4 Ryseitiau Byrbryd Indiaidd Cyflym a Hawdd Mae’n Rhaid i Chi Roi Arfaethu Gartref Heddiw

Er ein bod yn cydnabod yr awydd i fwyta’ch sglodion, sglodion a chwcis hyd yn oed cyn i chi roi’r pryniannau i ffwrdd, ni fyddwn yn caniatáu ichi hepgor byrbrydau. Mae’n bryd rhyddhau’ch cogydd mewnol a rhoi cynnig ar y ryseitiau Indiaidd hawdd hyn gan y Cogydd Aditi Handa sy’n hawdd eu gwneud a’u blasu hyd yn oed yn well i wneud yn siŵr bod gennych chi bob amser rywbeth melys neu sawrus i’w fwyta rhwng egwyliau bwyd.

Edrychwch ar y 4 rysáit blasus hyn sy’n cynnig mwy na chynnyrch terfynol blasus yn unig.

1. Siaradwch am fara gyda surdoes caws chili

Cynhwysion:

– 1 pecyn o surdoes caws The Baker’s Dozen Chili

– 1 cwpan o besan

– 1 llwy de o bast chili coch

– Halen i flasu

– 1/2 cwpan o ddŵr

– 2 lwy de o olew

– 1 tomato

– 1 winwnsyn

– 1 tatws wedi’u berwi

-Imli Siytni

– Saws gwyrdd

– Difrifol

Dull

– Torrwch y surdoes caws chili yn ddarnau mawr

– Mewn powlen, ychwanegwch 1 cwpan o Besan, 1 llwy de o bast chili coch, halen a 1/2 cwpan o ddŵr, a chymysgwch yn dda nes bod y toes yn llyfn ac yn rhydd o lwmp.

– Boddi’r darnau o fara yn y cymysgedd.

– Arllwyswch olew i mewn i badell ffrio, a rhowch y darn o fara gorchuddiedig ynddo’n ofalus, ffrio’n dda ar y ddwy ochr.

– Trefnwch ar wahân ar blât ac ychwanegwch haen o domatos, winwns a thatws wedi’u sleisio’n denau.

– Yn olaf, gorchuddiwch ef â siytni imli, siytni gwyrdd a sev.

Brathiadau Ssurdoes Caws Creisionllyd

2. Caws surdoes Caws Creisionllyd

Cynhwysion:

– 1 pecyn o gaws surdoes gyda chili

– ½ cwpan o olew

– 1 ewin garlleg

– 3 chilies

– 1 bowlen fach o shibwns (wedi’i dorri)

– 2 lwy de o saws tomato

– 1 llwy de o saws Schezwan

— 1 Pepper

– 1 winwnsyn

– Hadau sesame

Dull:

– Torrwch y toes sur yn giwbiau bach.

– Mewn padell ffrio, ychwanegwch 2 lwy de o olew, darnau o fara, a thostiwch nes yn frown euraid

– Ei roi o’r neilltu a gadael iddo oeri.

– Yn yr un badell, ychwanegwch 2 lwy de o olew, briwgig garlleg, tsili gwyrdd wedi’i dorri, shibwns, 2 lwy de o sos coch, 1 llwy de o saws Schezwan, pupur cloch, nionyn a chymysgu’n dda.

– Ychwanegwch y tamaid o fara wedi’i dostio at y cymysgedd, cymysgwch yn dda ac yn olaf, chwistrellwch ychydig o hadau sesame i roi’r cyffyrddiad olaf iddo!

Twmplenni Siocled Gwenith Cyfan

3. Pelenni cig siocled gyda bara gwenith cyflawn

Cynhwysion:

– 1 pecyn o’r Baker’s Dozen Whole Wheat Loaf

– 1 bloc o Siocled Tywyll

– ½ cwpan o olew

– 1 llwy de o siwgr eisin

Dull:

– Torrwch y fricsen o siocled tywyll yn fân

– Cymerwch dafell o fara gwenith cyflawn, rhowch y siocled wedi’i dorri ar ei ben a’i orchuddio â sleisen arall.

– Torrwch y bara hwn wedi’i stwffio mewn cylch gyda chymorth bowlen gron, gan ffurfio pêl o does

– Mewn padell ffrio, ychwanegwch ½ cwpan o olew ac yna ffrio’r bêl o does nes ei fod yn frown euraid.

– Ysgeintiwch ychydig o siwgr eisin ar ei ben a mwynhewch!

rholiau ragi

4. Ragi Buns

Cynhwysion:

– 1/2 cwpan o datws wedi’u berwi

— 1 Pepper

— 1 Moronen

– 1 bloc o gaws

– 1 llwy de o oregano

– 1 llwy de o naddion chili

– 1/2 cwpan o olew

– Halen i flasu

– siytni mintys

Dull

– Mewn powlen, ychwanegwch 1/2 cwpan o datws wedi’u berwi, ½ pupur cloch wedi’i dorri, ½ moron wedi’i gratio, a chaws wedi’i gratio.

– Ychwanegu 1 llwy de o oregano, 1 llwy de o naddion chili, pinsied o halen a chymysgu’n dda

– Cymerwch dafell o fara Ragi, torrwch yr ymylon i ffwrdd a thaenwch y bara allan fel ei fod ychydig yn denau.

– Llenwch fara gyda chymysgedd llysiau, rholiwch yn rholiau a phinsio ochrau i gau

– Nawr, mewn padell, ychwanegu ychydig o olew, ffrio’r rholiau a mynd â nhw gyda siytni mintys.

Darllenwch hefyd: Ryseitiau Brecwast 3 Cynhwysion i’ch Tanio’n Iawn ar Foreau Brys

Leave a Comment

Your email address will not be published.