5 Ryseitiau Lapio Cyw Iâr ar gyfer Antur Maddeuol

Os ydych chi’n rhywun sydd bob amser yn chwilio am opsiynau bwyd cyflym, hawdd a blasus, yna mae brechdanau, byrgyrs a rholiau yn rhai ryseitiau a ddylai ymddangos yn rheolaidd ar eich plât. Fodd bynnag, mae cael math penodol o fwyd bob dydd yn eithaf cyffredin. Mae ein blasbwyntiau a’n stumog yn mynnu rhywbeth unigryw ac arbrofol; Nid yw fel hyn? Yma rydyn ni’n dod ag un opsiwn arall i chi a all fod yn berffaith i gyd-fynd â’ch cwpan prynhawn. Ie, rydych chi’n ei ddarllen yn iawn! Rydym wedi rhoi 5 rysáit lapio cyw iâr ar y rhestr fer a all fywiogi eich cinio mewn munudau. Mae’r wrapiau cyw iâr demtasiwn hyn yn dod â llenwad cyw iâr blasus sy’n siŵr o’ch gwirioni. Ydych chi’n pendroni sut i’w gwneud? Edrychwch.

Darllenwch hefyd: 13 Ryseitiau Wraps a Rolls Gorau | Ryseitiau myffin hawdd

Dyma restr o 5 Rysáit Lapio Cyw Iâr y Mae’n Rhaid i Chi Roi Cynnig arnynt

Lapiad letys Asiaidd gyda chnau cyll: ein hargymhelliad

Cyw iâr wedi’i goginio mewn saws sbeislyd gyda chnau cyll, coleslo a’i lapio mewn dail letys romaine. Os ydych chi’n caru bwyd Asiaidd, mae’r rysáit Asiaidd hwn yn bendant yn hanfodol! Dewch o hyd i’r rysáit llawn ar gyfer y lapio letys Asiaidd yma.

Lapiad Letys Cyw Iâr Sbeislyd

Mae letys wedi’i stwffio yn gadael gyda llenwad blasus o friwgig cyw iâr, llysiau a saws eirin sbeislyd. Yn gyflym, yn hawdd ac yn drawiadol, mae’r rysáit hwn yn ddigon i bryfocio’ch blasbwyntiau. Cliciwch yma am y rysáit Lapio Letys Cyw Iâr Sbeislyd.

rholyn letys

Wrap Shawarma Cyw Iâr

Cyw iâr wedi’i grilio mewn marinâd iogwrt, wedi’i lapio mewn bara pita a’i weini â tahini neu mayonnaise. Mae’r byrbryd hwn yn ymddangos fel y pryd perffaith ar gyfer eich pyliau prynhawn. Cliciwch yma am y rysáit shawarma cyw iâr.

70v4aa7

Lapiad fajita cyw iâr

Mae’r hoff lapio Mecsicanaidd erioed, Chicken Fajita yn rysáit hynod flasus y mae pawb yn ei garu. Gallwch chi wneud y rysáit lapio hwn mewn ychydig funudau yn unig a gallwch chi hefyd ei roi i’ch plant ar gyfer cinio. Mae’n iach, yn faldodus, ac yn hynod gyflym i’w wneud. Dewch o hyd i’r rysáit fajita cyw iâr yma.

Fajitas cyw iâr

burrito cyw iâr

Yn olaf, rydyn ni’n dod â rysáit burrito cyw iâr hawdd i chi y mae holl gefnogwyr bwyd Mecsicanaidd wrth eu bodd yn ei archebu mewn bwytai Mecsicanaidd. Mae’n eithaf rhyfeddol sut na wnaethom erioed sylweddoli y gallem wneud y pryd hwn yn hawdd yn ein cartref ein hunain gydag ychydig o gamau syml a chynhwysion sydd ar gael yn rhwydd. Cliciwch yma am y rysáit burritos cyw iâr.

rk3j9148

Nawr eich bod chi’n gwybod yr holl ryseitiau, mae’n bryd i chi arbrofi â nhw gartref. Rhowch wybod i ni pa un ddaeth yn ffefryn gennych chi. Byrbryd hapus!

Leave a Comment

Your email address will not be published.