4 Brecwast Cyflym a Hawdd

Dangosodd y fenyw arloesol i gogyddion cartref sut i baratoi brecwastau nad oes angen llawer o amser arnynt yn y gegin. Dyma bedwar o ryseitiau brecwast cyflym a hawdd Ree Drummond.

Brechdanau Brecwast Mini Bagel gan The Pioneer Woman

Ree Drummond a Maile Carpenter | Bryan Bedder/Getty Images ar gyfer Hearst

Mae Drummond yn dechrau trwy wneud omelet. Cymysgwch wyau, hanner a hanner, halen a phupur mewn cwpan mesur. Mae hi’n arllwys y cymysgedd i mewn i sgilet nonstick menyn. Yna gorchuddiwch y sosban gyda chaead a gadewch i’r wy goginio am tua phedwar munud. Mae Drummond yn troi radell ymlaen ac yn rhoi menyn ar y radell er mwyn iddo allu tostio bageli bach o bopeth.

Leave a Comment

Your email address will not be published.