36 Ryseitiau Sinsir O Lein Y Byd SBS Food

Mae Ginger wedi bod yn werthfawr iawn am ei briodweddau meddyginiaethol a choginiol ers miloedd lawer o flynyddoedd. Yn ffres, wedi’i sychu, wedi’i falu, wedi’i grisialu, ei biclo a’i gadw, mae’n sbeis hynod amlbwrpas.

Mae hanes hysbys sinsir mewn coginio yn dyddio’n ôl mwy na 5,000 o flynyddoedd pan mae cofnodion yn dangos bod diwylliannau Indiaidd a Tsieineaidd yn ei ddefnyddio fel tonic iachâd. Ond fe’i defnyddiwyd yn fwyaf tebygol i flasu prydau a chreu cymysgeddau llysieuol ymhell cyn i gofnodion ffurfiol ddechrau.

Roedd y sbeis llym hwn yn eitem fasnach bwysig rhwng India a’r Ymerodraeth Rufeinig, lle’r oedd yn cael ei werthfawrogi am ei briodweddau meddyginiaethol yn hytrach na’i ddefnyddiau coginiol. Meddyliwch, gallai’r rysáit ragu pasta fod wedi bod yn llawer gwahanol pe bai’r sinsir wedi’i dynnu fel sbeis…

Mae’n deg dweud bod diwylliannau Asiaidd yn fwy hoff o flas sinsir na’u cymheiriaid Ewropeaidd. Fodd bynnag, mae sinsir yn ei sawl ffurf i’w gael mewn ryseitiau o’r rhan fwyaf o gorneli’r byd.

Tsieineaidd: ginger chicken

Mae sinsir bron mor hollbresennol â saws soi mewn coginio Tsieineaidd, felly dewiswch seigiau sinsir i’w bwyta. Ond rhowch y cyw iâr sinsir hwn ar y rhestr. Mae’n ddathliad syml o’r hyn sydd gan y sbeis sinsir i’w gynnig.

Cyw Iâr Jerk Jamaican

Mae Jamaicans yn defnyddio cymorth hael o sinsir mewn llawer o’u ryseitiau, ond ni allwn basio cyw iâr sbeislyd i ddangos mewn gwirionedd pa mor ffyrnig y mae sinsir yn asio â sbeisys eraill.

Corea: porc sbeislyd

Mae Jeyuk bokkeum yn ddysgl barbeciw Corea boblogaidd iawn sy’n cynnwys holl flasau beiddgar bwyd Corea: mae darn o sinsir yn cydbwyso’r gochujang, gochugaru, finegr a soi.

Gwlad Thai: green curry

Mae past cyri gwyrdd bob amser yn cynnwys darn iach o sinsir a’i chwaer galangal sbeis. Mae’r rysáit cyri gwyrdd cimychiaid hwn yn newid braf o’r cyri cyw iâr arferol.

Libanus: spiced rice pudding

Fwy na 2,000 o flynyddoedd yn ôl, daethpwyd â sinsir i’r Dwyrain Canol o India, felly mae traddodiad cyfoethog o brydau sinsir ledled y rhanbarth. Mae sinsir y ddaear yn arbennig o boblogaidd mewn pwdinau fel y pwdin reis sbeislyd hwn.

DU: gingerbread

Daw’r rysáit bara sinsir hwn o’r 18fed ganrif o lyfr Eliza Smith, Gwraig y ty cyflawn, neu gydymaith consummate y foneddiges o 1727. Fodd bynnag, daeth y rysáit cyntaf hysbys ar gyfer sinsir o Wlad Groeg yn 2400 CC.

UDA: gingerbread men

Tra bod Americanwyr yn mynd yn wallgof am ddynion sinsir adeg y Nadolig, maen nhw’n mynd yr holl ffordd yn ôl i Elisabeth I a Lloegr. Roedd staff y Frenhines yn cynnwys gwneuthurwr sinsir brenhinol a greodd ddynion sinsir gyntaf yn debyg i grŵp o bwysigion tramor a oedd yn ymweld.

Sri Lanka: pysgod cyri

Mae lemonwellt yn asio’n hyfryd gyda sinsir i greu sylfaen flasus ar gyfer cyri pysgod Sri Lankan cain. Prawf y gall sinsir fod yn gynnil pan fo angen.

Japan: piclo sinsir

Os mai pecyn o’r trên swshi yw eich unig flas ar sinsir wedi’i biclo o Japan hyd yn hyn, rydym yn eich annog i wneud y rysáit hwn.

Indiaidd: chana masala

Mae sinsir yn un o bileri bwyd Indiaidd ac mae masala gwygbys da yn ei gynnwys fel arfer. Mae’r fersiwn Amritsar hwn hyd yn oed wedi’i orffen gyda thafelli o sinsir ffres julienne.

Fietnam: candied ginger

Mae Mut Gung yn cael ei fwyta’n rhydd yn ystod Tết, Blwyddyn Newydd Lunar Fietnam. Mwynheir y byrbryd melys gyda phaned o de gwyrdd pan fydd gwesteion yn galw heibio.

Malaysia: Nasi lemak

Gwella blas y reis trwy ychwanegu sinsir, lemongrass, a sialóts. Ychwanegwch ychydig o hwn ac ychydig o hwnnw ac mae gennych ddysgl lemak nasi cludadwy.

Leave a Comment

Your email address will not be published.