4 Cynhwysion Rysáit Synhwyriad Cyw Iâr Sydd â’r holl flas yr ydych yn ei deimlo | Dofednod

Darganfyddiad gastronomig diweddar i mi oedd Dresin Salad Synhwyrol. Fe wnes i ei brynu mewn potel (gweler y ddolen isod) a gwneud dresin teimlad cartref. Roedd y blasau yn y rysáit dresin salad (lemwn, caws, garlleg, a phupur du) yn syth yn gwneud i mi feddwl y dylid ei ddefnyddio ar gyw iâr. Ac roedd yn iawn!

Gellir grilio’r rysáit hawdd hwn ar gyfer Synhwyriad Cyw Iâr neu ei goginio mewn sgilet. Gweinwch y rysáit syfrdanol hwn gyda salad (wrth gwrs!) a’ch hoff lysiau. Fe wnes i grilio zucchini, lemwn, ac eggplant gyda’r cyw iâr.

Cegin Americanaidd
Amser paratoi: 5 munud ynghyd ag 1 awr neu fwy i farinadu
Amser coginio: 10 i 15 munud
Cyfanswm Amser: 20 munud ynghyd ag 1 awr neu fwy i farinadu
Gwasanaeth: 2 i 4

Cynhwysion

Dyma sut i’w wneud:

 1. Rhowch y cyw iâr mewn bag zipper plastig. Ychwanegwch ddigon o ddresin salad i orchuddio’r holl gyw iâr. Rhowch yn yr oergell i farinadu am o leiaf 1 awr a hyd at dros nos.

  ” />

 2. Pan fyddwch yn barod i’w goginio, cyfunwch ychydig o gaws Romano wedi’i gratio a sgalions ffres mewn powlen fach. (Tua 1 llwy fwrdd ar gyfer pob bron).

  <Macro 'consejo' data-recalc-dims=” />

 3. I grilio’r cyw iâr, cynheswch gril dan do neu gril awyr agored dros wres canolig-uchel. Ychwanegu cyw iâr a’i goginio nes ei fod wedi brownio a brownio ar un ochr, tua 4 i 5 munud. Trowch y cyw iâr drosodd a pharhau i goginio nes ei fod wedi coginio trwyddo (tymheredd mewnol o 165 gradd F), tua 5 i 7 munud yn fwy. I goginio mewn sgilet, ychwanegwch y cyw iâr i sgilet poeth a’i goginio nes ei fod yn frown ar y ddwy ochr a’i goginio, tua 8 i 10 munud. (Bydd amseroedd coginio yn dibynnu ar drwch y cyw iâr.)

  <Macro 'consejo' data-recalc-dims=” />

  <Macro 'consejo' data-recalc-dims=” />

 4. Ychydig cyn i’r cyw iâr orffen coginio, rhowch ychydig o Romano a chennin syfi ar bob bron. Gadewch i’r caws doddi ychydig.

  <Macro 'consejo' data-recalc-dims=” />

 5. Diferu gyda mwy o Synhwyriad Salad Dresin a gweini.

  <Macro 'consejo' data-recalc-dims=” />

Angen help i drosi mesuriadau coginio a phobi? Dyma rai defnyddiol siartiau trosi cegin. Dyma fo sut i gyflwyno eich presgripsiynau i 30Eiliadau!

Cymerwch 30 eiliad a ymuno â’r gymuned 30EcondsY Dilynwch ni ar Facebook i gael ryseitiau yn eich porthiant newyddion bob dydd. Ysbrydolwch a chael eich ysbrydoli.

Cynhyrchion cysylltiedig ar Amazon rydyn ni’n meddwl y gallech chi eu hoffi:

Mae 30Second Mobile, Inc. yn cymryd rhan yn Rhaglen Associates Amazon Services LLC, rhaglen hysbysebu gysylltiedig a gynlluniwyd i ddarparu modd i ni ennill ffioedd trwy gysylltu ag Amazon.com a gwefannau cysylltiedig.

Leave a Comment

Your email address will not be published.