4 Ryseitiau Cyw Iâr wedi’i Grilio Mae Arbenigwyr Iechyd yn Rhegi Y Bydd Eich Gwasgedd yn Crebachu Ar ôl 50

O ran diet iach a all eich helpu i golli pwysau wrth i chi heneiddio, mae bwyta’r swm cywir o brotein yn hanfodol, ond dewis y protein cywir ysgrifennu o brotein hefyd yn hanfodol. Gall llwytho eich corff gyda bwyd wedi’i ffrio neu gig coch fod yn niweidiol i’ch nodau colli pwysau, ond yn ffodus, mae opsiwn protein iach na fydd byth yn eich rhwystro: cyw iâr wedi’i grilio llawn sudd, blasus.

Mae arbenigwyr iechyd yn cytuno bod cyw iâr wedi’i grilio yn stwffwl gwych i’w gynnwys yn eich diet os ydych chi’n ceisio colli pwysau – mae’n brin, yn llawn protein, ac mor amlbwrpas. Os ydych yn chwilio am y ryseitiau gorau i roi cynnig arnynt yr haf hwn wrth i chi lywio eich taith colli pwysau, rydym wedi rhoi sylw i chi. Isod mae 4 rysáit a gymeradwyir gan arbenigwyr y byddwch yn bendant am ddychwelyd atynt.

Y 100+ o Ddatganiadau Harddwch Gorau 2022

Shutterstock

Cyw Iâr Calch wedi’i Grilio

Lisa Richards, maethegydd ac awdur Y diet candida, yn dweud wrthym fod ei rysáit cyw iâr wedi’i rostio â chalch yn “bryd o fwyd delfrydol i unrhyw un dros 50 oed,” gan nodi y gall yr holl gynhwysion craidd (garlleg, calch a chiles) helpu i gadw’ch perfedd yn iach. “Mae iechyd perfedd yn hanfodol ar unrhyw gam o fywyd, ond wrth i ni heneiddio mae’n bwysig canolbwyntio ar y maes hwn o’n hiechyd,” meddai, gan ychwanegu y bydd “iechyd perfedd priodol yn helpu iechyd cyffredinol trwy leihau llid a gwella swyddogaeth imiwnedd” . Yn ei dro, mae hyn i gyd yn arwain at well iechyd a cholli pwysau yn gyflymach.Gellir defnyddio’r cyw iâr llawn blas hwn fel prif bryd neu fel dresin salad.

Cynhwysion: brest cyw iâr, calch, garlleg, chilies, olew olewydd, halen a phupur

Rysáit Llawn

Cyw Iâr Pesto wedi’i Grilio Cetogenig gyda Salad Gardd

Mae Isla Zyer, maethegydd, blogiwr ac arbenigwr mewn maeth sy’n seiliedig ar blanhigion, yn cynnig rysáit cetogenig perffaith ar gyfer colli pwysau. Mae eu Cyw Iâr Pesto wedi’i Grilio â Keto yn cynnwys cynhwysion iachus y galon a brasterau iach. Unwaith y byddwch chi wedi blasu’r fron cyw iâr gyda halen, pupur, ac olew olewydd a’i grilio i berffeithrwydd, rhowch gaws mozzarella a pesto ar ei ben a’i roi yn y popty am 2-3 munud, meddai. Ar gyfer salad ochr syml, cymysgwch arugula, winwnsyn coch wedi’i dorri, tomatos ceirios, finegr gwin gwyn, ac olew olewydd. Hmm!

Cynhwysion: brest cyw iâr, halen, pupur, olew olewydd, caws mozzarella, pesto, arugula, winwnsyn coch wedi’i dorri, tomatos ceirios, finegr gwin gwyn.

Brechdan Cyw Iâr wedi’i Grilio gyda Saws Chimichurri

Os yw brechdan yn fwy eich steil, mae Zyer yn cynnig opsiwn iach, cyfeillgar i golli pwysau ar gyfer hynny hefyd. “Mae’r frechdan hon yn hynod flasus a dim ond 310 o galorïau sydd ynddi,” meddai. Hmm! Yn syml, sesnwch eich cyw iâr a’i grilio am 3-4 munud yr ochr neu nes ei fod wedi coginio drwyddo. Yna, “cynullwch eich llysiau gwyrdd ar byns sesame grawn cyflawn, rhowch eich cyw iâr wedi’i grilio ar ei ben, a’i bentwr â winwns, pupur coch wedi’i rostio, a saws chimichurri.” Swnio’n flasus!

Cynhwysion: brest cyw iâr, llysiau gwyrdd deiliog, byns sesame grawn cyflawn, winwnsyn, pupur cloch coch, saws chimichurri

Marinade Cyw Iâr Groeg

Mae Jessica Randhawa, prif gogydd, crëwr ryseitiau, ffotograffydd, ac awdur ar gyfer The Forked Spoon, yn cynnig blas o Fôr y Canoldir gyda’i rysáit Groegaidd Chicken Marinade. Mae hi’n dweud ei fod yn “dod â’r holl flasau Groegaidd clasurol i fwrdd eich cegin.” Beth arall allech chi ei eisiau?! Diolch i’r cig heb lawer o fraster a llysiau iach, mae hwn yn bryd colli pwysau perffaith y byddwch chi eisiau ei fwyta dro ar ôl tro yr haf hwn; hyd yn oed yn well, mae mor hawdd i’w baratoi, gyda “dim ond llond llaw o gynhwysion ffres, iach.”

Cynhwysion: olew olewydd, sudd lemwn a chroen, garlleg, perlysiau ffres, halen, pupur du

rysáit llawn

Leave a Comment

Your email address will not be published.