5 Byrbryd Crensiog De Indiaidd Sy’n Perffaith ar gyfer y Monsŵn

Mae Monsoon yma o’r diwedd a chydag ef mae corwynt o emosiynau. O’r boreau hyfryd i’r baned ymlaciol o de gyda’r nos, mae’n amser pan allwch chi orffwys eich enaid a’ch meddwl. Mae’r cymylau sy’n dod yn arnofio yn yr awyr, rhythm y glaw, y gwyrddlas yn yr awyr agored a’r ffresni ym mhobman, yr holl bethau hyn gyda’i gilydd yn gwneud y tymor hwn yn fendith i bob un ohonom. Ar wahân i’r pethau hyn, un o’r pethau y mae’r galon yn ei fynnu fwyaf yw byrbrydau blasus ynghyd â ‘garma garam chai’. Nid oes ffordd well o fwynhau’r awel oer na’r cyfuniad hwn.

Os ydych chi’n caru byrbrydau cymaint â ni, dyma rywbeth a allai eich ‘synnu’. Iawn, ie! Amser i ni ddatgelu’r syndod. Yma rydyn ni’n dod â rhestr i chi o 5 byrbryd crensiog o Dde India a all fod yn berffaith i’w bwyta ar ddiwrnod glawog. Vadai cig dafad, cyw iâr 65 a mwy, mae’r rhain i gyd yn glasuron De India sy’n siŵr o gael eu caru gan bawb. Gadewch i ni ddechrau.

Monsŵn Arbennig: Dyma 5 Byrbryd Creisionllyd o Dde Indiaidd y Mae’n rhaid i chi roi cynnig arnynt

Mutton Vadai: (Ein hargymhelliad)

Mae’n rhaid eich bod chi i gyd wedi rhoi cynnig ar y Medu Vada hanfodol, mae’r rysáit Vada hwn yr un mor hyfryd. I bawb sy’n caru cig oen, mae’n rhaid rhoi cynnig ar y rysáit hwn! Crensiog ar y tu allan a thoddi-yn-eich-ceg ar y tu mewn, mae’r rysáit Vadai hwn yn gwneud cinio hynod demtasiwn. Pâr o gyda phaned o goffi ffilter ac rydych chi mewn am ddanteithion De India. Cliciwch yma am y rysáit vadai cig oen.

cyw iâr 65

Nawr dyma’r math o rysáit a all roi eich ceg ar dân, gwneud i’ch calon guro’n gyflymach, a chicio’r cyw iâr arferol wedi’i ffrio mewn padell i’r cwrbyn. Dechreuodd y byrbryd sbeislyd, crensiog a blasus hwn yn Ne India ac yn raddol daeth yn bryd poblogaidd ledled y byd. Mae’r siytni mintys yn gyfeiliant perffaith i’r danteithfwyd hwn. Cliciwch yma am y rysáit Cyw Iâr 65 llawn.

l9nhjf4o

Cyw iâr ffrio arddull Andhra

Rysáit cyw iâr wedi’i ffrio arall a fydd yn eich gyrru’n wallgof! Gall y rysáit cyw iâr hwn fod yn opsiwn gwych ar gyfer byrbrydau hwyr y nos gyda chwpanaid o goffi neu de ffilter. Gallwch hyd yn oed weini hwn i’ch gwesteion i wneud argraff barhaol. Dewch o hyd i’r rysáit ar gyfer Rysáit Cyw Iâr Arddull Andhra, yma.

Murukku o Dde India

Yn union fel mae mathri yn boblogaidd iawn yng Ngogledd India, mae murukku yn un o’r byrbrydau amser te mwyaf poblogaidd ar aelwydydd De India. Mae nid yn unig yn hawdd i’w wneud ond yn rhy flasus i’w wrthsefyll! Yma rydyn ni’n dod â thair rysáit murukku hawdd ond iach i chi y gallwch chi eu paratoi gartref yn hawdd. Cliciwch yma am ryseitiau murukku.

Parippu Vada

Gellir galw un o fyrbrydau amser te mwyaf poblogaidd Kerala, masala neu parippu vada yn fersiwn cristach o’r medu vada clasurol. Yn y rysáit hwn, mae’r vadas yn cael eu gwneud gyda tur dal i roi’r wasgfa ofynnol iddynt. Mae’r cyfuniad poblogaidd o de a parippu vada yn cael ei garu ar draws pob grŵp oedran. Cliciwch yma am y rysáit Parippu Vada.

4e1lgrj8

Rhowch gynnig ar y ryseitiau hyn a gadewch i ni wybod sut y daethant i ben yn yr adran sylwadau isod.

Monsŵn hapus pawb!

Leave a Comment

Your email address will not be published.