5 Ryseitiau Cinio Arbennig ar gyfer Maddeuant y Penwythnos

Mae penwythnosau yn ymwneud ag ildio i’ch maddeuebau. Boed yn adloniant, hobïau, gwibdeithiau neu fwyd, dyma’r amser i fynd allan ac efallai gorwneud pethau, oherwydd ni allwn ei wneud yn ystod yr wythnos. I’r rhai sy’n hoffi coginio, mae unrhyw beth cyffredin yn wastraff cyfle enfawr. Cymerwch yr amser hwn i drin eich hun a’ch anwyliaid i straen octan uchel sy’n siŵr o wneud argraff ar bawb. Yma mae gennym restr o ryseitiau penwythnos arbennig ar gyfer gwahanol hwyliau y mae’n rhaid i chi roi cynnig arnynt ar gyfer cinio decadent.

Dyma 5 rysáit arbennig ar gyfer cinio penwythnos:

1. Hyderabadi Biryani

Sôn am fwydydd arbennig a biryani fydd yn siwr o fod ar frig y meddwl. Mae’r rysáit hon wedi’i haenu’n daclus gyda winwns wedi’u ffrio, mintys a chig oen wedi’u coginio gydag amrywiaeth o sbeisys a cheuled. Mae’r biryani wedi’i selio â thoes ac wedi’i fudferwi fel ‘dum’. Cliciwch yma i weld y rysáit.

2. Cyw Iâr Masala Amritsari

Ac os ydych chi mewn hwyliau am fwyd Pwnjabeg nodweddiadol trwm, mae’r Rysáit Masala Cyw Iâr Amritsari hwn yn hanfodol ar silff eich cegin. Mae’r cyw iâr yn cael ei drochi a’i goginio mewn saws tomato cyfoethog sy’n cael ei wneud yn fwy hufennog gyda hufen, menyn, a llawer o sbeisys. Dyma berffeithrwydd! Cliciwch yma i weld y rysáit.

3. Aloo Qorma

Os ydych chi’n llysieuwr, ewch y tu hwnt i’r sabzis aloo a paneer arferol a gwnewch yr aloo qorma hwn ar gyfer eich pryd penwythnos. Mae gan y rysáit hwn sglodion Ffrengig wedi’u coginio mewn saws ceuled sbeislyd sydd hefyd â lemwn wedi’i ychwanegu ar gyfer sbeisrwydd ychwanegol. Ac i gydbwyso’r asidedd, ychwanegir hufen i wneud yr aloo qorma hwn yn bryd blasus. Cliciwch yma i weld y rysáit.

4. Mysore Dosa

Gall cefnogwyr bwyd De India gymryd seibiant o’r dosa rheolaidd a gwneud y dosa Mysore masala arbennig hwn sydd wedi ennill ein calonnau ers i ni roi cynnig arno. Dosa crensiog wedi’i stwffio â llenwad tatws tanllyd wedi’i weini â siytni coch – y danteithion gorau o Dde India y gallem ofyn amdano. Cliciwch yma i weld y rysáit.

5. Pasta gyda saws pinc

Ac os ydych chi am gael seibiant o fwyd Indiaidd, y pasta hwn gyda chyfuniad o saws gwyn a choch yw’r peth i’w wneud. Bydd eich plant wrth eu bodd hefyd. Cliciwch yma am y rysáit pasta pinc hawdd.

8j7rhsf

Gwnewch y penwythnos hwn yn un arbennig gyda’r ryseitiau cinio arbennig hyn a mwynhewch y bwydgarwr ynoch chi.

Am Neha GroverDeffrodd y cariad at ddarllen ei reddfau ysgrifennu. Mae Neha yn euog o gael obsesiwn dwfn ar unrhyw beth â chaffein. Pan nad yw hi’n arllwys ei meddyliau ar y sgrin, gallwch chi ei gwylio’n darllen dros goffi.

Leave a Comment

Your email address will not be published.