4 Ryseitiau Di-Dân y Gall Plant Roi Cynnig arnynt yr Haf Hwn

Mae gwyliau’r haf yn dal i fynd ymlaen ac nid yw rhieni a phlant yn gwybod beth i’w wneud gyda chymaint o amser rhydd. Mae’r gwaith cartref wedi’i wneud, mae’r gemau bwrdd bellach wedi’u gorddefnyddio, ac mae rhestr hir o lyfrau wedi’u rhoi ar waith. Mae plant yn rhedeg o gwmpas y tŷ, yn diflasu, neu’n waeth eto, yn cael eu gludo i’w sgriniau. Pan fydd hapchwarae a ffrydio yn dod yn ormod, efallai eu bod yn coginio rhywbeth. Gyda’r ryseitiau hyn heb dân nid oes rhaid i chi boeni am unrhyw ddamwain gyda’r stôf

ysgytlaeth banana a siocled

Dyma rysáit ar gyfer diod adfywiol y gall eich plant ei chwipio mewn dim o amser. Torrwch y bananas yn dafelli bach gyda chyllell fenyn, dim ond i fod yn gyfforddus yn torri gyda theclyn diogel. Torrwch far siocled yn ddarnau bach a’u hychwanegu at gymysgydd ynghyd â’r sleisys banana. Arllwyswch ddau gwpan o laeth ac yna ychwanegwch ychydig o rew. Am ychydig o melyster ychwanegol, ychwanegwch ddwy lwy fwrdd yr un o fêl a sinamon mâl i’r cymysgedd. Cymysgwch yr holl gynhwysion nes eu bod yn llyfn. Arllwyswch y smwddi i mewn i sbectol uchel a voila!

Darllenwch hefyd: Ar arbrofion coginio gyda tofu a straeon eraill

cacen mwg siocled

Mae hwn yn rysáit gwych ar gyfer trît bach melys pan nad ydych chi eisiau gwneud llawer o bobi. Ychwanegwch y cynhwysion sych (blawd, siwgr, powdr pobi, a phowdr coco) i fwg. Yna arllwyswch y cynhwysion gwlyb i mewn: menyn wedi’i doddi, llaeth, a hanfod fanila. Cymysgwch bopeth yn araf gyda fforc, gan wneud yn siŵr nad oes dim yn disgyn allan o’r bowlen. Rydych chi i gyd yn barod i roi’r cymysgedd hwn yn y microdon. Tynnwch y cwpan ar ôl munud a hanner. Gadewch i’r gacen oeri cyn cloddio i mewn.

popsicles lemonêd

Mae’r padlau hyn yn bleser perffaith ar ôl diwrnod hir o chwarae yn yr haul. Dechreuwch trwy dorri’r calch yn ofalus yn ei hanner. Gwasgwch y leim a chasglwch y sudd mewn powlen, gan wneud yn siŵr eich bod yn tynnu’r hadau. Yna ychwanegwch dri chwpanaid o ddŵr oer i’r bowlen o sudd lemwn. I roi cyffyrddiad melys iddo, arllwyswch ychydig lwy fwrdd o fêl. Yn olaf, ychwanegwch ddail mintys i gael blas adfywiol. Arllwyswch y cymysgedd i fowldiau popsicle plastig a’u rhoi yn y rhewgell am tua wyth awr.

Darllenwch hefyd: 5 Ffordd Iach o Fwynhau Bhutta Y Monsŵn Hwn

Pasta gyda chaws

Yn meddwl sut i wneud pasta heb ddefnyddio fflam? Peidiwch ag edrych ymhellach na’ch microdon. Rhowch y pasta macaroni mewn powlen, ei orchuddio â llaeth a’i roi yn y microdon am tua thair munud a hanner. Yna ychwanegwch y naddion chili, perlysiau, menyn a chaws wedi’i gratio. Microdon eto am tua munud. Y tro nesaf y bydd eich plant eisiau byrbryd, dangoswch y rysáit cyflym pum munud hwn iddynt a byddant yn mwynhau pasta cawslyd mewn dim o amser.

Darllenwch hefyd: 3 Ffordd o Ailddefnyddio Eich Idls sydd dros ben

Leave a Comment

Your email address will not be published.