4ydd o Orffennaf 2022 Ryseitiau Pwdin – O Fefus Gwladgarol i Pastai Afal Cheddar, danteithion hawdd i orffen cinio ar nodyn melys!

Pedwerydd Gorffennaf Hapus 2022! Mae’r diwrnod yn nodi annibyniaeth yr Unol Daleithiau oddi wrth Brydain Fawr, a gyflawnodd ryddid ar Orffennaf 4, 1776. Mae dathliadau yn digwydd ledled y wlad, gan fod ymdeimlad o wladgarwch a rhyddid yn rhedeg trwy wythiennau holl Americanwyr yn y gwyliau hyn. Mae pobl yn mwynhau’r gwyliau tridiau yn ymarfer eu diwylliant a’u traddodiadau, sy’n cynnwys digwyddiadau fel tân gwyllt, gorymdeithiau a chyngherddau, yn ogystal â chynnal ciniawau a phrydau bwyd i deulu a ffrindiau. Mae danteithion haf amrywiol yn cael eu paratoi ar Ddiwrnod Annibyniaeth UDA, gan gynnwys ffuglen, byrbrydau ar thema gwladgarol a chŵn poeth, ond pwdin yw canolbwynt y cinio cyfan o hyd. Ar gyfer hynny, mae gennym syniadau pwdin hawdd ar gyfer Gorffennaf 4, 2022 y gallwch eu paratoi ar gyfer y noson arbennig.

Mae hufen iâ, siocledi, a chacennau yn gyfarwydd i unrhyw un a phob cinio gwyliau, ond yr hyn sy’n sefyll allan bob tro yw’r blas a’r cyfuniadau unigryw y mae’n eu cynnig i’ch gwesteion ac yn ychwanegu blas cain i’ch dant melys. Y tro hwn hefyd, ewch ymlaen â’r dril a lluniwch y pwdinau mwyaf blasus a blasus ar gyfer eich cinio 4ydd o Orffennaf. O fefus gwladgarol a phastai afal i ergydion jello, dyma rai danteithion syml sy’n sicr o roi diwedd llwyr ar eich cinio blasus. 4ydd o Orffennaf 2022 Fireworks Live Stream Online: Dyma ble i wylio neu ffrydio byw dathliadau tân gwyllt 4ydd o Orffennaf yn yr Unol Daleithiau

1. Pastai Afal Cheddar

Mae pasteiod afal yn safonol, ond beth am eu paru ag ychydig o gaws Cheddar i gael blas melys a hallt i’r pwdin nodweddiadol? Trît perffaith ar gyfer y noson berffaith!

Delwedd gynrychioliadol o Cheddar Apple Pie (Credydau Llun: Flickr)

2. mefus gwladgarol

Gall eich lliwiau Nadoligaidd ddod yn fyw trwy’r pwdin hwn sy’n hawdd iawn ac yn gyflym i’w baratoi. Yn syml, trochwch eich mefus ffres mewn siocled gwyn a thaenwch siwgr tywod glas.

Delwedd gynrychioliadol o Patriotic Shots (Credyd llun: YouTube)

3. Ergydion Jell-O Coch, Gwyn, a Glas

Beth arall sydd ei angen arnoch chi pan fyddwch chi’n cyfuno’r lliw perffaith a’r blas anhygoel mewn un pwdin i greu danteithion blasus i’ch holl westeion? Mynnwch gelatin a llaeth cyddwys wedi’i felysu i’w orffen.

Delwedd gynrychioliadol o saethiadau Jell-O coch, gwyn a glas (Credyd llun: Flickr)

4. cacen cnau coco ac almon

Mae cacennau yn hanfodol ar gyfer pob parti cinio mawr, felly mae’n rhaid i chi wneud yn siŵr eich bod yn dilyn yr arferiad bwyd hyd yn oed nawr! Gall cacen cnau coco ychwanegu gorffeniad llyfn, melys i’ch pryd, a gall almonau wedi’u tostio wneud rhyfeddodau i’r blas. Mis Cenedlaethol Hufen Iâ 2022: Pum Rheswm Pam Mae Hufen Iâ Yn Hyfryd

Delwedd gynrychioliadol o’r gacen cnau coco ac almon (Credyd llun: Comin Wikimedia)

5. Meringues wedi’u gorchuddio â saws llugaeron

Efallai mai bwyd Ffrengig fydd eich dewis chi i ddod â rhywbeth yn barod i fynd at y bwrdd. Gall parfaits gyda saws llugaeron cyfoethog ac ychydig o aeron fod yn fersiwn iachach o’ch pwdin blasus.

Delwedd gynrychioliadol o’r meringues (Credyd llun: Comin Wikimedia)

Bydd eich cinio yn fom! A gallwn ddweud hyn oherwydd eich bod eisoes wedi ysgrifennu i lawr y pwdinau y gallwch eu gwasanaethu i’ch perthnasau, a byddant yn sicr o ddod â gwên lydan i’w hwynebau. Wedi’r cyfan, mae angen diweddglo melys i bob eiliad, a bydd eu pwdinau blasus yn cwblhau’ch noson fel erioed o’r blaen.

(Ymddangosodd y stori uchod gyntaf ar LatestLY ar Gorff 3, 2022 am 10:39am IST. I gael mwy o newyddion a diweddariadau ar wleidyddiaeth, y byd, chwaraeon, adloniant a ffordd o fyw, mewngofnodwch i’n gwefan yn diweddaraf .com).

Leave a Comment

Your email address will not be published.