3 Syniad Pwdin Boozy A Fydd Yn Gyrru Eich Felan Ganol Wythnos i Ffwrdd

Diweddariad diwethaf: Gorffennaf 28, 2022, 12:56 IST

Mae’r syniadau pwdin blasus hyn yn sicr o ildio i’ch ffefrynnau. (Delwedd Cynrychioliadol: Shutterstock)

Felly pryd ydych chi’n rhoi cynnig ar y danteithion blasus hyn?

Ydych chi’n ei chael hi’n anodd dianc rhag holl fwrlwm dyddiau’r wythnos mewn unrhyw ffordd? Fel y dymunwn bob dydd oedd dydd Gwener, ond mae gennym ychydig o ryseitiau a fydd yn chwythu eich holl flinder i ffwrdd ac yn helpu tywysydd yn y penwythnos nerthol.

Mae penwythnosau ar gyfer maldod eich hun i’r ymylon a thrin eich hun i’r pethau yr ydym yn eu hoffi fwyaf, alcohol a phwdinau rhywsut ar frig y rhestr honno. Ond beth pe dywedem wrthych y gallwn drwytho’r ddau a’u mwynhau hefyd?

Clywsoch hynny’n iawn, mae gennym rai syniadau pwdinau anhygoel wedi’u trwytho â diodydd ar eich cyfer heddiw.

Fflan brandi cynnes gyda chwcis meringue sinsir siocled creisionllyd
Credwch ni, bydd y pwdin hwn yn dod â theimladau Nadoligaidd i chi ar brynhawn monsŵn sultry.

Cynhwysion:

 • 100g o siwgr brown
 • 3 cwpan (360g) siwgr eisin pur, wedi’i hidlo
 • 1 llwy fwrdd o flawd corn
 • 1 cwpan (100g) coco o ansawdd da
 • 30 g siocled tywyll (70%) wedi’i dorri
 • 1 llwy fwrdd sinsir mâl
 • 3 llwy de o sbeisys cymysg
 • 6 melynwy
 • 1/2 cwpan siwgr powdr
 • 1 llwy de o bast fanila
 • 600 ml o hufen pur (iawn)
 • pen sinamon
 • brandi 100 ml

Dull:

 • Cynheswch y popty i 170°C.

 • Llinell 2 hambyrddau gyda phapur pobi.

 • Rhowch y siwgr brown, siwgr eisin, cornmeal, coco, siocled, a sbeisys mewn powlen fawr a’u troi i gyfuno’n llwyr.

 • Gwnewch ffynnon yng nghanol y cymysgedd ac ychwanegwch y gwynwy wedi’i guro a’r cymysgedd wy cyfan, gan gymysgu nes ei fod wedi’i gyfuno’n dda.

 • Gan weithio gyda 1/4 cwpan o’r cymysgedd ar y tro, ffurfiwch gylchoedd ar daflenni pobi, gan adael 6 cm rhwng pob cwci.
 • Yna rhowch y sosbenni yn y popty a’u pobi, gan gyfnewid sosbenni hanner ffordd drwodd, am 20 munud neu nes eu bod yn gadarn.
 • Tynnwch o’r popty a llithro’r taflenni cwci ar raciau i oeri i dymheredd ystafell.
 • Ar gyfer yr hufen brandi, curwch y melynwy, siwgr a fanila mewn powlen nes ei fod yn welw.

 • Rhowch yr hufen a’r sinamon mewn sosban dros wres canolig a dod ag ef i ychydig o dan y berwbwynt.

 • Yn raddol dechreuwch arllwys y cymysgedd hufen dros y cymysgedd melynwy, gan guro’n gyson, nes ei fod wedi’i gyfuno’n dda. Dychwelwch i’r sosban dros wres canolig a choginiwch, gan droi’n gyson, am 6 munud neu nes bod yr hufen yn ddigon trwchus i orchuddio cefn llwy.

 • Trowch drwy’r brandi.

 • Trochwch y cwcis yn yr hufen cynnes a’r voila, gallwch ei weini.

siocledi gwirod
A allwn ni ddweud bod hwn yn syniad anrheg mor giwt i’ch anwyliaid? Er bod siocledi gwirodydd yn premiwm iawn, iawn yn y cyfnod cynharach, nawr gallwch chi eu gwneud gartref. Mae’n rysáit eithaf hawdd os gofynnwch i ni.

Cynhwysion:

 • 500 gram o siocled tywyll wedi’i dorri’n fân
 • 3-4 llwy fwrdd o rym
 • 50 gram o resins
 • 250 gram o hufen

Dull:

 • Mwydwch y rhesins mewn rym am awr neu ddwy.
 • Yna cymerwch yr hufen a’i gynhesu dros wres isel (osgowch ei ferwi).
 • Arllwyswch yr hufen dros y siocled wedi’i dorri a’i droi nes bod yr hufen a’r siocled yn cymysgu’n dda ac yn ffurfio gwead hufenog.
 • Dylai’r gyfran o hufen a siocled bob amser fod yn 1:2, gwneir hyn fel y gellir ffurfio peli yn hawdd o’r cymysgedd.
 • Ychwanegwch y rym a’r rhesins wedi’u trochi yn y gymysgedd hufen-siocled, cymysgwch yn dda, ac oerwch y cymysgedd terfynol yn yr oergell am tua hanner. awr.
 • Unwaith y bydd y cymysgedd yn ddigon ceuledig i rolio’n beli, tynnwch ef allan o’r oergell.
 • Rholiwch beli bach gyda’ch dwylo.
 • Rydych chi wedi gorffen!

Teisen Rym a Coke Bites
Cyfaddef neu beidio, rym a golosg yw ein diod i unrhyw barti, nawr dychmygwch ychwanegu’r un cyffyrddiad i’ch pwdin? Gallwn eisoes synhwyro ei fod yn gyffrous am y syniad hwn.

Cynhwysion:

 • cymysgedd cacen
 • 1/2 can o olew canola
 • 3 wy mawr
 • 1 golosg
 • 6 llwy fwrdd ymenyn wedi ei feddalu

  Rydym wedi rhannu’r rhestr o gynhwysion yn ddwy ran i’w gwneud yn hawdd i chi

 • 1 1/2 cwpan o siwgr powdwr

 • 3 3/4 cwpan hufen trwm, oer

 • 3 llwy fwrdd rwm euraidd

 • 1 llwy de dyfyniad fanila pur

 • Pinsiad o garamel hallt, dim ond ar gyfer taenellu

  Dull:

  • Cynheswch y popty i 350 °.
  • Irwch badell bobi 9″-x-13″ gyda chwistrell coginio a leiniwch â phapur memrwn.
  • Mewn powlen fawr, chwisgwch y cymysgedd cacen, olew ac wyau gyda’i gilydd nes eu bod yn llyfn ac wedi’u cyfuno.
  • Chwisgwch yn araf mewn Coke nes ei fod wedi’i gyfuno’n llawn.
  • Arllwyswch y cytew i’r badell wedi’i baratoi.
  • Pobwch nes bod pigyn dannedd wedi’i osod yn y canol yn dod allan yn lân, 25 munud.
  • Gadewch i oeri’n llwyr, yna torrwch gacen yn giwbiau 1″.
  • Yn y cyfamser, gwnewch y rhew: Mewn powlen gymysgu fawr gyda chymysgydd llaw, curwch gaws hufen, menyn a siwgr nes ei fod yn ysgafn a blewog.
  • Ychwanegwch yr hufen, y rym, y fanila a’r halen a’i guro nes bod copa anystwyth canolig yn ffurfio.
  • Rhowch 4 ciwb cacen ar waelod pob gwydryn gweini, rhowch ddolop o hufen chwipiad rym ar ei ben a thaenwch gyda charamel.
  • Ailadroddwch haenau nes bod sbectol yn llawn.
  • Gweinwch gyda darn o rym wyneb i waered ym mhob gwydr.
  • Ailgynheswch y popty i 350 °.
  • Irwch badell bobi 9″-x-13″ gyda chwistrell coginio a leiniwch â phapur memrwn.
  • Mewn powlen fawr, chwisgwch y cymysgedd cacen, olew ac wyau gyda’i gilydd nes eu bod yn llyfn ac wedi’u cyfuno.
  • Chwisgwch yn araf mewn Coke nes ei fod wedi’i gyfuno’n llawn.
  • Arllwyswch y cytew i’r badell wedi’i baratoi.
  • A pharatowch i weini.

darllenwch i gyd Newyddion Diweddaf Y Newyddion sy’n torri yma

Leave a Comment

Your email address will not be published.