5 Ryseitiau Pecyn Gril Hawdd i Unrhyw Athletwr I’w Tanio

Chwilio am ryseitiau hawdd i athletwyr? Yna rydych chi wedi dod i’r lle cywir. Pan fydd y rhan fwyaf o bobl yn meddwl am grilio, mae’r profedig a’r gwir yn aml yn dod i’r meddwl: byrgyrs, cŵn poeth, a chyw iâr. Er bod y pethau sylfaenol hyn o unrhyw gynulliad haf iard gefn yn fuddugoliaeth sicr, beth am roi cynnig ar grilio’ch pryd cyfan mewn bag ffoil syml?

Yn aml, gall yr haf fod yn brysur i athletwyr gan fod ganddyn nhw fwy o amser i ganolbwyntio ar ffitrwydd, cynyddu sesiynau cyflyru, a manteisio ar bopeth sydd gan dywydd cynnes i’w gynnig. Mae ail-lenwi â thanwydd yn aml yn her, ac mae troi cyflym drwy’r dreif-thru yn aml yn demtasiwn. Pan fydd hi’n chwyslyd y tu allan, y peth olaf y mae unrhyw athletwr eisiau ei wneud yw gadael ymarfer chwyslyd i goginio mewn cegin myglyd. Gyda phecynnau ffoil grilio, gallwch chi fanteisio ar dywydd cynnes a choginio’ch pryd cyfan mewn munudau, gan ddarparu rhai ryseitiau hynod hawdd i athletwyr. Y cyfan sydd ei angen yw ychydig o waith paratoi, ffoil nonstick gwaith trwm, a gril.

Cyw Iâr Pîn-afal

Mae’r pecyn gril hwn ar thema Asiaidd yn cyfuno dau flas o’r haf: pupurau cloch ffres a phîn-afal melys. Mae’r bwyd sbeislyd a melys hwn yn berffaith ar gyfer y tymor grilio tywydd poeth.

Cynhwysion:

 • Ffiledau bron cyw iâr 1 pwys (yr hawsaf i’w torri’n ddarnau 1 modfedd)
 • 1 pupur cloch coch – briwgig
 • 1 pupur glas gwyrdd – wedi’i dorri’n fân
 • 1 winwnsyn melyn bach – briwgig
 • talpiau pîn-afal can 1 15-owns (wedi’u draenio)
 • 1 cwpan o saws teriyaki o’ch dewis
 • Pinsiad o naddion pupur coch

Cyfeiriadau:

 • Cynheswch y gril ymlaen llaw i wres canolig
 • Gosodwch bedair dalen o alwminiwm (24 modfedd o hyd)
 • Torrwch ffiledi cyw iâr yn ddarnau 1 modfedd.
 • Torrwch pupurau a winwns
 • Agorwch a draeniwch y pîn-afal
 • Cyfunwch gyw iâr, pupur cloch, winwnsyn, pîn-afal, a saws mewn powlen. Yna, yng nghanol pob pecyn, dosbarthwch y cyw iâr, pupurau cloch, winwnsyn a phîn-afal yn gyfartal.
 • Plygwch ochrau’r ffoil dros y llenwadau a’u selio.
 • Griliwch y pecynnau am tua 10-15 munud, gan eu troi unwaith hanner ffordd drwodd. Agorwch y pecynnau ffoil yn ofalus a gwiriwch y cyw iâr i wneud yn siŵr ei fod wedi coginio drwyddo.
 • Addurnwch gyda naddion pupur coch os dymunir.

fajitas cig eidion

Pwy sydd ddim yn caru eistedd i lawr mewn bwyty Mecsicanaidd cymdogaeth wych i fwynhau fajitas? Y broblem yw bod sglodion, salsa, hufen sur yn cyd-fynd â’r pryd ac mae’r rhestr yn mynd ymlaen ac ymlaen. Beth am wneud y prif gwrs gartref ac arbed calorïau ac arian diangen i chi’ch hun?

Cynhwysion:

 • stecen 1 pwys neu asennau llygad wedi’i sleisio’n denau yn erbyn y grawn
 • 3 llwy fwrdd o olew olewydd
 • 1 pecyn fajita cymysgedd sesnin
 • 3 pupur cloch (unrhyw liw) wedi’u sleisio’n denau
 • 1 winwnsyn bach coch neu felyn, wedi’i sleisio’n denau
 • Halen a phupur
 • 1 pecyn o flawd bach neu tortillas corn
 • Sleisys calch a choriander ffres

Cyfeiriadau:

 • Cynheswch y gril ymlaen llaw i wres canolig
 • Gosodwch 8 tudalen o ffoil (24 modfedd o hyd) – byddwch yn defnyddio 2 ddalen o ffoil ar gyfer pob pecyn
 • Mewn powlen ganolig, cyfunwch stêc wedi’i sleisio, pupurau cloch, winwns, cymysgedd fajita, ac olew olewydd a’i daflu i gyfuno.
 • Cymerwch 2 ddalen o ffoil alwminiwm a rhowch ¼ y cymysgedd yng nghanol pob un
 • Plygwch holl ymylon y ddwy haen o ffoil alwminiwm dros y fajitas, selio a chau’r pecynnau.
 • Griliwch y pecynnau ffoil am 12-15 munud, gan eu troi unwaith hanner ffordd drwodd
 • Hefyd, rhowch y pecynnau tortilla ffoil i mewn am ychydig funudau i gynhesu.
 • Tynnwch o’r gril a gadewch iddo oeri 5 munud cyn ei weini.
 • Gweinwch fajitas gyda tortillas cynnes, lletemau calch, a cilantro.

Eog gyda ffa gwyrdd lemwn

Mae eog wedi’i grilio yn aml yn ffefryn bwyd môr. Ac mae’r haf yn aml yn dod â digonedd o ffa gwyrdd ffres yn y farchnad ffermwyr lleol. Cyfunwch y ddau ag awgrym o lemwn a chewch bryd haf ysgafn ac iach.

Cynhwysion

 • 4 ffiled eog (6 owns) (heb asgwrn)
 • 1 pwys o ffa gwyrdd ffres wedi’u rinsio gyda’r pennau wedi’u tocio
 • 2 llwy de o olew olewydd
 • 3 llwy fwrdd o fenyn wedi’i doddi
 • 2 lwy fwrdd o sudd lemwn
 • 2 ewin garlleg, briwgig
 • 1/2 llwy de o halen
 • 1/4 llwy de o bupur du

Cyfeiriadau

 • Cynheswch y gril ymlaen llaw i wres canolig
 • Gosodwch bedair dalen o alwminiwm (24 modfedd o hyd)
 • Taflwch ffa gwyrdd gydag olew olewydd a sesnwch gyda halen a phupur i flasu.
 • Rhowch ¼ y ffeuen yng nghanol pob ffoil.
 • Rhowch ffiled eog ar ben pob pentwr o ffa gwyrdd.
 • Mewn powlen fach, chwisgwch fenyn wedi’i doddi, sudd lemwn, garlleg, halen a phupur a’i arllwys dros bob darn o eog.
 • Dewch ag ymylon y ffoil at ei gilydd a selio pob pecyn.
 • Rhowch y pecynnau yn uniongyrchol ar y gril. Caewch gaead y gril a choginiwch am 13-16 munud. Trowch y pecynnau yn eu hanner a throwch tua 7 munud i mewn i’r amser coginio.

Tatws Gril Llysieuol wedi’u Llwytho

Mae’r fersiwn dadluniedig hwn o’r tatws pob yn dal i gynnwys holl flasau’r gwreiddiol. A phwy sy’n dweud bod yn rhaid i grilio fod yn fusnes cigysydd? Gall llysieuwyr hefyd fwynhau’r profiad.

Cynhwysion:

 • 1 ½ pwys o datws coch babi
 • 3 llwy fwrdd olew
 • 2-3 llwy de o sesnin garlleg
 • Blodau brocoli wedi’u torri
 • Halen a phupur
 • hufen sur
 • caws wedi’i gratio o’ch dewis
 • winwnsyn gwyrdd wedi’u torri

Cyfeiriadau:

 • Cynheswch y gril ymlaen llaw i wres canolig
 • Gosodwch bedair dalen o alwminiwm (24 modfedd o hyd)
 • Chwarterwch y tatws, gan wneud yn siŵr bod y darnau yn llai nag 1 modfedd. Cymysgwch ag olew, sesnin garlleg a pherlysiau, a halen a phupur i flasu, yna rhannwch i ganol pob pecyn ffoil.
 • Torrwch y ffloredi brocoli a’u dogn ar ben y tatws.
 • Gosodwch y cynhwysion: hufen sur, caws a winwns werdd.
 • Plygwch y pecynnau ffoil ar gau, gan binsio’r ymylon i’w selio. Griliwch am tua 20 munud, gan droi bob 4-5 munud, nes bod y tatws yn dendr ac wedi coginio drwyddynt.
 • Agorwch becynnau ac ychwanegu cynhwysion

Wedi’i ffrio gyda chaws ac wyau

Mae brecwast yn bryd sy’n cael ei fwynhau orau ar unrhyw adeg o’r dydd. Mae’n opsiwn gwych ar gyfer penwythnos ar ôl ymarfer bore da neu ar ôl gorffen heic codiad haul ar wyliau. Pwy oedd yn gwybod y gallai un o’ch hoff frecwastau gael ei ailddyfeisio ar eich gril?

Cynhwysion

 • 1 pecyn 28-owns wedi’i rwygo’n frown stwnsh, wedi dadmer
 • 1 1/2 cwpan caws Cheddar wedi’i dorri’n fân
 • 1C. ham wedi’i dorri, selsig brecwast, neu gig moch
 • 1/2 llwy de o halen
 • 1/4 llwy de o bupur
 • 6 wy
 • 1/2 cwpan llaeth

Cyfeiriadau:

 • Cynheswch y gril ymlaen llaw i wres canolig
 • Gosodwch bedair dalen o alwminiwm (24 modfedd o hyd)
 • Mewn powlen cymysgwch yr wyau, llaeth, halen a phupur. Ychwanegu hash browns, cig brecwast wedi’i deisio o ddewis, a 3/4 cwpan caws Cheddar wedi’i dorri’n fân.
 • Rhannwch y cymysgedd rhwng y pedair dalen o ffoil alwminiwm a’i blygu’n dynn.
 • Griliwch am 9-10 munud neu nes bod tatws yn dyner a’r wyau wedi’u coginio.
 • Agorwch y pecynnau’n ofalus a’u taenellu â’r caws sy’n weddill.

Nid oes rhaid i fwyta’n iach yn ystod misoedd prysur yr haf fod yn her. Gwnewch y gorau o’r tymor grilio i baratoi prydau cyflawn a maethlon wrth fwynhau tywydd yr haf. Gellir gwneud y pecynnau hyn mewn munudau neu o flaen amser. Ac mewn llai nag 20 munud, mae pedwar pryd wedi’u coginio ac yn barod i’w bwyta (neu arbedwch ar gyfer y diwrnod nesaf). Nawr ewch allan a rhowch gynnig ar rywbeth newydd ar eich gril!

Chwilio am fwy o ryseitiau hawdd i athletwyr i’ch helpu i ailwefru? CLICIWCH YMA!

Leave a Comment

Your email address will not be published.