5 rysáit tatws melys fegan cyflym a hawdd

Tatws Melys yw’r aelod pellaf o’r teulu tatws sy’n cael ei siarad leiaf, ond fe fyddech chi’n ffôl i’w hanwybyddu am gyfnod hir. Mae tatws melys yn ffynhonnell wych o garbohydradau cymhleth, sy’n golygu eu bod yn treulio’n araf dros amser ac nad ydynt yn cynyddu lefelau siwgr gwaed eich corff fel carbohydradau syml fel tatws a reis gwyn. Maent yn uchel mewn ffibr dietegol a beta-caroten, sydd wedyn yn cael ei drawsnewid yn fitamin A yn ein cyrff. Mae fitamin A yn fuddiol wrth hyrwyddo mwy o swyddogaeth imiwnedd, rhaniad celloedd priodol a thwf, a hefyd wrth gynnal gweledigaeth iach. Maent yn wych pan gânt eu puro, eu ffrio, eu pobi, a hyd yn oed eu defnyddio mewn cawl a chyrri. Dyma 5 ffordd y gallwch chi wneud seigiau ochr tatws melys â thema i dorri undonedd eich cinio wythnos gwaith.

1. Corbys Tatws Melys Cyri

Cynhwysion:

 • 2 lwy fwrdd o olew mwstard
 • 1 ½ winwnsyn, wedi’i dorri
 • 1 moronen fawr, wedi’i blicio a’i dorri
 • 3 ewin garlleg, briwgig
 • 1 cwpan corbys coch sych
 • 2 datws melys canolig, wedi’u plicio a’u deisio
 • 1 llwy de o dyrmerig
 • 1 llwy de garam masala
 • 1 llwy de o bowdr chili
 • ½ llwy de o halen
 • 4 cwpan o ddŵr
 • ½ cwpan llaeth cnau coco
 • 4 sbrigyn o goriander

Dull:

 1. Cynhesu’r olew mwstard mewn pot mawr dros wres canolig.
 2. Ychwanegwch y winwnsyn a’r foronen. Ffriwch y llysiau nes bod y winwnsyn yn feddal ac yn glir.
 3. Ychwanegwch y garlleg a pharhau i goginio, gan droi’n aml, am 2 funud arall.
 4. Ychwanegwch ychydig o lwy fwrdd o ddŵr i’r pot i helpu i atal glynu os oes angen.
 5. Ychwanegwch y corbys, tatws melys, tyrmerig, garam masala, powdr chili, a halen. Trowch i gyfuno popeth.
 6. Ychwanegu dŵr a dod i ferwi. Lleihewch i fudferwi a choginiwch am 30 munud, neu nes bod y corbys a’r tatws melys yn dyner.
 7. Ychwanegwch y ½ cwpan o laeth cnau coco a’i dynnu oddi ar y gwres.
 8. Addurnwch gyda dail a choesynnau coriander wedi’u torri i fod yn ffres.

2. Cawl Tatws Melys A Phupur Coch

Cynhwysion:

 • 4 pupur coch mawr
 • 1 llwy fwrdd o olew llysiau niwtral
 • 1 winwnsyn mawr neu 2 winwnsyn bach, wedi’u torri’n fras
 • 2 ewin garlleg, briwgig
 • 4 tatws melys, wedi’u plicio a’u torri’n fân
 • 5 cwpan o ddŵr
 • ½ llwy de o halen
 • Naddion pupur coch wedi’u malu, i flasu

Dull:

 1. Cynheswch y popty i 232 gradd Celsius. Rhowch y pupur cloch ar daflen pobi wedi’i leinio â memrwn a’i rostio am 40 munud, neu nes bod y croen wedi crychau a’i losgi.
 2. Tynnwch y pupurau o’r popty a gadewch iddynt oeri.
 3. Tynnwch y coesau, y croen a’r hadau o’r pupur cloch, eu torri’n ddarnau mawr, a’u rhoi o’r neilltu.
 4. Cynheswch yr olew mewn sosban dros wres canolig-uchel ac ychwanegwch y winwns. Coginiwch nes bod y winwnsyn wedi troi’n dryloyw.
 5. Ychwanegwch y garlleg a choginiwch am funud neu ddwy.
 6. Ychwanegwch y tatws melys a’r halen a ffriwch nes yn frown euraid.
 7. Ychwanegwch y dŵr a dod ag ef i ferwi.
 8. Gostyngwch y gwres i fudferwi, gorchuddiwch y pot gyda chaead, a mudferwch am 20-25 munud, neu nes bod y tatws yn feddal.
 9. Ychwanegwch y pupur cloch wedi’i rostio i’r pot a defnyddiwch gymysgydd trochi i gymysgu’r cawl nes ei fod yn llyfn ac yn hufenog.
 10. Ychwanegwch naddion chili coch wedi’u malu fel y dymunir a’u gweini.

3. Byrgyrs tatws melys a gwygbys

Cynhwysion:

 • 1 tatws melys mawr canolig
 • 1 ½ cwpan o ffacbys meddal
 • ¼ cwpan o ddail persli ffres
 • ¼ cwpan o flawd gwygbys
 • 2 lwy de o fwyd llin wedi’i falu
 • ½ llwy de o halen
 • ½ llwy de o bowdr winwnsyn
 • ¼ llwy de o bowdr garlleg
 • 1 llwy de cwmin mâl

Dull:

 1. Dechreuwch trwy rostio neu ficrodonni eich tatws melys. Wrth rostio, cynheswch eich popty i 400 gradd Fahrenheit. Leiniwch daflen pobi gyda memrwn. Tyllwch y tatws melys sawl gwaith gyda fforc, yna rhostiwch am 45 i 60 munud, gan leihau gwres y popty i 350 gradd Fahrenheit, neu nes bod y tatws melys yn hawdd i’w tyllu â chyllell. Pan fyddwch yn y microdon, priciwch y daten felys ychydig o weithiau gyda fforc, yna rhowch ar blât sy’n ddiogel mewn microdon. Microdon am 6-10 munud ar uchder, gan droi’r tatws unwaith hanner ffordd trwy goginio.
 2. Mewn prosesydd bwyd, cyfunwch y tatws melys wedi’u coginio, gwygbys, a sbrigyn persli a phyls 10 i 15 gwaith, neu nes bod y gwygbys a’r persli wedi’u malu’n llwyr. Crafwch i lawr ochrau’r prosesydd bwyd ac yna ychwanegwch y blawd gwygbys, pryd llin wedi’i falu, halen, powdr winwnsyn, powdr garlleg a chwmin. Curiad y galon 5-10 gwaith, gan fod yn ofalus i beidio â gor-brosesu’r cymysgedd; dylai gadw rhywfaint o wead.
 3. Cynheswch eich popty i 190 gradd Celsius a leiniwch daflen pobi â phapur memrwn.
 4. Siapio’r cymysgedd yn 4-6 patties a’u gosod ar eich dalen pobi.
 5. Pobwch am 30-35 munud, neu nes bod y patties yn grimp ac yn euraidd ar y tu allan.
 6. Gadewch iddyn nhw oeri am ychydig cyn eu rhoi yn eich byns byrgyr.

4. Hwmws Tatws MelysCynhwysion:

 • 1 cwpan tatws melys wedi’u coginio a’u stwnsio
 • 1 ½ cwpan o ffacbys wedi’u coginio
 • ¼ cwpan tahini
 • 2 lwy fwrdd o sudd lemwn wedi’i wasgu’n ffres
 • 1 ewin garlleg, wedi’i friwio’n fras
 • ½ llwy de o halen
 • ¼ cwpan o ddŵr
 • Paprika melys neu fwg ar gyfer addurno

Dull:

 1. Rhowch yr holl gynhwysion uchod, ac eithrio’r dŵr, mewn prosesydd bwyd wedi’i ffitio â’r llafn S. Curwch y galon sawl gwaith i dorri’r gwygbys.
 2. Rhedwch y modur prosesydd bwyd ac yn raddol arllwyswch i’r dŵr.
 3. Parhewch i brosesu am 2-3 munud, neu nes bod y hummws yn hollol llyfn.
 4. Tynnwch i bowlen weini a ysgeintio paprika a’i weini.

5. Ffrïwr Awyr Ffris Tatws Melys

Cynhwysion:

 • 2 tatws melys
 • 1 llwy de o olew olewydd
 • 1 llwy de o baprica mwg melys neu sesnin eraill fel sesnin peri-peri
 • ½ llwy de o halen
 • ½ llwy de o bupur du wedi’i falu’n ffres

Dull:

 1. Piliwch y tatws melys a’u torri’n ffyn ½ cm.
 2. Rhowch nhw mewn powlen, arllwyswch dros yr olew olewydd a’i daflu i’w orchuddio’n gyfartal.
 3. Ysgeintiwch y relish, halen a phupur newydd ei falu drosto, yna cymysgwch yn dda i wneud yn siŵr eu bod wedi’u gorchuddio’n gyfartal.
 4. Yn y fasged ffrio aer, ychwanegwch y ffyn tatws melys a’u ffrio yn yr awyr am 10-15 munud, neu nes eu bod wedi brownio’n ysgafn, yn ysgwyd neu’n troi ar ôl 5 munud.

Leave a Comment

Your email address will not be published.