5 Pwdin Dyddiad Cyflym a Hawdd y Gallwch Fwyta’n Ddi-euog

Mae yna rywbeth mor flasus a chysurus am bwdinau na all unrhyw fwyd arall gyfateb. Yn union ar ôl gorffen ein pryd, mae llawer ohonom yn teimlo ysfa sydyn i stwffio ein hunain â melysion. Weithiau rydyn ni eisoes yn stocio â phwdinau a melysion gartref, tra rydyn ni’n anghofio ar adegau eraill. Mae paratoi pwdinau fel rasgulla, gulab jamun, tryffl siocled a mwy yn broses ddiflas sy’n cymryd llawer o amser. Felly beth ddylem ni ei wneud nawr? Rydyn ni wedi rhoi sylw i chi. Ar gyfer y sefyllfaoedd hyn, rydym wedi llunio rhestr fer o 5 rysáit pwdin cyflym wedi’u gwneud gyda dyddiadau (khajoor) y gallwch eu paratoi mewn ychydig funudau. Y rhan orau am y ryseitiau hyn yw eu bod yn hynod iach ac yn cymryd tua 30 munud i’w gwneud.

I bobl sy’n llym â’u diet, gallwch chi bob amser helpu’ch dant melys trwy ddewis pwdinau o’r rhestr hon. Gadewch i ni ddechrau.

Dyma restr o 5 pwdin di-euog a wnaed gyda dyddiadau y mae’n rhaid i chi roi cynnig arnynt:

Ein hargymhellion:

1. Cacen Dyddiad Wyau

Gadewch i ni ddechrau gyda’n hoff rysáit. Yn gyfoethog mewn haearn a ffibr, mae dyddiadau yn ychwanegiad iach i’n diet dyddiol. Mae’r gacen ddêt flasus, gyflym a hawdd hon yn rhydd o wyau a gellir ei bwyta’n ddiddiwedd heb unrhyw euogrwydd! Tybed sut? Cliciwch yma.

2. Dyddiad Barfi

Waeth pa dymor yw hi, mae’r rysáit barfi hwn yn hanfodol! Mae’n gyflym, yn hawdd, ac yn hollol flasus! Felly y tro nesaf y byddwch yn cael cynhesu tŷ yn fyrfyfyr, gwnewch argraff ar eich gwesteion gyda’r rysáit hwn oherwydd dim ond 15 munud y mae’n ei gymryd i baratoi. Dewch o hyd i’r rysáit yma.

3. Dyddiad a Ffig Cyffug

Ydych chi’n chwilio am ddanteithion melys a hynny hefyd heb dreulio llawer o amser yn y gegin? Yma rydym wedi dod o hyd i rysáit ar gyfer pob un ohonoch. Rydyn ni’n siŵr y byddwch chi wrth eich bodd â’r rysáit pechadurus hwn gyda dyddiadau, ffigys a menyn cnau daear. Cliciwch yma i weld y rysáit.

Ryseitiau eraill y dylech chi roi cynnig arnyn nhw:

4. Crempogau Dyddiad

I bawb sy’n hoff o grempog allan yna, mae’r rysáit hon yn werth rhoi cynnig arni. Fe’i gwneir gydag wyau, dyddiadau a chynhwysion eraill sy’n hawdd eu cyrraedd o’ch pantri cegin eich hun. Cliciwch yma i weld y rysáit.

crempogau

5. Dyddiadau Kheer

Mae’r rysáit kheer hwn wedi’i wneud â dyddiadau a chnau Ffrengig, lle mae’r dyddiadau’n rhoi melyster naturiol i’r kheer ac mae’r cnau Ffrengig yn ychwanegu gwasgfa braf. Mae’n berffaith ar gyfer ffrwyno’ch chwant am losin. Cliciwch yma i weld y rysáit.

Rhowch gynnig ar y danteithion hyn gartref a gadewch i ni wybod pa un oedd yn boblogaidd gyda phawb. Am fwy o erthyglau ryseitiau o’r fath, cliciwch yma.

Leave a Comment

Your email address will not be published.