5 rysáit cyw iâr arddull Andhra y gallwch chi eu paratoi’n hawdd gartref

Siaradwch am fwyd De India ac ni fydd byth yn gyflawn heb sôn am ryseitiau cyw iâr blasus. Wedi’u gwneud o sbeisys aromatig a daioni olew cnau coco ynghyd â darnau cyw iâr llawn sudd, mae ryseitiau cyw iâr De Indiaidd yn flasus ac yn helaeth. Wrth siarad am ryseitiau Andhra, mae’r bwyd hwn yn adnabyddus am ei fwydydd lleol sbeislyd traddodiadol. Mae’r defnydd anochel o amrywiaeth o sbeisys cynhenid ​​​​a chymysgedd sbeis cartref yn ei gwneud yn unigryw. O ddechreuwyr cyw iâr blasus a llawn sudd i biryanis cigog a chyri, mae yna ryseitiau amrywiol mewn bwyd Andhra sy’n berffaith ar gyfer swyno’ch blasau a’u gwead rhyfeddol. Os ydych chi’n ffan o gyw iâr a bwyd De India, yna mae’n hen bryd inni ddatgelu’r syndod i chi. Yma rydyn ni’n dod â rhestr i chi o 5 rysáit cyw iâr arddull Andhra i chi roi cynnig arnyn nhw gartref. Mae’r ryseitiau hyn yn hawdd, yn gyflym ac yn hynod flasus i’w gwneud. Edrychwch:

Darllenwch hefyd: 13 Ryseitiau Andhra Gorau (Telugu) | Ryseitiau Andhra Gwerin

Cyw iâr tsili gwyrdd, cyw iâr pupur a mwy, dyma restr o 5 rysáit cyw iâr arddull Andhra i roi cynnig arnynt gartref:

1. Cyw Iâr wedi’i Ffrio

Gadewch i ni ddechrau’r rhestr gyda’r un hon. Gall y rysáit cyw iâr hwn fod yn opsiwn gwych ar gyfer byrbrydau hwyr y nos gyda phaned o goffi neu de ffilter. Gallwch hyd yn oed weini’r rysáit blasus hwn i’ch gwesteion i greu argraff barhaol. Ydych chi’n pendroni sut i wneud hynny? Cliciwch yma.

2. cyri cyw iâr

Gall cyri cyw iâr Andhra fod yn bleserus gan y dorf gyda’i gyfuniad o sbeisys tanllyd a gwead cnaulyd. Yma mae gennym rysáit cyri cyw iâr serol arddull Andhra y gallwch chi ei wneud gartref yn hawdd. Dewch o hyd i’r rysáit yma.

j0cheoco

3. Cyw Iâr Pupur Andhra

Cyw iâr wedi’i farinadu â choriander a lemwn, a’i goginio dros wres uchel gyda dail cyri. Mae gan y rysáit hwn flas tanllyd sy’n temtio’ch tafod ac mae cysondeb y pryd hwn yn sbeislyd a sych, felly mae’n well ei weini gyda reis neu barotta. Cliciwch yma i weld y rysáit.

APC

4. Cyw Iâr Chili Gwyrdd Arddull Andhra

Chwilio am ateb cyflym? Y rysáit hwn yw’r hyn y mae’n rhaid i chi roi cynnig arno. Mae’n rysáit cyw iâr cyflym, blasus a syml iawn y gellir ei goginio mewn awr neu lai. Hefyd, mae’r rysáit cyw iâr chili gwyrdd hwn yn edrych yn wych mewn unrhyw barti cinio neu gasgliad o westeion arbennig. Dewch o hyd i’r rysáit yma.

5. Kadhi Cyw Iâr Arddull Andhra

Barod am arbrofi? Os felly, dyma ni’n dod â fersiwn arall o’r rysáit kadhi i chi gyda’r un asidedd â’r saws ceuled ond yn ychwanegu suddlonedd y darnau cyw iâr. Fe’i gelwir yn Majjiga Pulusu Chicken (neu Andhra Kadhi Style Chicken). Dewch o hyd i’r rysáit llawn yma.

vfh52v38

Felly, beth ydych chi’n aros amdano? Mae’n bryd gwisgo het eich cogydd a rhoi cynnig ar y ryseitiau hyn gartref a rhoi gwybod i ni pa un ddaeth yn ffefryn yn yr adran sylwadau isod. Coginio hapus!

Leave a Comment

Your email address will not be published.