3 rysáit mousse cartref cyflym a hawdd

Mae Diwrnod Cenedlaethol Mousse Siocled yn cael ei ddathlu bob blwyddyn ar Ebrill 3. Mae’r diwrnod wedi’i neilltuo i’r danteithfwyd coeth a ddaeth yn boblogaidd yn Ffrainc yn ystod y 19eg ganrif. Gwneir Mousse trwy chwipio wyau, hufen, neu’r ddau nes eu bod yn ewynnog ac yn awyrog, yna cymysgu’r cynhwysion gyda’i gilydd i wneud pwdin ysgafn, hufenog.

O mousse siocled, afocado, ceirios ac almonau, melys a sur neu unrhyw gyfuniad, mae digon o amrywiaeth o ran mousse siocled. Dyma’r rysáit ar gyfer y 3 mousse siocled gorau y gallwch chi eu gwneud gartref yn hawdd.

Mousse ceirios a chnau cyll

 • Cynheswch y popty i 350°F a phobwch y crystiau yn unol â chyfarwyddiadau’r pecyn. Gadewch iddo oeri’n llwyr.
 • Mewn dysgl fach, curwch yr hufen nes ei fod yn drwchus. Rhowch y siwgr eisin a’r darn fanila mewn powlen a’i guro nes bod copaon meddal yn ffurfio.
 • Dylid cymysgu caws mascarpone, Nutella a sinamon mewn powlen ar wahân. Cyfunwch hufen chwipio a sglodion siocled mewn powlen. Llenwch y cregyn crwst pwff gyda’r llenwad. Ysgeintiwch siocled wedi toddi os dymunir. Ysgeintiwch â chnau cyll. Rhowch yn yr oergell nes ei weini.

darllen hefyd: Ramadan 2022: Pam mae Saudi Arabia Ramadan Mubarak yn Tueddol? Pryd fydd y lleuad yn ymddangos yn India?

Mousse Siocled Pwmpen

 • Cyfunwch sgwash, malws melys, a sglodion mewn powlen fawr sy’n ddiogel ar gyfer microdon. Microdon, heb ei orchuddio am 1 munud yn uchel.
 • Microdon am 20-30 eiliad arall, gan ei droi bob 15 eiliad, neu nes bod malws melys wedi toddi a bod y gymysgedd yn llyfn.
 • Oer i dymheredd ystafell, gan droi sawl gwaith. Mewn powlen fawr, cymysgwch y topin chwipiedig gyda’r cymysgedd pwmpen.
 • Llenwch y sylfaen gyda’r gymysgedd. Os dymunir, chwistrellwch gyda thopinau ychwanegol a sglodion bach. Cyn sleisio, rhowch yn yr oergell o leiaf 2 awr.

Mousse Siocled Gwyn Cain

 • Cyfunwch y siocled a 2/3 cwpan hufen mewn sosban fach, drom. Coginiwch a chwisgwch dros wres canolig-isel nes yn llyfn. Trosglwyddwch i bowlen gymysgu fawr a gadewch iddo oeri i dymheredd yr ystafell.
 • Mewn powlen fach, curwch yr hufen sy’n weddill nes ei fod yn drwchus. Cyfunwch y siwgr eisin a’r dyfyniad fanila mewn powlen a’i guro nes bod brigau meddal yn ffurfio. Ychwanegwch 1/4 cwpan o’r hufen chwipio i’r gymysgedd siocled, ac yna gweddill yr hufen chwipio.
 • Arllwyswch i mewn i bowlenni pwdin. Rhowch yn yr oergell o leiaf 2 awr, wedi’i orchuddio. Addurnwch gydag aeron os dymunir.
Mae Diwrnod Cenedlaethol Mousse Siocled yn cael ei ddathlu bob blwyddyn ar Ebrill 3. Dyma'r rysáit ar gyfer y 3 mousse siocled gorau y gallwch chi eu gwneud gartref yn hawdd.

Ramadan 2022: dyddiad, sehri, amseroedd iftar

Mae prisiau lemon yn goddiweddyd petrol wrth i’r tariffau gyrraedd uchafbwynt Rs 200 y kg yn Gujarat

Leave a Comment

Your email address will not be published.