wy mawr
 • 30g o fenyn heb halen
 • ½ llwy de o sumac
 • ½ llwy de pulpiber
 • 1 llwy de o bersli ffres wedi’i dorri’n fân
 • Halen môr a phupur naddion i flasu

Dull

Rhowch y tomatos mewn powlen fawr gwrth-wres ac arllwyswch ddigon o ddŵr berwedig i mewn yn ofalus fel eu bod wedi’u boddi’n llwyr. Ar ôl tua munud, gan ddefnyddio llwy fawr, tynnwch y tomatos, gadewch iddynt oeri ychydig, yna plicio a thaflu. Torrwch y mwydion tomato yn chwarteri a’u rhoi mewn powlen, gan gadw’r holl suddion.

Cynhesu’r olew mewn sgilet fawr dros wres canolig. Unwaith y bydd yr olew yn boeth, ychwanegwch y sleisys nionyn a’u meddalu a’u brownio am wyth i 10 munud fel bod yr ymylon wedi’u tostio ychydig. Ychwanegu’r garlleg a meddalu’r olew i mewn am funud, yna ychwanegu’r cwmin, paprika mwg, halen a phupur a’i gymysgu’n dda. Ychwanegwch y pâst pupur coch melys a’r tomatos a’u sudd i gyd i’r sgilet, gostyngwch y gwres a choginiwch nes bod y tomatos wedi meddalu. Gallwch ddefnyddio cefn y llwy i dorri’r tomatos ychydig yn ysgafn.

Ychwanegwch y dail sbigoglys yn syth i’r badell, yna’r 100 ml o ddŵr a choginiwch am ychydig funudau nes bod y dail wedi gwywo’n llwyr. Os oes angen llacio’r sbigoglys, ychwanegwch 100 ml arall o ddŵr, ei droi a dod ag ef i fudferwi. Lleihewch y gwres a gwnewch bedwar lle bach yn y badell trwy wasgaru rhywfaint o’r sbigoglys wedi’i goginio. Torrwch wy yn syth i bob un o’r pedwar slot a gorchuddiwch y sosban gyda chaead mawr am ddau funud fel bod y stêm yn helpu’r wyau i goginio drwyddo.

Tra bod yr wyau yn coginio, toddwch y menyn mewn sosban fach nes ei fod yn ewynnog, yna tynnwch y sosban oddi ar y gwres. Gwiriwch yr wyau, ac os yw’r gwyn wedi’i goginio, ond mae’r melynwy yn dal i symud cryn dipyn (mae hwn yn rysáit ar gyfer melynwy meddal, rhedegog), yna maen nhw wedi gorffen. Os oes angen ychydig mwy o amser ar y gwyn, rhowch y clawr ymlaen am funud neu ddwy, ond byddwch yn ofalus i beidio â gorgoginio’r melynwy.

Ychwanegwch y sumac a’r biber pyls at y menyn wedi toddi, gan daflu’r sbeisys yn ofalus i mewn, yna arllwyswch yr wyau drosto, gan geisio cael cymaint ohono â phosibl i’r melynwy. Sesnwch i flasu gyda phinsiad o halen môr wedi’i naddu, pupur du wedi cracio, a phersli.

Leave a Comment

Your email address will not be published.