4 awgrym i ddominyddu’r gril – Sterling Journal-Advocate

(Nodweddion Teuluol) Canlyniad terfynol cyw iâr wedi’i goginio’n berffaith yw pryd blasus sy’n arogli cystal ag y mae’n ei flasu ac yn tynnu’ch anwyliaid i’r patio. Er mwyn cyflawni’r blas llawn sudd a thyner hwnnw sy’n dod â theulu a ffrindiau at ei gilydd, mae’n bwysig cadw ychydig o awgrymiadau grilio a diogelwch mewn cof.

Taniwch eich gril, sesnwch eich dofednod i berffeithrwydd, a gweinwch bryd o fwyd wedi’i goginio’n ddiogel yn eich barbeciw iard gefn nesaf gyda’r awgrym hwn gan yr arbenigwyr yn Perdue Farms.

Gwnewch y mwyaf o’ch cyllideb
I gael pryd blasus heb dorri’r banc, ystyriwch doriadau llai costus o gig fel cluniau asgwrn neu ffyn drymiau, neu coginiwch gyw iâr cyfan a all bara am brydau lluosog. Yn ogystal â’r arbedion yn y siop groser, gall y toriadau hyn hefyd wrthsefyll tymereddau uwch ar y gril ar gyfer canlyniadau llawn sudd, tendr.

arbed ychydig o amser
Ffordd hawdd o wneud y mwyaf o’ch amser o amgylch y gril tra’n lleihau paratoi a llanast yw defnyddio opsiwn wedi’i dorri ymlaen llaw fel Perdue Fresh Cuts Diced Chicken Breast, datrysiad cebab perffaith. Rysáit yn barod mewn pecyn hawdd ei groen, mae’r ieir yn cael eu deor a’u cynaeafu yn yr Unol Daleithiau ar ddeiet llysieuol i gyd ac yn rhydd o wrthfiotigau, hormonau a steroidau.

Ychwanegu hoff confiadau
Gan y gall sesnin ddod i ffwrdd ar y gril weithiau, ceisiwch sesnin cyn ac ar ôl grilio i gael canlyniad blasu gwell. Os ydych chi’n bwriadu marinadu, byddwch yn ofalus i osgoi gor-farinadu, oherwydd gall marinadau sy’n seiliedig ar asid ddechrau torri i lawr y ffibrau yn y cig. Cofiwch cyn ac wrth sesnin cig amrwd i fod yn ymwybodol o arferion diogelwch priodol. Golchwch eich dwylo, byrddau torri, cyllyll, siswrn, sinc, a phob arwyneb gwaith am 20 eiliad gyda dŵr poeth, sebonllyd, a pheidiwch â gadael i gig amrwd na’i sudd gyffwrdd â bwydydd eraill.

ymddiried yn y thermomedr
Unwaith y bydd eich gril yn cyrraedd y gwres a ddymunir, rhowch y cyw iâr yn hyderus ar y raciau trwy ddibynnu ar thermomedr cig i fesur rhodd. Mae’r rysáit Kebabs Cyw Iâr Pîn-afal Hawdd hwn, er enghraifft, yn galw am 10-12 munud ar y gril, ond mae’n bwysig gwirio bod y tymheredd mewnol yn 165 ° F yn hytrach na dibynnu ar yr amseroedd coginio a argymhellir yn unig. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gweini gyda phlat a theclynnau glân, heb eu cyffwrdd gan gig amrwd. Rhowch unrhyw gyw iâr sydd dros ben yn yr oergell ar unwaith a’i ddefnyddio o fewn 3 i 5 diwrnod.

I gael rhagor o awgrymiadau grilio, ewch i perdue.com/how-to/grilling.

Sgiwers Cyw Iâr Pîn-afal Kona Hawdd

Amser paratoi: 45 munud
Amser coginio: 15 munud
Gwasanaeth: 4

 • 1 can (6 owns) sudd pîn-afal
 • 2 lwy fwrdd o olew llysiau
 • 1 leim, croen a sudd yn unig
 • 1 llwyaid o siwgr
 • 1 darn (1 modfedd) sinsir ffres, wedi’i gratio
 • 1/2 llwy de o naddion pupur coch
 • 1 pecyn Brest cyw iâr wedi’i deisio gan Perdue Fresh Cuts
 • 1/2 pîn-afal ffres, wedi’i dorri’n 16 darn
 • 1 pupur coch mawr, wedi’i hadu a’i dorri’n ddarnau 16 (1-modfedd).
 • 4 sgiwer metel neu 8 sgiwer pren (12 modfedd) socian mewn dŵr 30 munud
 1. Mewn powlen, chwisgwch sudd pîn-afal, olew llysiau, sudd leim a chroen, siwgr, sinsir a phupur coch nes bod y siwgr yn hydoddi. Ychwanegu’r fron cyw iâr wedi’i deisio, ei orchuddio a’i farinadu yn yr oergell am 30 munud.
 2. Rhowch ddarnau o gyw iâr, pîn-afal a phupur coch bob yn ail ar sgiwerau. Taflwch y marinâd sy’n weddill.
 3. Cynheswch y gril neu’r gril ag olew ysgafn dros wres canolig-uchel. Griliwch kebabs 10 i 12 munud, gan droi bob 3 i 4 munud, nes bod cyw iâr yn gadarn i’w gyffwrdd a thermomedr cig wedi’i osod yn y canol yn darllen 165 F.
 4. Tynnwch kebabs o’r gril, gorffwyswch 2-3 munud, a’i weini.

Cyngor: Os ydych chi’n defnyddio sgiwerau pren, rhowch nhw mewn dŵr am 30 munud i atal llosgi ar y gril. Os ydych chi’n defnyddio sgiwerau metel, cofiwch y bydd y cyw iâr yn coginio’n gyflymach oherwydd bydd y metel yn dargludo gwres ac yn coginio’r ciwbiau cyw iâr o’r tu mewn ynghyd â’r gwres o’r gril i goginio’r cyw iâr o’r tu allan.


FONT:
ffermydd perdue

Leave a Comment

Your email address will not be published.