5 Byrbryd Cyw Iâr Braster Isel i’w Baru â The Prynhawn

Beth yw eich hoff bryd o fwyd y dydd? Mae’n debyg mai cinio fyddai’r ymateb mwyaf cyffredin. Uwchben brecwast, cinio a swper, mae’n well gennym ni i gyd amser byrbryd ynghyd â phaned o de neu goffi poeth. Cyn gynted ag y bydd y cloc yn taro 4:00 pm, rydyn ni’n rhoi popeth o’r neilltu ac yn rhuthro ar unwaith i fyrbrydau crensiog, seimllyd a the. Mae amser te yn gweithio fel therapi i lawer ohonom. Mae’n ein hadfywio i dreulio’r rhan sy’n weddill o’r diwrnod. Ond os ydych chi’n un o’r rhai sy’n ceisio colli’r kilos ychwanegol hynny, dylech chwilio am fyrbrydau iach, isel mewn braster a llawn protein. Gyda hyn mewn golwg, rydym yn dod â 5 byrbryd cyw iâr braster isel i chi i gyd-fynd â’ch ‘sham ki chai’. Mae’r brechdanau cyw iâr hyn yn gyfuniad o iechyd a blas. Felly, heb ragor o wybodaeth, gadewch i ni ddechrau gyda’r rhestr.

Darllenwch hefyd: 11 Ryseitiau Bwyd Bysedd Cyw Iâr Gorau i Roi Arnynt Gartref | Ryseitiau brechdanau cyw iâr

Dyma 5 brechdan cyw iâr braster isel y mae angen i chi roi cynnig arnynt:

1. Cyw Iâr Sych Peppered Braster Isel: Ein Hargymhelliad

Os ydych chi’n ffan o fwyd De India, mae’n rhaid rhoi cynnig ar y rysáit hwn! Wedi’i farinio mewn pupur du, powdr tyrmerig, a’i goginio mewn amrywiaeth o sbeisys cynnil, mae’r rysáit hwn yn sicr o fod yn ffefryn nesaf gennych. Tybed sut i wneud hynny? Cliciwch yma.

2. Cyw Iâr wedi’i Bobi Seekh

Nawr, gallwch chi fwynhau’ch hoff fyrbryd Mughlai heb euogrwydd gyda’r rysáit hawdd ei wneud hon. Yma rydym yn dod â rysáit i chi ar gyfer y cebab cyw iâr poblogaidd erioed wedi’i wneud â blasau ysgafn ac wedi’i bobi i berffeithrwydd. Cliciwch yma am y rysáit llawn ar gyfer Cyw Iâr Pob Seekh Kebab.

hp23fro8

3. Rhosmari Cyw Iâr

Yn y rysáit hwn, mae’r fron cyw iâr wedi’i flasu â rhosmari a dail llawryf a mymryn o fêl i roi blas melys a thangy iddo. Cliciwch yma am y rysáit cyw iâr rhosmari manwl.

Rhosmari Cyw Iâr

4. Shawarma Cyw Iâr Braster Isel

Mae’n rhaid eich bod chi i gyd wedi cael yr anrheg stryd hon. Nid yw bara pita wedi’i lenwi â hufen a chyw iâr wedi’i grilio a’i weini â siytni mintys yn rhoi mwy o foddhad na’r pryd hwn. Yma rydyn ni’n dod â fersiwn braster isel o’r byrbryd poblogaidd hwn i chi. Yn y rysáit hwn, mae saws iogwrt yn cymryd lle’r hufen. Dewch o hyd i’r rysáit shawarma cyw iâr braster isel llawn yma.

Shawarma

5. Murgh Kurkuri Braster Isel

Ydych chi’n caru brechdanau cyw iâr creisionllyd? Peidiwch â phoeni! Yma rydyn ni’n dod â fersiwn braster isel ac iach o’r rysáit cyw iâr wedi’i ffrio i chi. Yn y rysáit hwn, mae chana dal a chilies gwyrdd ar ben y cyw iâr a’i grilio nes ei fod yn grimp ac yn euraidd. Cliciwch yma i weld y rysáit.

251chfj8

Nawr yw’r amser i fwynhau eich hoff frechdanau cyw iâr heb unrhyw euogrwydd. Rhowch gynnig ar y ryseitiau hyn gartref a gadewch i ni wybod pa un oedd yn boblogaidd yn yr adran sylwadau isod. Byrbryd hapus!

Leave a Comment

Your email address will not be published.