4 Ryseitiau i’ch helpu i fwynhau harddwch mangos fel Aamir Khan a’i fab Azad

Mae’n debyg mai mangos yw ffrwyth mwyaf disgwyliedig y flwyddyn, gan fod blasu’r danteithion tymhorol hyn yn draddodiad haf yn y rhan fwyaf o gartrefi Desi. Ymddengys nad yw Aamir Khan a’i fab Azad yn ddim gwahanol, fel y gwelwyd hwy yn ddiweddar yn difa’r brenin ffrwythau. Mae eu cariad at fangos yn amlwg ar eu hwynebau wrth iddyn nhw ymddangos yn benderfynol o roi sglein ar y pentwr taclus o ffrwythau sy’n aros ar y bwrdd o’u blaenau.

Wel, os ydych chi am fwynhau mangoes cymaint â’r ddeuawd tad a mab hwn, rhowch gynnig ar y ryseitiau hyn sy’n codi blas y ffrwythau blasus hwn.

  1. Salad Desi Mango Adnewyddol – 3 Ffordd

Os nad ydych chi’n hoffi losin, ond eisiau blasu’r ffrwyth tarten hwn, efallai y byddwn yn gallu eich diddori mewn cyfres o ryseitiau pys hawdd ar gyfer salad mango. Os ydych chi’n chwilfrydig ynghylch pa gynhwysion sawrus sy’n mynd yn dda gyda mango, dylech wybod eu bod yn blasu’n wych gyda bananas amrwd, jalapeños, a hyd yn oed sinsir, basil, lemwn a chalch. Dewiswch fangos tanaeddfed wrth wneud y saladau hyn oherwydd eich bod am osgoi melyster cigog ffrwythau goraeddfed.

Peidiwch â phoeni os na allwch gael yr holl gynhwysion, gallwch ddefnyddio rhai amnewidion fel cilantro, shibwns, ac orennau ar gyfer y ryseitiau hyn!

  1. Reis gludiog mango Thai

Os ydych chi am ddianc o’r pwdinau llawn siwgr sy’n uchafbwynt bwyd Indiaidd, yna efallai ei bod hi’n bryd arbrofi gyda bwyd Thai. Mae reis gludiog mango yn bwdin De Asiaidd hen ffasiwn y mae’n rhaid i chi roi cynnig arno pan fydd mangos yn eu tymor. Mae’n cynnwys reis gludiog, mangos aeddfed, a thwmpathau o laeth cnau coco trwchus. Mae’n bwdin haf hyfryd y gellir ei weini ar ddail banana os ydych chi am ei weini’n ddilys yn union fel y gwneir ar strydoedd Bangkok.https://www.youtube.com/watch?v=Gf7-yDNX2nY

  1. Rholiau Caws Mango

Rhag ofn eich bod wedi blasu a charu caws ceirios pîn-afal mewn bwyty lleol, byddai’n ddiogel dweud y gallwch chi fwynhau’r rholiau caws mango hyn. Maent yn ffordd gyflym o weini’r ffrwyth hwn fel y prif gynhwysyn mewn blasyn mewn parti. Fel arall, mae’n gweithio’n dda fel byrbryd cyflym i westeion annisgwyl neu hyd yn oed blant sydd eisiau blasu danteithion anarferol.

  1. Dim Pastai Mango Pobi

Os oes gennych ben-blwydd ar y gorwel ac eisiau dewis cacen ffres, ddi-ffws, yna mae’r gacen mango dim pobi hon ar eich cyfer chi. Mae’r blasau’n ysgafn a’r cynhwysion yn brin, gan ei wneud yn ddelfrydol hyd yn oed ar gyfer cogydd munud olaf, rhag ofn y bydd angen pwdin mewn jiffy arnoch. Fe fydd arnoch chi angen cwpl o fangos ffres, ychydig o fara ac ychydig o hufen neu laeth. Y rhan orau yw y gallwch chi wneud hyn heb ddefnyddio popty neu ficrodon!

https://www.youtube.com/watch?v=oL5Cw5Tbkq0

Darllenwch hefyd: Y Dylanwadwr Yn Rhostio Sgiliau Coginio Katrina Kaif Ac yn Rhannu Ryseitiau Hwyl Ar Ei chyfer, Mae Kat yn Ymateb

Leave a Comment

Your email address will not be published.