5 Cawl Gaeaf Iach y Gellir eu Coginio Mewn Munudau

Ni all unrhyw beth fod yn fwy cysurus na phowlen o gawl llysieuol wedi’i pharatoi’n dda yn ystod tymor y gaeaf. Er ei fod yn demtasiwn, mae hefyd yn iachach na bwyta llysiau ar eu pen eu hunain, gyda chymysgedd o amrywiaeth o lawntiau a dail mewn un bowlen. Powlen o gawl poeth yw’r rysáit cywir i godi’ch ysbryd ac adfer swyddogaethau hanfodol. Mae hefyd yn hawdd i’w goginio. Felly dyma rai ryseitiau hawdd y gallwch chi eu paratoi’n hawdd gartref ar gyfer aelodau’ch teulu. Peth da arall am y cawl yw ei fod yn cael ei hoffi gan bob grŵp oedran, weithiau ychydig yn hallt neu’n sur ac ar adegau eraill dim ond yn ddi-flewyn-ar-dafod.

5 rysáit cawl llysiau i’w gwneud mewn dim o amser

1. Sbigoglys sbeislyd gyda croutons caws bwthyn

Un o’r pethau gorau i’w wneud yn ystod gaeafau yw’r digonedd o sbigoglys, sy’n cynnwys amrywiaeth o faetholion iach ac yn arbennig o dda am reoli lefelau colesterol gwaed a siwgr yn y corff. Mae gan y rysáit hwn hefyd hadau mwstard a thyrmerig, y ffynonellau cyfoethog ac adnabyddus o gwrthocsidyddion.

2. Cawl betys a chnau coco

Ar wahân i’w fanteision iechyd, mae’r cawl yn tynnu sylw llawer am ei liw, sy’n rhoi lliw pincaidd iddo. Mae’n gyfuniad gwych o beets, llaeth cnau coco, a chalch. Yn gyfoethog mewn asid ffolig (fitamin B9), mae beets yn helpu i reoli difrod i bibellau gwaed a lleihau’r risg o glefyd y galon a strôc. Mae cnau coco, ar y llaw arall, yn uchel mewn manganîs, sy’n hanfodol ar gyfer iechyd esgyrn a metaboledd.

kt7o51bo

3. Cawl Pwmpen Rhost

Mae cawl pwmpen yn ffynhonnell ddihysbydd o fitaminau a maetholion. Mae’n gyfoethog mewn fitamin A, sy’n helpu i wella llygaid, ac mae’n isel mewn calorïau ar gyfer buddion colli pwysau. Wedi’i gyfansoddi o biwrî pwmpen, mae’n eich cadw chi’n teimlo’n llawn am gyfnod hirach.

ffwgdg0hg

4. Cawl ciwcymbr

Nid oes angen i bob cawl fod yn chwilboeth ac mae Cawl Ciwcymbr yn profi hynny. Wedi’i weini’n oer, mae’n gadael arogl yn y geg a fydd yn mynd gyda chi am gyfnod hirach. Er ei fod yn cael ei ffafrio yn ystod yr haf, gellir ei gymryd hefyd yn ystod gaeafau os ydych chi eisiau ychydig o oerfel ar ddiwrnod heulog.

5. Cawl ffa a phasta

Mae plant wrth eu bodd â pasta. Taflwch ychydig o ffa, rhai llysiau, a gadewch i’r saws tamarind tomato sbeislyd deimlo’n draddodiadol eto. Mae ffa arennau yn ffynhonnell wych o brotein sy’n seiliedig ar blanhigion ac maent yn uchel mewn ffibr. Ond maent hefyd yn uchel mewn carbohydradau ac mae angen eu coginio’n dda. Gall ffa Ffrengig amrwd neu heb eu coginio ddigon fod yn wenwynig.

Paratowch y ryseitiau cawl blasus hyn a dywedwch wrthym sut yr oeddech chi’n hoffi’r blas!

Leave a Comment

Your email address will not be published.