3 Rysáit Mousse Siocled Cynhwysion yn Bwdin Siocled Sydyn Sydyn | Pwdinau

Mae mousse siocled yn un o’r ryseitiau pwdin decadent hynny y mae fy nheulu yn eu caru. Dyma pam rydw i mor gyffrous am y rysáit mousse siocled tri chynhwysyn hawdd hwn. Mae’n blasu’n hollol anhygoel, ond mae bron yn hawdd ei wneud. Reit!

Y gyfrinach i’w symlrwydd yw’r cymysgedd pwdin. Gyda dim ond pum munud o baratoi, ac awr i ymlacio, bydd gennych chi blât o nefoedd siocled y bydd pobl yn meddwl a gymerodd oriau i chi ei wneud. A does dim byd o’i le ar hynny o gwbl!

Cegin Americanaidd
Amser paratoi: 5 munud ac 1 awr i oeri
Amser coginio: 0 munud
Cyfanswm amser: 5 munud ac 1 awr i oeri
Gwasanaeth: 4 i 6

Cynhwysion

  • 1 1/2 cwpan llaeth di-fraster (neu’ch hoff laeth)
  • 1 bocs mawr (tua 5.9 owns) cymysgedd pwdin siocled ar unwaith
  • 1 cynhwysydd (16 owns) topin chwipio, dadmer
  • topins dewisol: mafon, sglodion siocled, hufen chwipio, a/neu ddail mintys ar gyfer addurno

Dyma sut i’w wneud:

  1. Mewn powlen fawr, cyfunwch y cymysgedd llaeth a phwdin. Cymysgwch nes ei fod wedi’i gymysgu’n dda.
  2. Ychwanegwch y topin chwipio.
  3. Gorchuddiwch y bowlen a’i rhoi yn yr oergell o leiaf 1 awr cyn ei weini. Addurnwch â mafon, sglodion siocled, hufen chwipio, a / neu ddail mintys, os dymunir.

Nodyn: Gallwch chi wneud y rysáit hwn hyd yn oed yn fwy o hwyl trwy ychwanegu 1/2 cwpan o sglodion siocled bach, sglodion butterscotch, neu sglodion menyn cnau daear. Mor flasus!

” />

Angen help i drosi mesuriadau coginio a phobi? Dyma rai defnyddiol siartiau trosi cegin.

Cymerwch 30 eiliad a ymuno â’r gymuned 30Econds Y Dilynwch ni ar Facebook i gael ryseitiau yn eich porthiant newyddion bob dydd. Ysbrydolwch a chael eich ysbrydoli.

Cynhyrchion cysylltiedig ar Amazon rydyn ni’n meddwl y gallech chi eu hoffi:

Mae 30Second Mobile, Inc. yn cymryd rhan yn Rhaglen Associates Amazon Services LLC, rhaglen hysbysebu gysylltiedig a gynlluniwyd i ddarparu modd i ni ennill ffioedd trwy gysylltu ag Amazon.com a gwefannau cysylltiedig.

Leave a Comment

Your email address will not be published.