5 Hoff Ryseitiau – Seigiau Cyw Iâr Hawdd iawn

Weithiau rydych chi eisiau bod yn greadigol yn y gegin, weithiau rydych chi eisiau ffordd sicr o fynd trwy’r dyddiau hynny (wythnosau, misoedd …) pan mae gweithio gartref wedi dod yn amser. Rhowch y platiau cyw iâr hyn, sy’n ddigon syml i chi allu ateb cwestiynau gwaith cartref plant a chadw i fyny â’r sgwrs Slack sy’n parhau ar ôl 6 p.m.

Mae’r pump uchaf yn ein cyfres ryseitiau nosweithiol “8 a $20”, hyd yn oed yn cynnwys dewis arall cartref yn lle ffefryn danfoniadau pan fyddwch chi’n teimlo’n euog am archebu cludfwyd y chwe noson ddiwethaf. Ac, wrth gwrs, parau gwin fforddiadwy i wneud i bob pryd deimlo ychydig yn fwy arbennig, hyd yn oed os mai dyma’r 415fed cinio yn olynol i chi ei fwyta gartref wrth aros nes y gallwch chi gael eisteddwr eto o’r diwedd.

8 & $20: Cyw Iâr mewn Madarch Hufenog a Saws Gwin Gwyn

Fel halen, mae alcohol yn gwella blas bwyd. Mae’r rysáit hwn ar gyfer Bronnau Cyw Iâr wedi’u Coginio â Thân mewn Gwin Gwyn a Hufen Madarch yn enghraifft wych. Wrth i’r cyw iâr frownio yng nghanol swm hael o fenyn wedi’i doddi, mae’r gegin yn llenwi ag aroglau gwin a madarch, ac mae’r pryd olaf yn edrych ac yn blasu’n fwy gourmet nag ydyw mewn gwirionedd. Mewn gwirionedd, mae’n ddigon hawdd a chysurus i fod y rysáit cyntaf y mae myfyriwr coleg yn dysgu ei wneud ar ôl symud tŷ.

Ni ddylai’r gwin gwyn a ddefnyddir yma fod yn ddrud, ond dylai fod yn rhywbeth yr ydych yn hoffi ei yfed. Roedd gwyn Eidalaidd corff ysgafn i ganolig, Greco di Tufo o ranbarth Campania yn ne’r Eidal, yr union bwysau iawn i’w baru â’r saws hufen heb wneud i’r paru deimlo’n drwm, gan wella’r gorffeniad gydag asidedd braf, toriad a oedd yn goleuo y plât. .


Mae mêl a balsamig yn pontio’r bwlch rhwng ysgewyll Brwsel ifanc coch ac sy’n draddodiadol anodd eu cyfateb. (Julie Harans)

8 a $20: Cyw Iâr Skillet Balsamig gydag ysgewyll Brwsel

Mae ryseitiau Skillet yn wych i’r cogydd prysur am lawer o resymau: ychydig iawn o amser o flaen y stôf a’r hyblygrwydd mwyaf posibl, gyda llai o brydau i’w glanhau. Mae’r rysáit hwn yn cymryd llai nag awr i’w baratoi, a threulir y rhan fwyaf ohono yn aros tra bod y bwyd yn rhostio yn y popty. A gellir defnyddio’r cymysgedd syml o olew olewydd a finegr balsamig, sy’n annog carameleiddio, i ychwanegu dimensiwn i lawer o gyfuniadau cig a llysiau eraill.

Dylech gael cyw iâr croen crispy a llysiau tyner iawn. Yna mae ysgewyll rhost Brwsel yn cael eu hysgeintio’n ysgafn â mêl tra’n dal yn boeth, gan helpu i grynhoi blasau eu tu allan gwinwydd golosg a’u clymu ynghyd â’r gwin: Sangiovese ifanc llachar o’r Eidal gyda nodiadau persawrus persawrus. Gyda’r glanhau arbennig o hawdd, gallwch chi gicio’n ôl a blasu’r paru!


    Plât gwyn gyda brest cyw iâr heb asgwrn wedi'i orchuddio â saws yn seiliedig ar olew garlleg, persli a shibwns.

Defnyddir persilâd, cymysgedd o arlleg, persli, cennin syfi ac olew, yn aml i goginio pysgod neu ddofednod. (Tom Hopkins)

Supremes cyw iâr Jacques Pépin yn Persillade

Er bod gan y rysáit hwn enw ffansi a’i fod yn dod gan gogydd Ffrengig enwog, dim ond chwe chynhwysyn sydd ganddo (heb gyfrif halen, pupur a dŵr) ac mae’n coginio mewn llai na 10 munud. Mae’n dod o lyfr Jacques Pépin 2017, Gwersi gan Nain: Yn y Gegin gyda Shorey, a ysgrifennodd ac a brofodd gyda’i wyres 13 oed, Shorey Wesen. Mae’r llyfr yn llawn ryseitiau iachus sy’n hygyrch i gogyddion dibrofiad, yn ogystal â nodiadau ar arferion bwyta syml. “Dewisodd fy nhaid nhw fel rhywbeth y gallem ei wneud gyda’n gilydd,” esboniodd Wesen, “fel rhywbeth y gallai ei ddysgu i mi ac yr hoffwn ei ddysgu.”

I ddangos i chi y gall cyw iâr a thwrci cig gwyn fod yn flasus ac yn llawn sudd, dewisodd Pépin y pryd hwn, sy’n cael ei ffrio dros wres uchel am ddim mwy na chwe munud, yna ei wisgo â phersilâd, cymysgedd taleithiol o arlleg, persli a shibwns. . . Mae’n argymell cymysgedd hawdd-yfed Beaujolais neu Côtes du Rhône coch i gyd-fynd ag ef.


    Dysgl cyw iâr crensiog mewn saws melys a sur, gyda reis gwyn a ffa gwyrdd rhost

Gwnewch hynny eich hun yn lle danfoniad cartref: Mae’r cyw iâr creisionllyd clasurol hwn mewn saws melys a thangy yn cael ei baru â gwin gwyn llachar ac adfywiol. (Julie Harans)

Cyw Iâr Tsieineaidd Takeout gyda Ffa Gwyrdd Garlleg Rhost

Pan fydd cyw iâr sawrus, creisionllyd yn cwrdd â saws melys, gludiog mewn clasuron Tsieineaidd-Americanaidd fel Sesame Chicken a General Tso, mae’r canlyniadau’n anorchfygol. Os ydych chi am ddynwared yr arddull gartref heb yr ymdrech o ffrio, y rysáit hwn yw’r ateb. Ychwanegwch ochr cynnal a chadw isel o ffa gwyrdd y byddwch chi’n eu rhostio wrth goginio’r reis yn berffaith, ac mae gennych chi ddysgl flasus sy’n torri ychydig o galorïau.

Mae’r saws wedi’i wneud â styffylau pantri ac mae’n caniatáu digon o le i wiggle ar gyfer dirprwyon; cadwch gydrannau allweddol melys, hallt a sbeislyd. Gyda hynny, mae Riesling, fel potelu sych o Lynnoedd Bys Efrog Newydd, yn gwneud paru gwin clasurol. Mae asidedd uchel y gwin yn cydbwyso cyfoeth y saws, tra bod aroglau a blasau ffrwythau trofannol a pherllan yn cynnig argraff o melyster i wrthweithio gwres y ddysgl. Cydio mewn gwydraid a phâr o chopsticks a bwyta.


    Plât gwyn gyda brest cyw iâr wedi'i sleisio a saws mango, plât gyda tortillas a gwydraid o win gwyn

Mae’r blasau sitrws aeddfed mewn Sauvignon Blanc California yn wrthbwynt braf i’r saws sy’n seiliedig ar ffrwythau. (Greg Hudson)

8 a $20: Cyw Iâr wedi’i Grilio gyda Saws Mango Sbeislyd

Ysbrydolwyd y pryd hwn gan fwyd stryd Los Angeles, lle mae gwerthwyr yn sesnin ffrwythau trofannol ffres, llawn sudd gyda halen leim tangy, cyfuniad blas perffaith ar gyfer saws sbeislyd i orchuddio bronnau cyw iâr. Ychydig iawn o amser coginio sydd ei angen ar y pryd hwn, efallai 15 munud o flaen y stôf, er bod angen ychydig mwy o waith i dorri’r ffrwythau a’r llysiau. Torrwch i lawr ar amser paratoi trwy brynu darnau mango wedi’u plicio ymlaen llaw a’u torri ymhellach i’r maint a ddymunir. Gallwch chi wneud y saws y diwrnod cynt a gall y cyw iâr gael ei farinadu dros nos, felly y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud ar gyfer swper yw brownio’r cig mewn sgilet neu ar gril.

Ar gyfer paru adfywiol gyda sbeisrwydd y pryd hwn, roedd Sauvignon Blanc o Ddyffryn Afon Rwsiaidd Sonoma yn cynnig blasau ffrwythau ffrwythau trofannol a sitrws a oedd yn torri syched, ynghyd ag acenion llysieuol ysgafn i’w paru â chynhwysion y saws. Cynheswch rai tortillas a gweinwch ar yr ochr!

Leave a Comment

Your email address will not be published.