5 Cynhwysion Cyfrinachol A Fydd Yn Gwella Eich Gêm Goginio’n Ddifrifol

Mae gormod o gogyddion cartref yn fwy obsesiwn â chaledwedd na meddalwedd. Pa les yw cyllell $700 os yw ei chynhwysion yn is-par? Mae hanner y frwydr i wneud i’ch prydau flasu’n dda yn ymwneud â sut rydych chi’n blasu popeth o fronnau cyw iâr heb groen i gêl deinosor wedi’i dorri. Rwy’n fodlon betio nad yw’r sbeisys a’r condiments yn eich pantri wedi’u disodli ers diwedd gweinyddiaeth Obama. Hefyd, mae’n debyg bod rhai proffiliau blas heb eu cyffwrdd nad ydych chi hyd yn oed wedi ystyried eu hychwanegu at eich repertoire. Dyma bum cynhwysyn cyfrinachol a fydd yn rhoi bywyd newydd i unrhyw beth ar gyfer cinio.

Melin Adnewyddu x Pecyn Brownis Siocled Poeth Occo Mexican

Pwynt Gwerthu Allweddol: Tro newydd ar anrheg glasurol.

Un o’r ffyrdd hawsaf o wella rysáit brownis clasurol yw peidio â cheisio ailddyfeisio’r olwyn. Yn lle hynny, manteisiwch ar flasau cynnil ond syndod. Mae siocled yn ffurf ar gelfyddyd ym Mecsico, lle mae crefftwyr yn dal i falu ffa coco â llaw ar greigiau lafa canrif oed. Dewisodd arbenigwyr sbeis Occo bum sbeis i’w hychwanegu at fag o Renewal Dark Chocolate Brownis Mix. Unwaith y byddant wedi’u pobi, bydd gorffeniad cynnes a boddhaol i’r brownis hyn, gyda chrwst curro crensiog i’w fotio. Gawn ni weld bocs o Betty Crocker yn cyflawni hynny.

Trywyddau Saffrwm Blodau’r Lleuad, 10 gram

Pwynt Gwerthu Allweddol: Splurge fforddiadwy ar sbeis mwyaf chwaethus y byd.

Sut beth yw blas moethus? Mae gan wystrys, cafiâr, a pherygl gwyllt eu hedmygwyr, ond pwys am bunt, saffrwm yw un o’r bwydydd drutaf ar y blaned. Yn ffodus, mae ychydig yn mynd yn bell, gan roi lliw melyn hafaidd i bopeth o pilaf reis i sylfaen hufen iâ ac arogl a blas blodeuog unigryw. Tra bod brandiau llai yn torri’r stwff go iawn gyda llenwadau a lliwiau, nid yw Moonflowers yn setlo am ddim byd llai nag edafedd coch dwfn yn ei offrymau wedi’u dewis â llaw. Os nad ydych erioed wedi rhoi cynnig ar saffrwm o’r blaen, trochwch eich bysedd traed yn Moonflowers, sy’n pacio eich ceinciau bron fel tlysau.

Seleri Brightland: y capsiwl goleuol

Pwynt Gwerthu Allweddol: Tri chynhwysyn haf sy’n gweithio’n wych ar eu pen eu hunain ac sy’n wych gyda’i gilydd.

Mae Brightland Cellars yn dewis yr olewau olewydd gwyryfon ychwanegol gorau, finegr ffrwythau, a mêl blodau, ac mae eu “capsiwl goleuol” wedi’i gynllunio i fod yn berffaith i unrhyw un sy’n edrych i wella eu gêm flas. Yn cynnwys Awake, olew olewydd gwyryfon ychwanegol cadarn sy’n berffaith ar gyfer grilio cig, ffrio llysiau, neu ei ddefnyddio’n syml fel saws ar gyfer bara poeth. Mae’n paru’n dda iawn gyda Parasol, finegr siampên amrwd gyda disgleirio adfywiol a fydd yn gwneud i chi anghofio’r hen balsamics hadau. Mae’r pecyn yn cael ei gwblhau gyda jar o California Orange Blossom Honey, sy’n cynnwys dwyster blodeuog a mymryn o sitrws. Defnyddiwch y cynhwysion hyn ar wahân neu cyfunwch nhw ac ychwanegwch ychydig o haf i ginio trwy gydol y flwyddyn.

Set Cymysgedd Sbeis Sriracha

Pwynt Gwerthu Allweddol: Fersiwn powdwr o’ch hoff saws poeth sy’n cael ei wneud i’w chwistrellu ar bopeth.

Mae eich hoff saws poeth ceiliog-yn-y-botel yn blasu’n dda ar bopeth o wyau i ramen, ond gall coginio gydag ef ddifetha rysáit o bryd i’w gilydd. Mae’r cyfuniad sbeis Nwyddau Anghyffredin hwn yn cynnwys chwe phroffil blas Sriracha gwahanol gan gynnwys Tryffl Du, Bacon Candied, Garlleg Mêl, Miso Teriyaki, Calch Thai, a Masarnen Mwg. Bydd pob un o’r rhain yn pacio’r sbeis cyfarwydd, boddhaol, llawn ffroenau sy’n wych ar gyfer ychwanegu at dro-ffrio, marinadau, neu dim ond taenellu dros popcorn neu sglodion wedi’i ffrio yn yr awyr. Mae cyfnewid eich melin bupur am un o’r chwe chyfuniad sbeis hyn yn ffordd hawdd o gynyddu’r cyniferydd blas hyd at 11.

Saws Barbeciw Siapaneaidd Gwreiddiol Bachan, 17 oz

Pwynt Gwerthu Allweddol: Fersiwn powdwr o’ch hoff saws poeth sy’n cael ei wneud i’w chwistrellu ar bopeth.

Nid oes unrhyw fwyd ar y ddaear sydd â umami gwell na Japaneaidd, a’r saws barbeciw hwn yw’r pumed blas wedi’i ddistyllu’n saws blasus. Bydd Saws Barbeciw Siapaneaidd Gwreiddiol Bachan yn gyfarwydd i chi os ydych chi wedi mwynhau plât o swshi omakase neu ginio bento box. Ar gyfer beth mae Bachan yn cael ei ddefnyddio? Yn ymarferol popeth. Mae ei hyblygrwydd yn golygu ei fod yn mynd yn dda gyda chŵn poeth, hamburgers, cigoedd wedi’u grilio, a hyd yn oed rholiau cartref California. Ond o ystyried cymhlethdod blasus y botel hon, mae hefyd yn wych ychwanegu’n uniongyrchol at eich hoff ryseitiau yn lle saws barbeciw neu sos coch. Hefyd, edrychwch ar yr octopws kawaii hwnnw ar y botel – sut na allech chi fod eisiau brandio potel?

Crëwyd y swydd hon gan dîm golygyddol heb fod yn newyddion yn Recurrent Media, perchennog Futurism. Mae’n bosibl y bydd dyfodoliaeth yn derbyn cyfran o werthiannau cynhyrchion sy’n gysylltiedig â’r post hwn.

Leave a Comment

Your email address will not be published.