5 rysáit hynod flasus i roi cynnig ar y Ramadan hwn

Bydd y Ryseitiau Banglar Rannaghor Blasus hyn yn Ailgyflenwi A Bodloni

20 Ebrill, 2022, 13:25

Wedi’i addasu ddiwethaf: 20 Ebrill 2022, 13:46

Llun: wedi’i gasglu

“>

Llun: wedi’i gasglu

Er gwaethaf y gwres arferol yn ystod Ramadan ym Mangladesh, nid yw pobl byth yn stopio ymprydio a gweddïo. Fodd bynnag, oherwydd y cyflym garw (bydd y tymheredd yn cyrraedd dros 40 ° C ganol mis Ebrill yn ôl y rhagolygon), mae pobl yn edrych ymlaen at iftar ac yn hiraethu am fwyd da.

Ar gyfer rhai ryseitiau Ramadan blasus, mae The Business Standard wedi partneru â Banglar Rannaghor, sianel YouTube coginio cwpl o Ganada-Bangladeshi sydd wedi casglu 1.41 miliwn o danysgrifwyr a chyfrif.

Mae gan Banglar Rannaghor, ffynhonnell i lawer sydd eisiau rhoi cynnig ar goginio rhywbeth, ystod eang o fideos ryseitiau ar y sianel. Rydym wedi dewis pum rysáit, gan gynnwys clasuron fel haleem a jilapi, ar gyfer ein darllenwyr.

Bydd y cyfarwyddiadau a ysgrifennir isod, ynghyd â’r fideos ar sianel Banglar Rannaghor yn sicr o wneud y broses goginio yn awel.

Ar gyfer fideos, chwiliwch am y teitl ar YouTube neu sganiwch y cod QR ar eich ffôn gan ddefnyddio ap sganiwr QR.

Hawdd Jilapi Gall Unrhyw Un Ei Wneud

Darganfyddwch ar YouTube: Rysáit Jilapi / Jalebi Instant

https://youtu.be/PwjKqXKxcug

Yn llawn sudd ar y tu mewn ac yn grensiog ar y tu allan, gyda’r gwead cnoi perffaith, mae’r jilapis hyn yn cael eu gweini’n ffres ac yn boeth orau!

Llun: Pickup

“>
Llun: Pickup

Llun: Pickup

Cynhwysion:

toes

1 cwpan blawd pob pwrpas

¾ cwpan o ddŵr

¼ cwpan iogwrt plaen

¼ llwy de o soda pobi

Syrup

2 cwpan o siwgr

1 cwpan o ddŵr

3 cardamom

¼ llwy de o sudd lemwn

Cyfarwyddiadau:

– Cymysgwch y blawd, dŵr, iogwrt naturiol a soda pobi ac yna gadewch i sefyll am 15 munud.

– Sicrhewch fod gan y toes neilltuedig gysondeb trwchus i’w atal rhag gwasgaru yn yr olew wrth wneud y siâp jilapi

– Paratowch y surop gyda siwgr, dŵr, cardamom a sudd leim mewn sosban dros wres canolig

– Tynnwch oddi ar y gwres unwaith y bydd gan y surop gysondeb llym

– Trosglwyddwch y toes i botel gwasgu yna crëwch eich siâp jilapi gan ddefnyddio mudiant troellog mewn olew dros wres isel i ddal ei siâp.

– Unwaith y byddwch wedi rhoi’r holl jilapi mewn olew, trowch y gwres i fyny i ganolig uchel i ffrio nes ei fod yn frown golau.

– Gorchuddiwch y jilapi gyda’r surop a’i drosglwyddo i rac weiren i oeri

– Barod i fwynhau!

halem

Llun: Pickup

“>
Llun: Pickup

Llun: Pickup

Cynhwysion:

Cyfuniad Halem:

1 llwy de cardamom

1 llwy de o goriander

1 llwy de cwmin

1 llwy de o bupur gwyn

6 darn o ewin

2 ddarn chili sych

1 llwy de o hadau mwstard

2 llafn byrllysg/joitri

⅛ nytmeg/Joyfol

1 llwy de ffenigrig/methi

2 ddarn sinamon / darchini

1 ddeilen llawryf / tejpata

Cymysgedd corbys:

¼ cwpan gwenith cyfan/gwm

¼ cwpan gwygbys hollt / chana dal / booter dal

¼ cwpan kalijira/basmati reis

¼ cwpan mashkalai dal/urad dal/corbys du

¼ cwpan corbys coch

¼ cwpan moong dal

I goginio cig oen:

Nionyn 1 sleisen

1 kilo o gig oen

1 llwy fwrdd past garlleg

1 llwy fwrdd o bast sinsir

½ llwy de o dyrmerig

1 llwy de o chili coch

1 llwy fwrdd cymysgedd haleem

5 darn chili gwyrdd

sleisys ciwcymbr

1 llwy fwrdd cymysgedd haleem

1 llwy de o bowdr cwmin wedi’i rostio

1 llwy fwrdd o fenyn

Ar gyfer Tarka:

½ llwy de ffenigrig (methi)

½ llwy de o hadau mwstard

I addurno:

Dail coriander, sinsir wedi’i sleisio’n denau, tsili gwyrdd briwgig, winwnsyn wedi’i ffrio (beresta), leim

Cyfarwyddiadau

Cam 1 (Cymysgedd Haleem):

– Cyfunwch y sbeisys cyfan mewn sgilet sych, gan eu troi a’u troi’n aml dros wres canolig, nes eu bod yn dechrau arogli’n flasus ac yn bersawrus.

– Tynnwch oddi ar y gwres a chymysgu, ychwanegu halen du (lobón betys), cyfuno’r holl gynhwysion a chymysgu’n dda. Storio mewn cynhwysydd aerglos a’i droi cyn ei ddefnyddio.

Cam 2 (Daal Mix):

– Cymysgwch y sbeisys cyfan mewn sgilet sych dros wres canolig, nes eu bod yn persawrus.

– Mwydwch am 1 awr (lleiafswm)

Cam 3 (Coginiwch yr Oen):

– Cymerwch bot ac ychwanegwch y winwnsyn, sinsir, garlleg, tyrmerig chili coch a ffriwch am 10 munud ar wres uchel. Ychwanegwch y cig oen a ffriwch am 10 munud arall.

– Ychwanegu cymysgedd haleem a halen i flasu

– Arllwyswch 3-4 cwpan o ddŵr poeth a choginiwch am 20 munud dros wres canolig (gorchuddiwch â chaead a pheidiwch ag anghofio ei droi’n achlysurol).

– Ychwanegwch y cymysgedd daal a 2 gwpan o ddŵr.

– Ychwanegwch y ciwcymbr wedi’i sleisio, chili gwyrdd a choginiwch am 15 munud.

– Ychwanegwch y cymysgedd Haleem a’r powdr cwmin rhost.

– Cadwch draw oddi wrth wres.

Cam 4:

-Mewn padell ar wahân, ffriwch yr hadau mwstard a’r fenugreek/methi.

Addurnwch ddail coriander, sinsir wedi’i sleisio’n denau, tsili gwyrdd wedi’i dorri, winwnsyn wedi’i ffrio (beresta), calch

Mwynhewch!

Darganfyddwch ar YouTube: Rysáit Haleem Bangladeshi

https://youtu.be/9mN4_BoQxtg

Keema paratha blasus llawn protein

Gall y paratha hwn sy’n llawn protein fod yn ffynhonnell maeth ar ôl diwrnod hir o ymprydio.

Llun: Pickup

“>
Llun: Pickup

Llun: Pickup

Ychwanegu cig eidion wedi’i falu, coriander, chili coch, tyrmerig, halen, garam masala, a tomato wedi’i dorri.

Sgiwer cyw iâr dendr a llawn sudd gyda cilantro a mintys! Ni allwn gael digon o’r rhain

Leave a Comment

Your email address will not be published.