5 awgrym ar sut i wirio ffresni cyw iâr amrwd

Os ydych chi’n hoff o gyw iâr, rydych chi’n gwybod nad yw’n hawdd cael cyw iâr amrwd ffres. Er bod siopau cigydd lleol yn gwerthu cig wedi’i dorri’n ffres, nid yw’n opsiwn a ffefrir ar gyfer prynu cyw iâr. Y dyddiau hyn rydyn ni fel arfer yn dibynnu ar archfarchnadoedd i brynu ein cyw iâr. Er ei fod yn bendant yn opsiwn symlach, gall sicrhau ffresni cyw iâr a brynir mewn siop fod yn dipyn o her, gan fod y rhan fwyaf o gyw iâr mewn archfarchnadoedd yn cael ei brosesu, ei rewi neu ei becynnu. Wel, os ydych chi hefyd yn ddall hyderus neu’n cael amser caled yn darganfod a yw eich cyw iâr amrwd o ansawdd da, yna rydych chi yn y lle iawn. Yma, rydym wedi dewis rhestr o bum awgrym ar sut i wirio cyw iâr amrwd am ffresni a fydd yn ddefnyddiol y tro nesaf y byddwch yn ei brynu neu ei goginio. Cymerwch olwg ar yr awgrymiadau isod:

Darllenwch hefyd: 9 camgymeriad yn y gegin a all ddifetha’ch cyw iâr

Dyma 5 awgrym i ddweud a yw cyw iâr amrwd wedi mynd yn ddrwg:

1. Chwiliwch am y newid lliw

Newid lliw yw un o’r ffyrdd hawsaf o ddweud a yw cyw iâr amrwd wedi mynd yn ddrwg. Mae gan ddarnau cyw iâr wedi’u torri’n ffres liw pinc, cigog, tra bod lliw llwyd golau neu ddiflas yn nodi nad ydyn nhw o’r ansawdd gorau. Os mai’r olaf yw’r achos, mae’n bryd taflu’r cig.

2. Teimlwch wead y cyw iâr

Nid yw cyw iâr a brynir yn y siop yn gadael llawer o le i’w archwilio, gan fod y rhan fwyaf ohono wedi’i becynnu neu ei rewi. Fodd bynnag, blaswch ef i’r cyffwrdd cyn i chi ei goginio. Y ffordd orau o wneud hyn yw ei olchi. Mae gan gyw iâr yn naturiol naws sgleiniog, braidd yn llysnafeddog. Ond os yw’n dal i deimlo’n anarferol o gludiog a stwnsh ar ôl golchi, mae’r cyw iâr yn fwyaf tebygol o ddifetha.

Darllenwch hefyd: Sut i Wneud Cyw Iâr yn Dendr A Llawn Sudd – Awgrymiadau A Thriciau Pro

3. Arogli’r cyw iâr

Mae gan gyw iâr amrwd ffres arogl ysgafn iawn neu ddim arogl o gwbl. Mae gan gyw iâr sydd wedi mynd yn ddrwg arogl cryf, pwerus. Os oes gan eich cyw iâr arogl sur neu sylffwraidd tebyg i wyau pwdr, taflwch ef allan! Mae’r arogl drwg hwn oherwydd datblygiad pathogenau yn y cyw iâr.

4. Chwiliwch am gramen iâ

Ydych chi erioed wedi sylwi ar gramen rhewllyd o amgylch cyw iâr wedi’i rewi a brynwyd yn y siop? Mae hyn fel arfer yn digwydd oherwydd colli lleithder yn y rhewgell a gall effeithio ar ansawdd eich cyw iâr. Fodd bynnag, os oes gan y cyw iâr haen anarferol o drwchus o iâ o’i gwmpas, nid yw’n dda.

5. Chwiliwch am staeniau

Peth arall i’w gadw mewn cof wrth brynu neu goginio cyw iâr yw siopa o gwmpas. Oes gennych chi smotiau lliw rhyfedd? Er ei bod yn arferol i gyw iâr amrwd newid lliw dros amser, mae gwyn, coch, melyn, neu unrhyw fath o smotiau tywyll yn dynodi difetha ac efallai na fyddant yn ddiogel i’w bwyta.

Felly cofiwch yr awgrymiadau hyn y tro nesaf y byddwch chi’n prynu neu’n coginio cyw iâr amrwd!

Leave a Comment

Your email address will not be published.