4 Seigiau Cyw Iâr Un Pan i’w Coginio’r Penwythnos Hwn er mwyn Colli Pwysau Hawdd

Wrth chwilio am ffynhonnell heb lawer o fraster o brotein i helpu i gyflymu’ch metaboledd a’ch galluogi i golli pwysau yn rhwydd, cyw iâr yw un o’r opsiynau gorau a mwyaf amlbwrpas ar y fwydlen. Yn llawn protein ac yn nodweddiadol 165 o galorïau fesul 3.5 owns, gellir coginio cyw iâr mewn amrywiaeth o ffyrdd unigryw a blasus i’ch galluogi i golli pwysau heb ddiflasu ac aberthu prydau blasus.

Os ydych chi’n gweithio tuag at golli pwysau iach ac yn chwilio am ryseitiau hawdd sy’n gwneud ychydig iawn o lanast yn y gegin ac yn eich cadw’n llawn am oriau, mae’r pedair rysáit un sosban hyn yn ddewis perffaith i danio’ch bywyd prysur.

25 o anrhegion Sul y Mamau y byddai ein golygyddion yn eu prynu i’w mamau eu hunain

Shutterstock

Cyw Iâr Gwydr Sitrws

Os ydych chi’n chwilio am flas mwy unigryw sy’n debyg i rywbeth y gallech ei archebu mewn bwyty, y Cyw Iâr Gwydr Sitrws hwn yw’r rysáit i chi. Wedi’i choginio â sleisys oren ac amrywiaeth o lysiau tymhorol i roi hwb i werth maethol eich pryd, mae’r pryd hwn yn ffordd wych o arbrofi gydag amrywiaeth o berlysiau ffres i blesio’ch daflod wrth golli pwysau.

Cynhwysion: cluniau cyw iâr, halen, pupur du, dwy oren, calch, mêl, saws soi sodiwm isel, mwstard Dijon, rhosmari, teim, pupur coch wedi’i falu, ysgewyll Brwsel, olew olewydd, startsh corn

Rysáit Llawn

Shutterstock

Cinio Cyw Iâr Crwsh Parmesan

Mae’r cinio hawdd a blasus hwn yn llawn blas ac yn cael ei weini hefyd gydag ochr o lysiau ffres a thatws ar gyfer pryd cytbwys o brotein, carbs a braster. Taflwch eich cynhwysion gyda’i gilydd ar daflen pobi a gallwch chi wneud swp o fwyd swmpus blasus i’ch cadw’n llawn trwy’r wythnos tra’n gweini blas anhygoel.

Cynhwysion: Brest cyw iâr, ffa gwyrdd, tatws coch, olew olewydd, garlleg, parmesan, halen, pupur

Rysáit Llawn

Shutterstock

Cyw Iâr gyda Chig Moch a Mes Sboncen

I gael rysáit tymhorol sy’n berffaith ar gyfer nosweithiau cŵl, bydd y Cinio Sgilet Cyw Iâr Acorn Squash hwn yn eich llenwi ac yn eich annog i golli pwysau’n iach, gyda 460 o galorïau fesul dogn. Yn ffynhonnell wych o brotein a charbohydradau iach, mae’r cyfuniad hwn o gynhwysion heb ei ail.

Cynhwysion: cig moch bourbon siwgr brown, menyn, siwgr brown, paprika, powdr garlleg, sinamon, halen, brest cyw iâr, cnau menyn, saets

Rysáit Llawn

Shutterstock

Cyw Iâr a Llysiau Garlleg Mêl

Yn gyfoethog ac yn flasus, ond hefyd yn wych ar gyfer colli pwysau, mae’r pryd hwn â phrotein uchel hefyd yn cynnwys brocoli fel ffynhonnell wych o ffibr i’ch helpu i’ch llenwi a lleihau byrbrydau ar ôl cinio. Gwnewch bethau ychwanegol i storio bwyd dros ben am yr wythnos neu cynhaliwch ginio – bydd eich sgiliau coginio arbenigol wedi gwneud argraff ar eich gwesteion.

Cynhwysion: Olew olewydd, menyn, mêl, siwgr brown, mwstard Dijon, ewin garlleg, oregano, basil sych, halen a phupur, tatws coch babi, bronnau cyw iâr heb groen, brocoli, persli

Rysáit Llawn

Leave a Comment

Your email address will not be published.