4 awgrym i ddominyddu’r gril

Gwneud y mwyaf o’ch cyllideb

I gael pryd blasus heb dorri’r banc, ystyriwch doriadau llai costus o gig fel cluniau esgyrn i mewn neu ddrymiau, neu goginio cyw iâr cyfan a all bara ar gyfer prydau bwyd lluosog. Yn ogystal â’r arbedion yn y siop groser, gall y toriadau hyn hefyd wrthsefyll tymereddau uwch ar y gril ar gyfer canlyniadau llawn sudd, tendr.

Arbedwch ychydig o amser

Ffordd hawdd o wneud y mwyaf o’ch amser o amgylch y gril wrth leihau prep a llanast yw defnyddio opsiwn wedi’i dorri ymlaen llaw fel bron cyw iâr ffres Perdue Fresh, datrysiad cebab perffaith. Rysáit yn barod mewn pecyn croen hawdd, mae ieir yn cael eu deor a’u cynaeafu i mewn yr Unol Daleithiau gyda diet cwbl lysieuol a heb wrthfiotigau, hormonau neu steroidau.

Ychwanegwch hoff gynfennau

Gan y gall sesnin ddod i ffwrdd ar y gril weithiau, ceisiwch sesnin cyn ac ar ôl grilio am ganlyniad terfynol gwell. Os ydych chi’n bwriadu marinateiddio, byddwch yn ofalus i osgoi gor-briodi, oherwydd gall marinadau sy’n seiliedig ar asid ddechrau chwalu’r ffibrau yn y cig. Cofiwch cyn ac wrth sesno cig amrwd i fod yn ymwybodol o arferion diogelwch cywir. Golchwch eich dwylo, byrddau torri, cyllyll, siswrn, sinc, a’r holl arwynebau gwaith am 20 eiliad gyda dŵr poeth, sebonllyd, a pheidiwch â gadael i gig amrwd na’i sudd gyffwrdd â bwydydd eraill.

ymddiried yn y thermomedr

Unwaith y bydd eich gril yn cyrraedd eich gwres a ddymunir, rhowch y cyw iâr ar y rheseli yn hyderus trwy ddibynnu ar thermomedr cig i fesur doneness. Mae’r rysáit Kona Pineapple Chicken Kebabs hwn, er enghraifft, yn galw am 10-12 munud ar y gril, ond mae’n bwysig gwirio bod y tymheredd mewnol yn 165 F yn hytrach na dibynnu ar yr amseroedd coginio a argymhellir yn unig. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gweini gyda phlatiwr glân ac offer, na fydd cig amrwd byth yn eu cyffwrdd. Rheweiddiwch unrhyw gyw iâr dros ben ar unwaith a’i ddefnyddio o fewn 3 i 5 diwrnod.

I gael mwy o awgrymiadau grilio, ewch i perdue.com/how-to/grilling.

Sgiwer cyw iâr pîn -afal hawdd
Amser Paratoi: 45 munud
Amser Coginio: 15 munud
Gwasanaeth: 4

1 can (6 owns) sudd pîn -afal
2 lwy fwrdd o olew llysiau
1 calch, croen a sudd yn unig
1 llwy o siwgr
1 darn (1 fodfedd) sinsir ffres, wedi’i gratio
1/2 llwy de naddion pupur coch
1 pecyn perdue toriadau ffres fron cyw iâr wedi’u deisio
1/2 pîn -afal ffres, wedi’i dorri’n 16 darn
1 pupur cloch goch fawr, wedi’i hadu a’i dorri’n 16 (1-modfedd) darn
4 sgiwer metel neu 8 sgiwer pren (12 modfedd) wedi’u socian mewn dŵr 30 munud

Mewn powlen, chwisgiwch sudd pîn -afal, olew llysiau, sudd leim a chroen, siwgr, sinsir, a naddion pupur coch nes bod siwgr yn hydoddi. Ychwanegwch y fron cyw iâr wedi’i deisio, ei orchuddio a’i farinadu yn yr oergell am 30 munud.

Edau ddarnau bob yn ail o gyw iâr, pîn -afal, a phupur coch ar sgiwer. Gwaredwch y marinâd sy’n weddill.

Cynheswch gril neu gril olewog ysgafn dros wres canolig-uchel. Mae Grill Kebabs 10 i 12 munud, gan droi bob 3 i 4 munud, nes bod cyw iâr yn gadarn i’r cyffyrddiad a bod thermomedr cig a fewnosodir yn y canol yn darllen 165 F.

Tynnwch gebabau o’r gril, gorffwyswch 2-3 munud, a’u gweini.

Cyngor: Os ydych chi’n defnyddio sgiwer pren, socian nhw mewn dŵr am 30 munud i atal llosgi ar y gril. Os ydych chi’n defnyddio sgiwer metel, cofiwch y bydd y cyw iâr yn coginio’n gyflymach oherwydd bydd y metel yn cynnal gwres ac yn coginio’r ciwbiau cyw iâr o’r tu mewn ynghyd â’r gwres o’r gril i goginio’r cyw iâr o’r tu allan.

michael french
[email protected]
1-888-824-3337
editors.family features.com

Ynghylch Syndicet Golygyddol Nodweddion Teulu

Yn ffynhonnell flaenllaw o fwyd o ansawdd uchel, ffordd o fyw, a chynnwys cartref a gardd, mae Family Features yn rhoi awgrymiadau i ddarllenwyr, siopau tecawê, gwybodaeth, ryseitiau, fideos, ffeithluniau ac yn fwy perthnasol yn ôl pwnc a thymor. Dewch o hyd i erthyglau a gwybodaeth ychwanegol yn CUARDINAL.NET ac ELIVIVINGTODAY.com.

Nodweddion ffynhonnell y teulu syndicet golygyddol

Leave a Comment

Your email address will not be published.