4 Ryseitiau Ffrio Awyr Hawdd a Blasus i Wneud Prydau Canol Wythnos yn Awel

Rydyn ni wrth ein bodd yn cysegru ein hunain i lafur cariad (ac amser) yn y gegin, treulio prynhawn yn perffeithio ein hoff ryseitiau, ac ymlacio ychydig. Ond mae amser a lle ar gyfer y math hwnnw o wynfyd domestig, ac nid yn ystod gwallgofrwydd nosweithiau gaeafol yn ystod yr wythnos.

Yr hyn yr ydym ei eisiau ar ôl diwrnod prysur yw pryd boddhaol, cyflym a hawdd sydd hefyd yn gwneud i’n blasbwyntiau orlawn. Paratowch i glafoerio oherwydd rydyn ni ar fin rhannu pedair rysáit hynod hawdd a boddhaus gyda chi a fydd yn dod â chysur, gwasgfa a chreadigrwydd i’ch trefn nos.

Gan ddyblu ar rwyddineb a chyflymder, mae McCormick wedi creu ystod o Sail Ryseitiau Ffrio Awyr a fydd yn gwneud i chi frathu i gyw iâr crensiog, blasus mewn llai na 20 munud. Mae Sail Ryseitiau ar gael mewn pedair arddull gan gynnwys Cyw Iâr Menyn, Perlysiau Parmesan Schnitzel Eidalaidd, Cyw Iâr Ffrïo Corea a Karaage Cyw Iâr Japaneaidd ar gael yn eich Woolworths lleol.

P’un a ydych chi eisiau coleslo crensiog i ychwanegu gwasgfa at eich nosweithiau wythnos neu os ydych chi’n hoffi suddo i gysur pryd bwyd poeth, mae gennym ni rysáit y byddwch chi wrth eich bodd yn dod adref iddi.

Schnitzel Eidalaidd Perlysiau a Parmesan gyda Fetta, Chili a Ffa Gwyrdd

ar gyfer 4 o bobl


Cynhwysion Schnitzel

Cynhwysion Ffa Gwyrdd

 • 550g o ffa gwyrdd
 • 3 ewin garlleg, briwgig
 • 1 llwy fwrdd o fenyn heb halen
 • 2 lwy de o fflochiau chili sych (neu i flasu)
 • 100g ffetta Persaidd
 • Pinsiwch bob halen a phupur

Dull

 1. Cynheswch y ffrïwr ymlaen llaw i 185°C.
 2. Dewch â sosban fawr o ddŵr i ferwi wrth i chi gwblhau’r camau canlynol.
 3. Gan ddefnyddio fforc, curwch yr wy a’r olew yn ysgafn mewn powlen ag ochrau isel.
 4. Gwagiwch gynnwys y sachet sylfaen rysáit i mewn i ail bowlen ag ochrau isel.
 5. Gydag un llaw, trochwch y darnau cyw iâr un ar y tro yn y gymysgedd wyau, yna rhowch nhw ar sylfaen y rysáit a, gyda’r llaw arall, gwasgwch yr haenen ar y cyw iâr. Rhowch un haen ar sosban ddalen mewn un haen a’i hailadrodd ar gyfer pob darn cyw iâr.
 6. Trosglwyddwch y cyw iâr i fasged ffrio aer, arllwyswch ag olew a ffriwch y cyw iâr am 10-15 munud neu nes ei fod wedi coginio drwyddo.
 7. Tra bod y cyw iâr yn coginio, coginiwch y ffa gwyrdd yn y dŵr berw am 4 munud.
 8. Tynnwch y ffa o’r dŵr poeth a’u rhoi mewn powlen o ddŵr oer i oeri.
 9. Toddwch y menyn mewn sgilet fawr, yna ychwanegwch y garlleg, naddion chili, a ffa gwyrdd.
 10. Taflwch y ffa fel eu bod wedi’u gorchuddio’n dda.
 11. Ar ôl 2 funud, ychwanegwch binsiad o halen a phupur a’i droi unwaith eto.
 12. Trosglwyddwch ffa i blatiau gweini, crymbl gyda fetta, a gweinwch gyda chyw iâr.

Cyw iâr wedi’i ffrio yn arddull Corea gyda chaws corn a kimchi

ar gyfer 4 o bobl

Rysáit McCormick Air Fryer Base Cyw iâr wedi'i ffrio mewn arddull Corea gyda chaws corn a kimchi
cynhwysion cyw iâr wedi’i ffrio

Cynhwysion Caws Corn Corea

 • 250 g o gnewyllyn corn ffres
 • ½ cwpan mayonnaise
 • 150g o mozzarella wedi’i gratio
 • 1 llwy de o siwgr gwyn
 • 2 shibwns, wedi’u sleisio’n denau
 • Pinsiwch bob halen a phupur

ochrau

Dull

 1. Cynheswch y ffrïwr ymlaen llaw i 185°C.
 2. Gan ddefnyddio fforc, curwch yr wy a’r dŵr yn ysgafn.
 3. Gwagiwch Sail Ryseitiau McCormick i bowlen ag ochrau isel a rholiwch y darnau cyw iâr yn gyntaf i’r Sail Ryseitiau, ysgwyd gormodedd, a’u rhoi o’r neilltu ar badell gynfas mewn un haen.
 4. Yna, gydag un llaw, trochwch y darnau cyw iâr un ar y tro i mewn i’r gymysgedd wy a’u gosod yr eildro ar y sylfaen rysáit, gyda’r llaw arall, rholiwch y cyw iâr i fyny, gan orchuddio’n dda. Dychwelwch y cyw iâr i’r badell, ailadroddwch yr holl ddarnau cyw iâr.
 5. Trosglwyddwch y cyw iâr i fasged ffrio aer, arllwyswch ag olew a ffriwch y cyw iâr am 15-20 munud neu nes ei fod wedi coginio drwyddo.
 6. Tra bod y cyw iâr yn coginio, cyfunwch yr holl gynhwysion ar gyfer y caws corn mewn powlen, yna trosglwyddwch i ddysgl pobi bas, wedi’i iro.
 7. Pobwch am 10 munud neu nes bod y caws corn yn dechrau byrlymu.
 8. I gael top crispy, euraidd, trosglwyddwch y caws corn i’r gril am 2 funud neu nes ei fod yn dechrau brownio.
 9. Gweinwch y caws corn a’r cyw iâr gydag ochr o kimchi, i flasu.

Karaage Cyw Iâr Arddull Japaneaidd gyda Choleslaw Asiaidd

ar gyfer 4 o bobl

Rysáit Ffrio Awyr McCormick Carage cyw iâr arddull Japaneaidd gyda salad Asiaidd.
Cynhwysion Karaage Cyw Iâr

Cynhwysion Salad Asiaidd

 • bresych hanner coch
 • 1 pupur glas gwyrdd
 • 1 moron
 • 2 goesyn a dail seleri
 • shibwns
 • ⅓ cwpan dail cilantro ffres wedi’i dorri
 • ⅓ cwpan dail persli ffres wedi’i dorri
 • ⅔ cwpan pys wasabi

cynhwysion gwisgo

 • 3 llwy fwrdd o saws soi
 • 2 lwy de o olew sesame
 • sudd ½ lemwn
 • 2 lwy de sinsir ffres wedi’i gratio
 • Pinsiad o halen

Dull

 1. Cynheswch y ffrïwr ymlaen llaw i 185°C.
 2. Gan ddefnyddio fforc, curwch yr wy a’r olew yn ysgafn mewn powlen ag ochrau isel.
 3. Gwagiwch gynnwys y sachet sylfaen rysáit i mewn i ail bowlen ag ochrau isel.
 4. Gydag un llaw, trochwch y darnau cyw iâr un ar y tro yn y gymysgedd wyau, yna rhowch nhw ar sylfaen y rysáit a, gyda’r llaw arall, gwasgwch yr haenen ar y cyw iâr. Rhowch un haen ar sosban ddalen mewn un haen a’i hailadrodd ar gyfer pob darn cyw iâr.
 5. Trosglwyddwch y cyw iâr i fasged ffrio aer, arllwyswch ag olew a ffriwch y cyw iâr am 10-15 munud neu nes ei fod wedi coginio drwyddo.
 6. Tra bod y cyw iâr yn coginio, sleisiwch y bresych, pupur cloch, seleri, moron a shibwns yn denau a’i roi mewn powlen gymysgu fawr gyda’r cilantro a’r persli.
 7. Rhowch holl gynhwysion y dresin mewn jar a’u hysgwyd yn dda.
 8. Cymysgwch y dresin a’r salad a’u gweini ar blatiau.
 9. Malwch y pys wasabi mewn bag papur gyda rholbren neu mewn morter a phestl.
 10. Ysgeintiwch y pys wasabi dros y salad a’i weini gyda’r cyw iâr.

Cyw Iâr Menyn, Ffris Cartref, a Thomatos Ceirios

ar gyfer 4 o bobl

Rysáit Ffrio Awyr McCormick gyda Cyw Iâr Llaeth Menyn, Ffris Cartref, a Thomatos Ceirios
Cynhwysion Cyw Iâr llaeth enwyn

Cynhwysion ffrio Ffrengig

 • 2 datws mawr
 • 2 lwy fwrdd o olew olewydd
 • Pinsiwch bob halen a phupur

Salad Tomato Ceirios Cynhwysion

 • 550g o domatos ceirios (neu unrhyw domato)
 • ¼ cwpan basil ffres wedi’i dorri
 • ¼ cwpan persli ffres wedi’i dorri
 • 1 llwy de o finegr seidr afal
 • 3 llwy fwrdd o olew olewydd
 • 1 llwy de o fwstard dijon
 • Pinsiwch bob pupur halen

Dull

 1. Cynheswch y ffrïwr ymlaen llaw i 185°C.
 2. Torrwch y tatws yn stribedi 10 mm a’u taflu mewn powlen gyda’r olew, halen a phupur.
 3. Trosglwyddwch y sglodion i’r ffrïwr a’u coginio am 20 munud, gan eu troi hanner ffordd drwodd.
 4. Tra bod y tatws yn coginio, gan ddefnyddio fforc, curwch yr wy a’r dŵr yn ysgafn gyda’i gilydd mewn powlen ag ochrau isel.
 5. Arllwyswch Sylfaen Ryseitiau McCormick i mewn i ail bowlen ag ochrau isel. Rholiwch y darnau cyw iâr i’r sylfaen rysáit a’u rhoi o’r neilltu ar hambwrdd mewn un haen.
 6. Trochwch y darnau cyw iâr un ar y tro yn y gymysgedd wyau, yna rhowch nhw yn y sylfaen rysáit, gan orchuddio’n dda. Dychwelwch y cyw iâr i’r badell, ailadroddwch yr holl ddarnau cyw iâr.
 7. Tynnwch y sglodion o’r ffrïwr a’u gorchuddio â ffoil alwminiwm i’w cadw’n gynnes.
 8. Trosglwyddwch y cyw iâr i fasged ffrio aer, arllwyswch ag olew a ffriwch y cyw iâr am 10-12 munud neu nes ei fod wedi coginio drwyddo.
 9. Tra bod y cyw iâr yn coginio, torrwch y tomatos yn eu hanner a’u rhoi mewn powlen gymysgu.
 10. Rhowch yr holl gynhwysion salad sy’n weddill mewn jar a’u hysgwyd yn dda.
 11. Cyfunwch y dresin a’r tomatos a’u sesno â halen a phupur i flasu.
 12. Tynnwch y cyw iâr o’r ffrïwr a dychwelwch y sglodion i gynhesu am funud neu ddwy tra byddwch chi’n gosod y cyw iâr a’r tomatos ar y plât.
 13. Platiwch y sglodion a mwynhewch.

Ydych chi eisoes yn breuddwydio am droi’r ffrïwr ymlaen a pharatoi’r ryseitiau hawdd hyn gartref? McCormick Air Fryer Rysáit Sylfaenol ar gael yn y siop ac ar-lein yn eich archfarchnad Woolworths.

Dim peiriant ffrio aer? Rhy hawdd: mae pob sylfaen rysáit yn dod gyda cyfarwyddiadau parod i’r popty neu edrychwch ar ein dewisiadau gorau ar gyfer y ffrïwyr aer gorau ar y farchnad. Byddwch yn greadigol a rhoddwch ddewis llysieuol o’ch dewis yn lle’r cyw iâr.

I gael rhagor o wybodaeth a’r cynhwysion sylfaenol ar gyfer y rysáit llawn, ewch i yma.

Credyd Delwedd: Rhestr Drefol

Nodyn y Golygydd: Noddir yr erthygl hon gan McCormick a chymeradwywyd yn falch gan Urban List. Diolch am gefnogi’r noddwyr sy’n gwneud Urban List yn bosibl. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am ein polisi golygyddol.

Leave a Comment

Your email address will not be published.