5 Ffa Calon-Iach a’r Ffyrdd Gorau i’w Bwyta

P’un ai mewn tun neu wedi’i sychu, ar ei ben ei hun neu wedi’i gymysgu i salad neu gawl, mae ffa yn ffynhonnell wych o brotein a ffibr, ac maent yn un o’r ychwanegiadau calon-iach gorau y gallwch eu gwneud i’ch prydau bwyd.

Yn ôl Cymdeithas y Galon America, gall bwyta ffa fel rhan o ddeiet iach helpu i wella colesterol gwaed uchel, un o brif achosion clefyd y galon. Gall hefyd eich cadw’n teimlo’n llawn yn hirach, heb y braster dirlawn a geir mewn rhai cynhyrchion anifeiliaid. Yn ôl ymchwil gan Glinig Mayo, gall teimlo’n llawn ar lai o galorïau helpu gyda cholli pwysau a rheoli newyn.

Mae ffa hefyd yn uchel mewn mwynau a ffibr, a dangoswyd bod eu ffibr a’u protein yn helpu i ostwng pwysedd gwaed yn naturiol. Mantais arall o fwyta ffa yw eu bod yn uchel mewn potasiwm, yn naturiol isel mewn sodiwm, ac yn cynnwys calsiwm.

Mae’r codlysiau trwchus hyn hefyd yn ffurfio protein cyflawn o’u cyfuno â grawn. Mae canllawiau dietegol diweddaraf Cymdeithas y Galon America yn argymell bwyta 5 owns o ffa yr wythnos.

Leave a Comment

Your email address will not be published.