3 rysáit hawdd sydd ddim angen gormod o gynhwysion

1. Blawd ceirch a bariau dyddiad

Mae dyddiadau melys, gludiog ynghyd â blawd ceirch crensiog ac iach yn gwneud y byrbryd llawn egni hwn yn berffaith ar gyfer pangiau newyn. Dyma’r presgripsiwn.

Cynhwysion:

2 gwpan o ddyddiadau wedi’u stwffio (wedi’u socian dros nos)

1 cwpan o flawd ceirch (wedi’i falu’n ysgafn, dim ond ychydig o godlysiau)

¼ cwpan dŵr wedi’i hidlo (dewisol)

Dull:

. Pureiwch y dŵr a’r dyddiadau mewn prosesydd bwyd nes bod gennych bast trwchus, llyfn.

. Ychwanegwch y ceirch, curiad y galon nes ei fod wedi’i gymysgu.

. Gwasgwch i mewn i waelod dysgl wydr i tua 1/2″ o drwch a gadewch iddo oeri.

. Unwaith y bydd yn oer ac yn gadarn, torrwch a gweinwch.

2. Cacen Siocled Ddi-flawd

Os oes gennych wyau a Nutella gartref a’ch bod am ddathlu achlysur arbennig gyda chacen, dyma rysáit cacen 2-gynhwysyn i chi.

Cynhwysion:

4 wy

240 gram o Nutella

Dull:

. Irwch badell sbringffurf crwn tua 6 modfedd a leiniwch â phapur memrwn ar yr ochrau a’r gwaelod.

. Cynheswch y popty i 350F.

. Curwch yr wyau ar gyflymder uchel gyda chymysgydd am tua 6 munud.

. Nawr, cynheswch y Nutella yn y microdon am tua 20 eiliad i’w wneud yn feddalach.

. Ychwanegwch 1/3 o’r gymysgedd wy.

. Cymysgwch gyda sbatwla nes bod yr wy i gyd wedi’i gymysgu i mewn, yna ⅓ arall o’r cymysgedd wy a’i gymysgu eto nes nad oes unrhyw rediadau o wy ar ôl.

. Arllwyswch y traean sy’n weddill, gan wneud yn siŵr eich bod yn crafu unrhyw ewyn sy’n glynu at y bowlen gymysgu, i mewn i’r cytew a’i gymysgu’n dda.

. Arllwyswch y cytew i mewn i badell springform.

. Pobwch am 25 munud neu nes bod cyllell wedi’i gosod yn dod allan yn lân.

. Gadewch i’r gacen oeri cyn ei thorri a’i gweini.

3. Ergydion tatws

Aloo a halen yw’r cyfan sydd ei angen arnoch ar gyfer y danteithion crensiog a chrensiog hwn. Mae’n berffaith ar gyfer unrhyw fyrbryd dydd ynghyd â’ch cwpanaid o chai poeth. Dyma’r presgripsiwn.

Cynhwysion:

2 datws

½ llwy fwrdd o halen

Olew

Dull:

. Yn gyntaf, pliciwch y tatws gyda phliciwr ac yna eu torri o’r canol yn dri hanner ac yna’n giwbiau canolig.

. Nawr cymerwch ddŵr oer mewn powlen a rhowch y ciwbiau am tua 5 munud i dynnu’r startsh. Mae’n helpu i wneud sglodion tatws yn fwy crintach. Gallwch ei olchi os oes angen i gael gwared â mwy o startsh.

. Nawr, cymerwch ddŵr poeth mewn powlen ac ychwanegu halen, ac yna ciwbiau tatws am tua 5-6 munud.

. Ar ôl 5 munud, taenwch y ciwbiau tatws ar lliain glân i gael gwared â gormod o ddŵr.

. Nawr, ffriwch y ciwbiau tatws mewn olew poeth dros wres canolig.

. Os dymunir, ac os yw ar gael, gallwch ychwanegu mwy o sbeisys at y sglodion tatws cyn ei weini’n boeth.

Leave a Comment

Your email address will not be published.