5 4ydd o Orffennaf Ryseitiau Nad Ydynt Yn Gŵn Poeth nac yn Fygyrs

Cyhoeddwyd y stori hon yn wreiddiol yn 2019.

Mae’r 4ydd o Orffennaf yn dod i fyny ac rydym yn gyffrous am yr holl dân gwyllt, hwyl awyr agored, ac amser gyda ffrindiau. Ond yn bwysicaf oll, rydym yn edrych ymlaen at y bwyd. Rydyn ni i gyd wedi gwneud (neu wedi cael prop pobi) y gacen hanfodol honno ar 4ydd o Orffennaf gyda barugog gwyn a streipiau mefus a sêr llus. Wrth gwrs, mae cŵn poeth wedi’u grilio a byrgyrs yn hwyl, ond weithiau rydych chi eisiau rhywbeth gydag ychydig mwy o pizzazz. Dyma’r pum rysáit yma a fydd yn mynd â’ch partïon 4ydd o Orffennaf i uchelfannau newydd. P’un a ydych chi’n westeiwr neu’n westai, byddwch yn bendant am ymgorffori rhai o’r prydau hyn yn eich amrywiaeth parti.

Credyd: Sarah Walker Caron

Cacen Banana wedi’i Gorchuddio â Siocled

Mae hwn yn gam i fyny o’ch cacen felen draddodiadol mewn bocs a’ch rhew siocled. Ni fydd eich gwesteion byth yn gwybod mai dim ond bananas sydd wedi’u gadael ar eich cownter am gyfnod rhy hir rydych chi’n eu defnyddio. Yr arwyneb crwn, syml yw’r cynfas perffaith ar gyfer pob addurniad cacennau gwladgarol. Gofynnwch i’r plant gymryd rhan a mynd yn wyllt gydag ysgeintiadau, eisin lliw, sglodion siocled, cnau, a beth bynnag arall sydd gennych wrth law. Cael y rysáit yma.

Leave a Comment

Your email address will not be published.