5 ffordd o goginio a phobi gyda mayonnaise, ar gyfer cariadon a chasinebwyr fel ei gilydd

Dalfan tra bod gweithredoedd erthygl yn llwytho

Mae pobl yn tueddu i fod â barn gref am mayonnaise, p’un a ydynt yn ei garu neu’n ei gasáu. Ar ôl blynyddoedd lawer fel amheuwr, rwyf wedi dod at ei rinweddau.

Eto i gyd, mae’n hawdd prynu jar ar gyfer rysáit neu ddefnydd penodol ac yna cael llawer ar ôl, a fydd yn mynd i ddihoeni yn yr oergell. (Ar gyfer y cofnod, mae ap USDA Food Keeper yn argymell defnyddio mayonnaise wedi’i agor o fewn 2 fis.) Os ydych chi eisiau gwneud eich mayonnaise eich hun, mae gennym ni rysáit ar gyfer hynny hefyd.

Dyma ychydig o syniadau gwahanol yn ogystal â’i wasgaru y tu mewn i’ch brechdan i helpu i roi tolc yn eich cyflenwad mayo.

Dyma Pa mor Hir y Mae’r Cynfennau hynny i fod i Barhau Yn Eich Oergell A’ch Pantri

Defnyddiwch ef ar y tu allan i’r frechdan. Aeth fy mrechdanau caws wedi’u grilio i lefel hollol newydd o frownio a chreisionedd pan ddechreuais daenu mayonnaise ar y tu allan i’r bara yn lle defnyddio braster arall i’w grilio yn y badell. Mae’r lliw a’r blas heb eu hail, yn enwedig o’u cymharu ag olew neu fenyn o bosibl. Dim ond cadw llygad ar y frechdan, gan fy mod wedi dod o hyd i’r ffenestr ar gyfer peidio â llosgi y tu allan gyda mayo yn llai.

Sut i Wneud Caws Wedi’i Grilio’n Well: 7 Awgrym ar gyfer Brechdan Haws, Crynsaf, Mwy Blasus

Taenwch ef ar ddofednod. Yn union fel brechdanau, bydd y croen ar eich cyw iâr neu dwrci yn cyrraedd uchder newydd pan fyddwch chi’n ymgorffori mayonnaise ym mha bynnag beth rydych chi’n ei roi ar ben y cig. Dyma nodyn gan awdur y llyfr coginio a datblygwr ryseitiau Ali Slagle: “Mae Mayo yn gweithredu fel gorchudd ataliol ar gyfer unrhyw beth yr hoffech ei frownio, gan gynnwys stêcs wedi’u grilio, cluniau cyw iâr wedi’u grilio, a chaws wedi’i grilio.” Fel cogyddion mayonnaise, mae ei flas (cynhennus) ei hun yn diflannu, ond oherwydd ei fod yn gludwr cymaint o flas, gall unrhyw gynhwysion y byddwch chi’n eu hychwanegu ato goginio a blodeuo heb losgi.” Yn ei Cyw Iâr Brics gyda Chipotle Mayonnaise, mayonnaise yn caniatáu ichi ymgorffori llawer o gwmin wedi’i falu, croen lemwn, a chipotles yn adobo heb eu llosgi yng ngwres sgilet haearn bwrw. Yn yr un modd, Twrci Herbed ymgorffori tusw go iawn o saets, teim, rhosmari ac oregano ar gyfer aderyn o lefel arall a fydd yn synnu’ch gwesteion yn ystod Diolchgarwch neu unrhyw adeg arall. (Byddai hefyd yn gwneud wythnos brechdanau twrci gwych.) Ydw, rydw i wedi ei fwyta ac ydw, roeddwn i wrth fy modd.

Ychwanegwch ef at sawsiau a dresin. Mae gwead trwchus a blas llym mayonnaise yn ei wneud yn naturiol mewn pob math o sawsiau a dresin. Yn fy nghydweithiwr Aaron Hutcherson’s Dresin Ranch llaeth enwyn, yn cael ei baru â hufen sur a llaeth enwyn i gael golwg syfrdanol ar ffefryn. Gall llwy fwrdd neu ddau wedi’u hychwanegu at sawsiau ychwanegu pwysau a blas at becyn crynodedig. Fe’i cewch mewn ryseitiau fel Dip eggplant Armenia mewn pothelli, Dip Artisiog Sbigoglys Cynnes Y Brathiadau Pysgod Byfflo gyda Saws Caws Glas. Yn yr un modd, ystyriwch ddefnyddio mayonnaise fel rhwymwr mewn prydau eraill, fel cacennau crancod.

6 dips ar gyfer swper, y pryd gorau o hwyl a syml

Gwnewch cheat aioli. Cyn i mi drafferthu unrhyw un, gadewch imi ddweud fy mod yn gwybod bod aioli yn saws garlleg tebyg i mayonnaise sy’n boblogaidd yn Sbaen a Môr y Canoldir (gweler yr aioli mawr o’n cylchlythyr Eat Voraciously am opsiwn o’r dechrau). Fodd bynnag, nid fi yw’r cyntaf i ddweud y gallwch chi gipio naws debyg drwy ddechrau gyda mayonnaise, fel yn Omelette Sbaenaidd Gyda Dau Aliolis, o’n cylchlythyr Cynllun Gweithredu Prydau Bwyd. Yn y rysáit hwnnw, cewch flas un aioli gyda phaprica mwg Sbaenaidd ac un gyda basil. Yn yr Unol Daleithiau, mae aioli hefyd yn y bôn yn golygu mayonnaise â blas, ac os yw hynny’n fwy o ddiddordeb i chi, edrychwch ar y ryseitiau hyn sy’n defnyddio lemwn, oren a chalch.

Pobwch ag ef. Fe welwch lawer o ryseitiau cacennau siocled retro neu retro-ysbrydoledig sy’n galw am mayonnaise. Wedi’r cyfan, mae’n cynnwys wyau ac olew, dau brif gynhwysion pobi. Bydd cefnogwyr yn dweud wrthych ei fod hefyd yn gwneud cacennau hyd yn oed yn fwy llaith a thyner. Rhowch gynnig arni gyda Cacen Siocled y Dug, sy’n galw y cwlt-hoff frand deheuol. Do fe wnaethom, do, ceisiais ef, ac OES mae’n eithriadol. (A na, ni allwch flasu mayonnaise.)

Duke’s Mayonnaise: Ymledodd y De gyda dilynwr cwlt

Cywiriad: Dywedodd fersiwn flaenorol o’r erthygl hon fod mayonnaise yn cynnwys wyau a siwgr yn lle wyau ac olew. Mae’r fersiwn hon wedi’i diweddaru.

Leave a Comment

Your email address will not be published.