5 Bwydydd Sy’n Seiliedig ar Blanhigion Anhygoel o Drwch o Faetholion


Yn aml, gofynnir i bobl sy’n dilyn diet sy’n seiliedig ar blanhigion o ble maen nhw’n cael fitaminau neu fwynau penodol. Yn ffodus, mae rhai o’r bwydydd mwyaf dwys o faetholion y gallwn eu bwyta yn blanhigion! Mae bwyta diet cytbwys ac amrywiol yn golygu y gallwch chi gael amrywiaeth eang o wahanol faetholion sy’n hanfodol ar gyfer lles a gweithrediad cyffredinol.

Edrychwch ar y rhestr hon o fwydydd sy’n cynnwys llawer o faetholion y gallwch chi eu mwynhau ar ddeiet fegan neu ddiet sy’n seiliedig ar blanhigion. Nid dim ond cnoi difeddwl ar ddail. Gellir mwynhau’r planhigion hyn mewn sawl ffordd, gan eu gwneud yn hawdd i’w bwyta hyd yn oed os ydynt yn rhywbeth na fyddech fel arfer yn hoffi ei fwyta.

1. cêl

Ffynhonnell: Dr. Eric Berg DC/YouTube

Dim newyddion yma! Mae cêl yn un o’r bwydydd mwyaf dwys o faetholion y gallwch chi gael eich dwylo arno, a gall bwyta ychydig yn unig gynyddu faint o faetholion rydych chi’n ei gael yn ddramatig. Mae Kale yn aelod o’r teulu bresych (Brassaceae) a gellir ei fwyta yn yr un modd.

Mae cêl yn gyfoethog mewn fitaminau A, K, C, a B6, yn ogystal â magnesiwm, calsiwm, copr, potasiwm a manganîs. Mae un cwpanaid o gêl yn cynnwys 206 y cant o’r DV (Gwerth Dyddiol) ar gyfer fitamin A, 684 y cant o’r DV ar gyfer fitamin K, a 134 y cant o’r DV ar gyfer fitamin C (sy’n fwy nag sydd mewn oren gyfan! ). Kale yw un o’r ffynonellau gorau o fitamin K, sy’n hanfodol ar gyfer gweithrediad gwaed iach.

Os ydych chi’n caru cêl, rhowch gynnig ar y rysáit OGP hwn ar gyfer Kale Walnut Pesto Pasta i gael cinio iach, cyflym a hwyliog. Os nad dyna’ch peth chi, ond eich bod am ddechrau ei gyflwyno rhowch gynnig ar y rysáit Cêl Smoothie Cudd Siocled hon. Ni fyddwch byth yn gwybod, ond bydd eich corff!

2. Llus

Mae llus yn cael eu touted fel superfood am reswm da. Wrth i ffrwythau fynd, maent yn hynod o drwchus o faetholion a, diolch byth, yn flasus iawn.

Dim ond un cwpan o lus sy’n cynnwys 24 y cant o’r DV ar gyfer fitamin C, 36 y cant o’r DV ar gyfer fitamin K a 25 y cant o’r DV ar gyfer manganîs.

Mae llus yn enwog am eu cynnwys gwrthocsidiol uchel a chredir bod ganddynt y cynnwys gwrthocsidiol uchaf o unrhyw un o’r ffrwythau a’r llysiau mwyaf cyffredin. Maent yn arbennig o gyfoethog mewn cyfansoddion o’r enw flavonoidau sy’n gyfrifol am ymladd llid yn y corff. Mae ymchwil yn dangos bod bwyta llus yn cael effaith gadarnhaol ar weithrediad yr ymennydd a gall hyd yn oed arafu dirywiad meddyliol.

Yn ogystal â mwynhau powlen fawr o llus ffres yn unig, gallwch hefyd roi cynnig ar y Cwcis Llus Menyn Llus Maen neu’r Bowlen Smwddi Llus 4 Cynhwysyn hwn i gael brecwast go iawn.

3. Garlleg

Ffynhonnell: MEDSimplified/YouTube

Dyma fwyd arall sy’n seiliedig ar blanhigion sy’n adnabyddus am ei fanteision iechyd anhygoel a’i flas anhygoel. Yn ogystal, mae garlleg hefyd yn gyfoethog o faetholion.

Sengl a Mae ewin garlleg yn cynnwys 2 y cant o’r DV ar gyfer manganîs, 2 y cant o’r DV ar gyfer fitamin B6, 1 y cant o’r DV ar gyfer fitamin C ac 1 y cant o’r DV ar gyfer seleniwm.

Er nad ydym fel arfer yn bwyta darnau o arlleg yn unig, gall ei ychwanegu at eich prydau gynyddu’r maetholion sy’n bresennol yn eich bwyd yn ddramatig. Mynnwch ddogn iach o arlleg yn y Dip Sbigoglys Ffa Gwyn Garlleg hwn, neu ceisiwch roi hwb i’ch tatws gyda’r Tatws Mâl Garlleg hyn.

4. Siocled Tywyll

Ffynhonnell: Dr. Eric Berg/YouTube

Am lawenydd bod siocled tywyll (o leiaf 75 y cant o goco) yn un o’r bwydydd mwyaf dwys o faetholion. Yr hyn y mae angen i ni i gyd ei gadw mewn cof yw bod bar siocled hefyd yn uchel mewn calorïau ac mae ganddo gynnwys siwgr sylweddol o bosibl. Mae nibs cacao hefyd yn opsiwn dwys iawn o faetholion heb yr un prosesu na siwgr.

Wedi dweud hynny, mae bar siocled 100g yn cynnwys 67% o’r DV ar gyfer haearn, 58% o’r DV ar gyfer magnesiwm, 89% o’r DV ar gyfer copr, a 98% o’r DV ar gyfer manganîs.

Mae siocled tywyll yn gyfoethog mewn cyfansoddion gwrthocsidiol fel polyphenols, flavonols, a catechins. Dywedir bod gan goco gynnwys gwrthocsidiol uwch fyth na llus.

Rhowch gynnig ar y ryseitiau ‘chocolicious’ OGP hyn sy’n dathlu siocled tywyll. Beth am wneud y Teisennau Iogwrt Cnau Coco Siocled Tywyll hyn, neu roi cynnig ar wneud eich siocledi tywyll cartref eich hun?

5. Algâu

Yn gyffredinol, mae gwymon yn ffynhonnell wych o fwynau a rhai fitaminau, ond mae gan bob math o wymon ei broffil maetholion trawiadol ei hun. Mae gwymon yn un o’r mathau mwyaf dwys o faetholion o wymon, gan ei fod yn amsugno mwynau o’i amgylchedd.

Mae Sea Kelp yn gyfoethog mewn fitamin K1, asid ffolig, magnesiwm, haearn, calsiwm, a fitamin A ac mae hefyd yn ffynhonnell sylweddol o ïodin.

Os nad ydych chi’n siŵr sut i gael gwymon yn eich diet, edrychwch ar y rysáit hwn ar gyfer Nwdls Gwymon mewn Saws Miso Pysgnau, neu rhowch gynnig ar y Salad Nwdls Gwymon hwn.

Cynnwys cysylltiedig:

Am fwy o gynnwys a gyhoeddir yn ddyddiol ar anifeiliaid, daear, bywyd, bwyd fegan, iechyd a ryseitiau, tanysgrifiwch i’r Cylchlythyr o blaned werdd….! Hefyd, peidiwch ag anghofio lawrlwytho’r Ap Bwyd Monster yn y siop app. Gyda dros 15,000 o ryseitiau blasus, dyma’r adnodd mwyaf ar gyfer ryseitiau di-gig, fegan ac alergedd i helpu i leihau eich ôl troed amgylcheddol, arbed anifeiliaid, a chadw’n iach!

Yn olaf, mae cael arian cyhoeddus yn rhoi mwy o gyfle i ni barhau i ddarparu cynnwys o ansawdd uchel i chi. Ystyriwch os gwelwch yn dda cefnogi wrth gyfrannu!Leave a Comment

Your email address will not be published.