5 Ryseitiau Reis wedi’u Ffrio Cyw Iâr i’w Mwynhau’r Penwythnos Hwn

Mae bwydwyr wrth eu bodd yn cymryd y penwythnos fel cyfle i arbrofi yn y gegin a gwneud ryseitiau newydd. Os ydych chi’n rhywun sy’n edrych i roi cynnig ar ryseitiau hawdd a blasus gartref, mae gennym ni eich cefn! Heddiw, rydym wedi llunio rhestr o amrywiadau cyffrous o reis wedi’i ffrio cyw iâr sy’n siŵr o fod yn hyfrydwch i smacio gwefusau. Os yw’r cyfuniad o gyw iâr a reis yn eich cysuro, yna dylai’r ryseitiau cyw iâr ffrio hyn sydd wedi’u hysbrydoli gan Asiaidd fod yn eich llyfr coginio. Y cynhwysion allweddol yn y ryseitiau reis ffrio hyn yw reis, cyw iâr a llysiau! Yr unig wahaniaeth yw’r sbeisys a’r sawsiau deniadol a ddefnyddir i ychwanegu tro sawrus i’r reis wedi’i ffrio.

Darllenwch hefyd: Canllaw Bwyd Delhi: Bwydydd Stryd Clasurol y mae’n rhaid i chi roi cynnig arnynt O leiaf Unwaith Yn Eich Oes

Dyma 5 Rysáit Reis wedi’i Ffrio Cyw Iâr y mae’n rhaid i chi roi cynnig arnynt:

1. Classic Cyw Iâr Fried Reis

Rydyn ni i gyd yn gwybod y fersiwn hon o reis wedi’i ffrio cyw iâr. I wneud y reis ffrio clasurol, rydych chi’n rhoi’r llysiau, cyw iâr a reis gyda’i gilydd mewn saws soi, saws poeth a finegr ac mae’r reis wedi’i ffrio cyw iâr yn barod!

Cliciwch yma am y Rysáit Reis Cyw Iâr wedi’i Ffrio llawn.

2. Schezwan Chicken Fried Reis (Ein Hargymhelliad)

Blas syfrdanol saws schezwan sy’n gwneud y reis ffrio hwn yn dangy a thangy! Dilynwch y rysáit reis ffrio clasurol ac ychwanegwch ddolop o saws schezwan. Ffriwch y cynhwysion nes bod y reis yn amsugno’r sbeis.

Cliciwch yma am y rysáit llawn ar gyfer Cyw Iâr Schezwan Fried Rice.

3. Reis wedi’i Ffrio Cyw Iâr Garlleg wedi’i Llosgi

Gyda blasau priddlyd garlleg wedi’i losgi, mae’r reis hwn wedi’i ffrio cyw iâr wedi’i ysgeintio â ewin garlleg i gael blas hyd yn oed yn fwy blasus. Y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw ffrio ychydig o garlleg mewn olew cyn i chi ddechrau gwneud y reis wedi’i ffrio.

Cliciwch yma am y rysáit llawn ar gyfer Reis Ffrïo Cyw Iâr Garlleg wedi’i Llosgi.

4. Nasi Goreng

Daw’r danteithfwyd Balïaidd hwn gyda’r creision llysiau o fresych, bok choy, dail leim a moron. Mae’r fersiwn hon o reis wedi’i ffrio cyw iâr wedi’i wneud o gytew sbeislyd a fydd yn gwneud i chi chwysu.

Cliciwch yma am rysáit llawn Nasi Goreng.

5. Reis wedi’i Ffrio Cyw Iâr Thai

Fersiwn blasus arall o reis wedi’i ffrio cyw iâr, mae’r reis ffrio hwn yn dod â chroen lemwn, sbeisrwydd y chiles gwyrdd ynghyd â blasusrwydd y cawl cyw iâr. Byddai’r Reis Ffrïo Cyw Iâr Thai hwn yn fendigedig gyda sawsiau Thai fel cyri Thai.

Cliciwch yma i weld y rysáit llawn ar gyfer Reis Cyw Iâr wedi’i Ffrio Thai.

Rhowch gynnig ar y ryseitiau cyw iâr wedi’u ffrio hyn a rhowch wybod i ni pa un yw eich ffefryn yn yr adran sylwadau isod!

Leave a Comment

Your email address will not be published.