3 Ryseitiau Afocado Alton Brown Gwerth Ceisio

Diolch i’w chwaeth guradurol a’i garisma, mae Alton Brown wedi gwneud gyrfa allan o gyflwyno ryseitiau blasus i’r llu. Am fwy nag ugain mlynedd, mae’r cyn sinematograffydd fideo cerddoriaeth wedi ehangu blasau ei gefnogwyr trwy ddangos ffyrdd dyfeisgar a hwyliog iddynt fwyta bwyd o ansawdd uwch, yn bennaf trwy ei lyfrau a’i sioeau teledu. Ni allai hyd yn oed pandemig byd-eang ei atal rhag cynhyrchu cynnwys gwych. Byddai’n cymryd amser hir i fynd trwy holl ryseitiau Brown ar eich amser eich hun, felly dyma dri pheth gwych y gallwch chi eu chwipio’n gyflym ar gyfer eich potluck nesaf.

brown tal | Mark Von Holden/Getty Images

Frosting Hufen Menyn Afocado

Hufen Menyn Brown Gellir gwneud rhew mewn 10 munud ac mae’r rysáit yn gwneud dau gwpan. Mae’r cynhwysion (neu “feddalwedd” fel y disgrifir ar wefan Brown) sydd eu hangen arnoch ar gyfer y rysáit hwn yn cynnwys dau afocados canolig, dwy lwy de o sudd lemwn, pwys o siwgr powdr, wedi’i hidlo, a hanner llwy de o echdynnyn lemwn.

Leave a Comment

Your email address will not be published.