40 Syniadau Pen-blwydd Gorau 2022

delweddau ffug

Yn syml, penblwyddi yw fy hoff wyliau. Does dim ots os yw hi’n ddiwrnod arbennig i mi fy hun neu’n rhywun dwi’n ei garu (heck, hyd yn oed rhywun dwi ddim ond yn dyddio’n achlysurol). Mae gennych gyfle i ddathlu person sengl a phopeth sy’n dda amdano! Sori i fod yn corny, ond beth sy’n fwy annwyl na hynny?

Gyda hynny mewn golwg, mae’n bryd asesu cyflwr presennol dathliadau pen-blwydd. Nawr, rydw i’n caru GNO neu wibdaith bwyty grŵp cymaint â’r ferch nesaf, ond weithiau mae diffyg agosatrwydd yn y cynulliadau hyn. Hefyd, er fy mod wrth fy modd yn mwynhau fy gang cyfan, nid yw fy waled eisiau unrhyw ran o bryd 3 chwrs. (Dyma’r rhan lle mae’r cinio cartref blasus yn dod i mewn i’r sgwrs.) Nid oes ots os ydych chi’n cynllunio dathliad pen-blwydd rhamantus i ddau neu ginio ffansi gyda’ch ffrindiau gorau, mae coginio gartref yn ddewis arall clyd i bartïon swnllyd. Hefyd, mae rhedeg siopau groser yn fath o ymlaciol, iawn?

Os ydych chi’n barod am ddychweliad solar gydag apiau blasus, byrbrydau, a chiniawau llawn, mae gennym ni amrywiaeth o opsiynau yn aros amdanoch chi yma. Cymerwch olwg ar y syniadau cinio pen-blwydd yn 40 isod a cheisiwch beidio â mynd yn rhy newynog (mae’n anodd, rhaid cyfaddef). Hapus i fwyta, nawr gwisgwch eich het parti.

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

1

Orzo Pobi gyda Chaws, Tomato a Basil

Mae’r orzo pobi hwn gyda thomato a basil ffres yn nefoedd parmesan. Mae fel dysgl basta gyda syndrom impostor. Neu’r syndrom im-pasta! Mae’n ddrwg gennyf.

Mynnwch y rysáit o How Sweet Eats.

dwy

Pasta hufennog gyda saws fodca

Hynny yw, bydd y fodca eisoes ar y cownter ar gyfer y rysáit hwn, felly mae gennych chi barti eisoes. (Y briwsion bara rhosmari wedi’u tostio yw’r eisin ar y gacen/pasta diarhebol yma.)

Mynnwch y rysáit o How Sweet Eats.

3

Quinoa Chimichurri gyda Stecen Flank

Onid ydych chi wrth eich bodd pan ddaw pryd ysgafn, ffres a phrif gwrs swmpus ynghyd i greu’r saig berffaith? Wel, dyna *yn union* beth sydd gennym ni yma.

Mynnwch y rysáit o How Sweet Eats.

Clyd, hufennog, clasurol – beth arall sydd ei angen arnoch chi mewn rysáit cartref? Bonws: Dim ond chwe chynhwysyn sydd eu hangen ar y pasta hwn, ac mae’r rhan fwyaf ohonynt eisoes yn cymryd lle yn eich oergell.

Mynnwch y rysáit o How Sweet Eats.

Yn ôl pob tebyg, mae malws melys Prosecco yn fargen fawr, a TBH, dyma’r math o bwdin dathlu y mae’r byd wedi bod yn aros yn amyneddgar amdano. Marshmallows gyda thro byrlymus? Cyfrwch arna i.


Mynnwch y rysáit gan Rosalynn Daniels.

6

Sgwariau Poced Pwff Asbaragws

Un tamaid o’r sgwâr poced hwn a chewch flas ar hyfrydwch asbaragws mwg / prosciutto / gouda. Os oes angen i chi ddadwneud y botwm uchaf ar eich jîns, nawr yw’r amser.

Mynnwch y rysáit gan Rosalynn Daniels.

7

Cwcis Sglodion Siocled Menyn Halen Brown

Mae’n rhaid bod rheswm gwyddonol pam mae pinsied o halen ar friwsion sglodion siocled yn codi’ch hwyliau a’ch pwdin. A allwn ni wneud astudiaeth ar hynny?

Mynnwch rysáit Cravings gan Chrissy Teigen.

8

Arnold Palmers Lemonêd Mefus Sbigog

Y ddiod haf hon yw’r danteithion perffaith cyn cinio. Mae dail mintys yn mynd yr ail filltir ac yn gwneud i’r coctels achlysurol hyn deimlo’n fwy ~cain~.

Mynnwch rysáit Cravings gan Chrissy Teigen.

9

Twistiaid Prosciutto a Parmesan

A wnaeth rhywun archebu’r archwaeth mwyaf trawiadol erioed? (Fe wnes i eich twyllo, dim ond crwst pwff o’r adran rhewgell dda ydyw.)

Cael y rysáit b Cravingsa Chrissy Teigen.

10

Pobi Enchilada Cyw Iâr

Mae’r dysgl enchilada hwn yn gadael llawer o le ar gyfer amlochredd a chyfnewid cynhwysion (cyn belled â’ch bod yn cadw’r afocado, gadewch i ni fod yn onest, mae’n stwffwl). Unrhyw ffordd rydych chi’n ei wasanaethu, mae hi’n boblogaidd.

Mynnwch y rysáit gan Joy the Baker.

unarddeg

Un Pot Marry Me Cyw Iâr

Rhowch gynnig ar hyn a byddwch yn deall yr ystyr y tu ôl i’r enw. Mae rhywbeth am y rysáit TikTok cyw iâr hufenog hwn yn ysbrydoli ymrwymiad gydol oes mewn bwytai ym mhobman.

Mynnwch y rysáit gan Joy the Baker.

12

Ciwcymbr Cilatro Margarita

Dyma’r coctel adfywiol gorau i ychwanegu at bron unrhyw goginio. Mae’r cyfuniad ffres o giwcymbr, calch a cilantro mor hawdd ag yfed dŵr pefriog.

Mynnwch y rysáit gan Joy the Baker.

13

Pizza Pepperoni gyda pherlysiau a thomato

Mae’r gacen hon yn gwirio pawb o’u blychau pizza, gyda marciau uchel am ymylon crensiog, cawslyd a gooey. Taflwch ef yn y popty cyn gynted â phosibl.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Cynhaeaf Hanner Pob.

14

Garlleg, basil a nwdls cyri coch

Mae’r blasau cyri a basil yma ar y lefel nesaf, ac mae’r ddysgl gyfan yn dod at ei gilydd mewn dim ond 20 munud. Dyma sut y dylai pob rysáit cinio fod.

Cael y rysáit Cynhaeaf Hanner Pob.

pymtheg

Bariau Chewy Menyn Pysgnau Siocled

Mae siocled a PB yn gyfuniad mor brofedig a gwir. Chwipiwch swp a’i weini yn lle cacen ben-blwydd glasurol (ni fydd ots gan eich gwesteion).

Cael y rysáit Cynhaeaf Hanner Pob.

Mae’r pops cacennau hawdd hyn i’w gwneud yn unig Edrych Cymhleth. Mae’r rysáit yn galw am gymysgedd cacennau mewn bocs, ac maent yn dod at ei gilydd yn ddi-dor.

Mynnwch y rysáit o Preppy Kitchen.

Mae Gnocchi gyda’r twist tatws melys hwn yn ychwanegu haen o flas a fydd yn chwythu’ch meddwl.

Mynnwch y rysáit o Preppy Kitchen.

Chwilio am rywbeth soffistigedig i wasanaethu ar eich diwrnod arbennig? Bydd y ddysgl Ffrengig glasurol hon yn gwneud y tric.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Mon Petit Pedwar.

19

Ieir Cernywaidd gyda siwgr brown a dresin bara corn

Rwy’n credu’n gryf y dylai dip bara corn fod yn rhywbeth ar gyfer y flwyddyn gyfan, nid dim ond danteithion wedi’i neilltuo ar gyfer Diwrnod Twrci. Os ydych chi’n cytuno, yna’r rysáit hwn yw’r cinio blasus rydych chi wedi bod yn aros amdano trwy’r flwyddyn.

Mynnwch y rysáit gan y cogydd Will Coleman.

Mae’r bwyd Eidalaidd ffres hwn y tu hwnt i flasus. Pwy oedd yn gwybod bod pys a phasta yn gyfuniad breuddwyd?

Mynnwch y rysáit gan Food52.

dau ddeg un

Eog pob gyda menyn garlleg

Mae Eog Creisionllyd yn siŵr o fod yn ffefryn gan y dorf. Hefyd, paru gyda thatws bysedd? Pob lwc i gael eich gwesteion cinio allan o’ch fflat ar ddiwedd y nos.

Mynnwch y rysáit gan Cafe Delites.

Dim cig, dim problem. Efallai y bydd y rysáit Indiaidd traddodiadol hwn ar gyfer reis a llysiau sbeislyd yn gweithio fel dysgl ochr, ond a dweud y gwir, mae’n ddigon calonog i fod yn ganolog.

Mynnwch y rysáit gan Food52.

23

Byrger melys a hallt gyda Jam Ffigys, Caws Gafr ac Arugula

Nawr, dyma sut rydych chi’n dyrchafu’ch byrger clasurol yn iawn. Eu paratoi gyda’ch criw yw’r gweithgaredd bwyta awyr agored eithaf.

Mynnwch y rysáit gan Food 52.

24

Lasagna llysiau gwyrdd gyda zucchini, pys a ffa gwyrdd

Mae’r rysáit lasagna cymysg hwn yn un y byddwch am ei arbed ymhell ar ôl eich cinio arbennig, mae hynny’n sicr.

Mynnwch y rysáit gan Food52.

25

Linguine gyda Cregyn bylchog, Persli a Lemon

Ydy dy geg yn dyfrio yn barod? Nid dim ond fi? Mae’r rysáit hwn yn chwerthinllyd o hawdd i’w wneud, gyda thaliad sy’n amlwg yn flasus (heb sôn am ei fod yn edrych yn wych! ffansi).

Mynnwch y rysáit gan Food52.

26

Risotto Alla Carbonara

Cyfnewidiwch sbageti traddodiadol am reis Arborio ac mae gennych chi gymysgedd carbohydrad newydd sy’n ginio risotto buddugol. Ac ydy, mae’r rheini’n ddarnau crensiog o’r pancetta wedi’i ysgeintio ar ei ben.

Mynnwch y rysáit gan Food52.

27

Powlenni Mahi Taco wedi’u duo

Nid yw eich Taco Tuesdays erioed wedi edrych cystal. Sesnwch nhw trwy dduo’r pysgod yn gyntaf, yna rhoi dresin cnau coco-chipotl-calch ar ben popeth.

Mynnwch y rysáit gan Le Creuset.

28

Schnitzel wedi’i ffrio gyda lemonau a capers wedi’u ffrio

Nid ydych erioed wedi cael Schnitzel fel hyn. Ac os nad ydych erioed wedi cael Schnitzel o’r blaen, y rysáit blasus hwn yw’r lle i ddechrau. (Nawr dywedwch hynny bum gwaith yn gyflymach.)

Mynnwch y rysáit gan Le Creuset.

29

risotto lemwn gyda pherlysiau ffres a garlleg

Penblwydd ar thema fila Eidalaidd! (Dyna’r naws mae’r pryd hwn yn ei roi.)

Mynnwch y rysáit gan Minimalist Baker.

30

Pasta Gwanwyn Fegan gyda Llysiau wedi’u Rhostio

Llawenhewch y ffaith bod hwn yn bryd o fwyd y gall pawb ymchwilio iddo ac eisiau coginio dro ar ôl tro, waeth beth fo’r cyfyngiadau dietegol.

Mynnwch y rysáit gan Minimalist Baker.

31

1 Pot Fegan Cawl Ffa Gwyn

Dysgl ochr clyd iawn ar gyfer noson oer o gwymp neu wanwyn. Mae hefyd mor lliwgar – byddai maethegwyr ledled y byd yn falch.

Mynnwch y rysáit gan Minimalist Baker.

32

Stroganoff Madarch Hufenllyd Fegan

Credwch fi pan ddywedaf mai’r pryd di-laeth hwn yw popeth. Gyda chaws neu hebddo, nid yw’r stroganoff madarch hwn yn anwybyddu hufen neu flasusrwydd.

Mynnwch y rysáit gan Minimalist Baker.

33

Gnocchi blodfresych gyda saws fodca a ffa gwyrdd

Pwy allai gael digon ar y gwir gampwaith hwn o bryd o fwyd? Neb, nid person sengl. Mae’n anrheg pen-blwydd perffaith mewn gwirionedd.

Cael y rysáit gan Y modern ei hun.

Ydy, mae cyri sboncen cnau menyn ar y fwydlen ac yn rysáit amlwg ar gyfer ciniawau codwm. Breninesau pen-blwydd mis Hydref (Rwy’n gweld Libras), mae’r un hon ar eich cyfer chi.

Mynnwch y rysáit o The Modern Proper.

35

Nwdls Ramen Sesame Garlleg

Na, nid o gwpan y daw hyn. Dyma’r fersiwn ~uchel~ o nwdls ramen, a elwir hefyd yn fwyd fy mreuddwydion.

Mynnwch y rysáit o The Modern Proper.

36

Adobo Cyw Iâr Ffilipinaidd

Rhedeg peidiwch â cherdded i’ch cegin ar gyfer y pleser torfol hwn. Os nad ydych erioed wedi coginio bwyd Ffilipinaidd, rydych chi wedi bod yn colli allan ar y stwffwl cyw iâr hwn.


Mynnwch y rysáit o The Modern Proper.

Cregyn wedi’u stwffio yw fy iaith garu, ac mae’r rysáit cawslyd, llawn ricotta hon yn galw am groen lemwn ffres a sbigoglys (sydd yn y bôn yn ei wneud yn fwyd iach, iawn?)

Mynnwch y rysáit ar gyfer Cariad a Lemonau.

38

Orecchiette gyda Brocoli Rabe

Orecchiette yw’r pasta harddaf sydd ar gael, ac o’i baru â rêb brocoli wedi’i ffrio a thomatos wedi’u sychu yn yr haul, dyma’r dewis gorau ar gyfer cinio sy’n plesio’r dorf.

Mynnwch y rysáit ar gyfer Cariad a Lemonau.

39

Cawl Pei Pot Cyw Iâr Hufen

Ydy yn wir, dehongliad cawl yw hwn o fwyd cysur clasurol. Dyblu’r swp, oherwydd bydd yn bendant yn dod yn ôl am eiliadau.

Mynnwch y rysáit gan The Chunky Chef.

40

Penfras wedi’i serio gyda Lemon a Capers

Mae prydau lefel Michelin yn bosibl i’w cyflawni gartref, ac mae’r pryd hwn yn brawf, rwy’n addo.

Mynnwch y rysáit o The Kitchn.

Mae’r cynnwys hwn yn cael ei greu a’i gynnal gan drydydd parti ac yn cael ei fewnforio i’r dudalen hon i helpu defnyddwyr i ddarparu eu cyfeiriadau e-bost. Efallai y gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am hyn a chynnwys tebyg ar piano.io

Cyhoeddiad – Parhau i ddarllen isod

Leave a Comment

Your email address will not be published.