5 Ryseitiau Mango Blasus Mae’n rhaid i Chi Drio’r Haf hwn


5 Ryseitiau Mango Blasus Mae’n rhaid i Chi Drio’r Haf hwn

Ebrill 19, 2022, 00:15
2 funud o ddarllen


Bydd y ryseitiau mango blasus hyn yn gwella’ch hafau. (Credyd llun: Rawpixel)

Un o’r pethau gwych am dymor yr haf yw y gallwch chi flasu rhai mangos melys a llawn sudd yn ystod y cyfnod hwn.

Mae’r ffrwyth haf melys, mwydion hwn yn amlbwrpas a gellir ychwanegu ato sgyrsiausudd, salad, pwdinau, picls a siytni.

Yn cael ei adnabod fel “Brenin y Ffrwythau”, mae’r mango yn gyfoethog mewn mwynau, fitaminau a gwrthocsidyddion.

Edrychwch ar y pum rysáit mango blasus hyn.

Mango kheer Mae’n bwdin hufennog a melys sy’n rhoi tro hwyliog i’r traddodiadol kheer rysáit a bodloni eich dant melys.

Ychwanegwch y llaeth, y reis basmati, a’r siwgr i sosban a’i gymysgu’n dda. Ychwanegwch yr edafedd saffrwm a’i droi eto. Unwaith y bydd wedi berwi, ychwanegwch y piwrî mango, almonau, rhesins a dail mintys a choginiwch yn dda.

Addurnwch ag almonau, rhowch yn yr oergell a’i weini’n oer.

Mae’r rysáit cyri mango melys ac adfywiol hwn yn berffaith ar gyfer yr haf ac mae’n well ei fwynhau gydag ochr o reis.

Cynhesu’r olew, ychwanegu’r hadau mwstard a’r dail cyri a chymysgu’n dda. Ychwanegu’r powdr tyrmerig a’r hufen cnau coco a dod ag ef i ferwi.

Ychwanegwch y piwrî mango, dŵr, siwgr brown, halen, a powdr chili melyn. Cymysgwch yn dda a dod â berw.

Ychwanegu ciwbiau mango aeddfed, dod â berw a gweini’n boeth.

Malu rhai bisgedi treulio yn friwsion mân. Ychwanegu menyn a malu eto. Arllwyswch y cymysgedd hwn i sosban gacennau a phobwch am saith i wyth munud mewn popty wedi’i gynhesu ymlaen llaw ar 180 ° C.

Curwch gymysgedd o siwgr powdr, caws hufen, mwydion mango a siocled gwyn wedi’i doddi ynghyd a’i arllwys i mewn i badell gacennau.

Ei roi yn yr oergell am bedair i chwe awr. Addurnwch gydag ychydig o ddarnau o mango aeddfed ffres a mwynhewch.

Wedi’i drwytho â blas mangos aeddfed ffres a llawer o menynyr handlen liw fywiog hon halwa mae’r rysáit yn hawdd i’w wneud.

Tostiwch flawd gwenith, blawd gram a semolina mewn ghee. Ychwanegwch ddŵr poeth a’i gymysgu’n dda. Ychwanegwch y piwrî mango, siwgr a hufen ffres a choginiwch am ychydig.

Ychwanegu cardamom, cnau Ffrengig ac ychydig mwy menyn; cymysgu’n dda.

Addurnwch gyda pistachios a’i weini.

coginio pwysau Cer ymlaen gyda phowdr tyrmerig a dŵr a chymysgu’n dda.

Ychwanegwch ddŵr, halen a darnau o mango aeddfed, a berwch am ychydig. Ar wahân, cynheswch yr olew, ychwanegwch yr hadau cwmin ac asafetida; gadewch iddo sizzle.

Ychwanegwch y garlleg, chili gwyrdd, nionyn a dail cyri a choginiwch yn dda.

Arllwyswch hwn drosodd Cer ymlaen a chymysgu’n dda. Ychwanegwch y dail coriander, mudferwch am ddau funud a’i weini’n boeth.

Leave a Comment

Your email address will not be published.