5 Ryseitiau Rhad I’w Ychwanegu At Eich Cylchdro Wythnos Wythnos | Celf a diwylliant

Chwyddiant sy’n dominyddu’r newyddion, a’r cyfan sy’n ymddangos fel pe bai’n siarad ym mhencadlys (rhithwir) New York Times Cooking yw faint mae bwydydd yn ei gostio.

Dewisais bum rysáit gwerth eu rhannu. A dyma rai rheolau cyffredinol ar gyfer pan fyddwch chi’n meddwl am fwyd a phrisiau bwyd cyfredol: Cadwch draw oddi wrth gig (sydd wedi cynyddu’n sydyn, yn enwedig cig eidion) neu gwnewch ryseitiau sy’n ei ddefnyddio mewn symiau llai. Ewch am lysiau a ffa, sy’n cael eu heffeithio llai gan chwyddiant. Tiwna tun yw eich ffrind, fel y mae brwyniaid, a all ddod â blas anhygoel i’ch cegin.

PELYS CIG IŴR A ZUCCHINI GYDA FETA

Yn gyffredinol, mae peli cig yn ffordd rad o fwyta cig: mae cig eidion wedi’i falu yn rhatach na stêcs neu fron cyw iâr, ac mae’r cig yn cael ei “ymestyn” gyda chynhwysion ychwanegol. Mae ychydig yn mynd yn bell. Yn y rysáit wych hon gan Ali Slagle, mae’r ychwanegiad yn zucchini, bob amser yn rhad ac yn helaeth ar hyn o bryd.

Cynnyrch: 4 dogn

Cyfanswm amser: 45 munud

CYNHWYSION

3 zucchini mawr (tua 1 1/2 pwys)

halen kosher a phupur du

1 sialots mawr, wedi’i dorri’n hanner

1/2 cwpan panko

1 1/2 llwy de cwmin mâl

1 llwy de o naddion pupur coch

1 pwys o gyw iâr neu dwrci

2 lwy fwrdd mint ffres wedi’i dorri, basil, persli, neu ddil, a mwy ar gyfer gweini

1/4 cwpan olew olewydd crai ychwanegol, a mwy ar gyfer iro a diferu

3 llwy fwrdd o sudd lemwn (o 1 lemwn mawr)

4 owns feta caws

CYFEIRIADAU

Cynhesu’r popty i 425 F. Torrwch 2 o’r zucchini yn dafelli 1/2 modfedd o drwch. Trosglwyddwch i blât, sesnwch gyda halen a’r gronfa wrth gefn. Gan weithio dros bowlen fawr, gan ddefnyddio tyllau mawr grater bocs, gratiwch weddill y zucchini. Gratiwch 1 sialots hanner i mewn i’r bowlen hefyd. Ychwanegwch y panko, cwmin, 1/2 llwy de o naddion pupur coch, a 1/2 llwy de o halen, a defnyddiwch eich dwylo i gymysgu nes eu bod wedi’u cyfuno. Ychwanegu cyw iâr a pherlysiau a chymysgu’n ysgafn nes eu bod wedi’u cyfuno.

Irwch y daflen pobi yn ysgafn. Gyda dwylo gwlyb, siapiwch y cymysgedd cyw iâr yn 16 peli cig (tua 2 i 3 llwy fwrdd yr un) a’i roi ar un ochr i’r daflen pobi. Ysgeintiwch olew olewydd arno a’i rostio am 10 munud. Yn y cyfamser, patiwch y zucchini wedi’i sleisio’n sych, yna gorchuddiwch yn ysgafn â thua 1 llwy fwrdd o olew olewydd. Sesno gyda phupur. Torrwch yr hanner sy’n weddill o’r sialot yn fras a’i drosglwyddo i bowlen fach. Ychwanegwch sudd lemwn, sesnwch gyda halen a’i droi i gyfuno.

Ychwanegwch y zucchini wedi’i sleisio i hanner arall y daflen pobi, gan symud y peli cig o gwmpas, os oes angen. Pobwch nes bod peli cig wedi’u coginio drwodd a zucchini yn frown euraidd ar y gwaelod, 15 i 20 munud arall. Ar gyfer peli cig brownach, grilio am ychydig funudau, os dymunir. Crymbl caws feta yn gymysgedd sialots. Ychwanegwch 1/4 cwpan o olew olewydd gwyryfon ychwanegol a’r 1/2 llwy de o naddion pupur coch sy’n weddill. Cymysgwch, gan dorri’r feta ychydig, a’i sesno â halen a phupur i flasu.

Bwytewch y peli cig a’r corbwmpenni gydag ychydig o saws feta a mwy o berlysiau ffres.
PEIGAU YN YSTOD YR WYTHNOS 2

Salad oer o tofu, tomatos ac eirin gwlanog, gyda basil a mintys. Mae’r pryd hwn yn cael ei weini orau gyda llysiau neu gyda nwdls reis wedi’u cymysgu ag ychydig o dresin.
SALAD TOFU OER GYDA TOMATO A PEACHES

Mae ffrwythau a llysiau ffres wedi bod yn llai agored i chwyddiant, sy’n gwneud y Salad Silky Tofu hyfryd hwn o Hana Asbrink yn opsiwn da ar gyfer cinio. Gweinwch gyda llysiau neu nwdls reis wedi’u cymysgu ag ychydig o dresin.

Cynnyrch: 4 i 6 dogn

Cyfanswm amser: 20 munud

CYNHWYSION

Ar gyfer y salad:

12 i 14 owns tofu sidan, wedi’i oeri

2 i 3 eirin gwlanog aeddfed canolig

3 i 4 tomato aeddfed canolig

halen môr fflawio

1/4 cwpan dail basil ffres wedi’u pacio

2 lwy fwrdd o ddail mintys ffres

Pupur du

Ar gyfer y dresin:

3 llwy fwrdd o olew olewydd crai ychwanegol

1 llwy fwrdd o finegr balsamig

1 llwy fwrdd finegr reis unseasoned

1 llwy fwrdd o olew sesame wedi’i dostio

2 lwy de o saws soi

1 llwy de o siwgr

CYFEIRIADAU

Paratowch y tofu: Draeniwch y tofu yn ei becyn yn ofalus, yna tynnwch ef. Lapiwch yn ysgafn â thywelion papur neu dywel cegin glân i amsugno lleithder gormodol, a’i roi ar blât.

Paratowch eirin gwlanog a thomatos: Craiddwch a thorrwch bob eirin gwlanog yn lletemau 1 modfedd o drwch, yna craiddwch a thorrwch bob tomato yn lletemau 1 modfedd o drwch. Trefnwch y tomatos a’r eirin gwlanog ar blât gweini, arllwyswch sudd tomato neu eirin gwlanog o’r bwrdd torri ar blât. Sesnwch yn hael gyda halen môr fflawiog i dynnu’r suddion allan.

Tynnwch y tofu o’r tywelion papur a’i roi yn ôl ar y plât. Gan ddefnyddio llwy fawr, tynnwch dwmpathau o tofu dros y tomatos a’r eirin gwlanog. Sesnwch tofu gyda halen môr fflawiog.

Paratowch y dresin: Mewn jar wydr bach, cyfunwch gynhwysion y dresin, eu gorchuddio a’u hysgwyd i gyfuno. Arllwyswch 4 llwy fwrdd o’r dresin dros y tomatos, eirin gwlanog a’r tofu. Gellir gweini dresin ychwanegol ar yr ochr.

Ychydig cyn eu gweini, casglwch y dail basil a mintys a’u torri’n fras. Topiwch y salad gyda pherlysiau wedi’u torri a phupur du. Gweinwch ar unwaith, gan fod yn ofalus i gael unrhyw ddresin a sudd ychwanegol oddi ar waelod y plât.


PASTA GYDA Tiwna, CAPERS A NIONYNAU

Mae’r pryd Melissa Clark hwn yn dweud “Rwy’n cael pryd ysgafn ar ynys Môr y Canoldir,” a gallwch brynu’r rhan fwyaf o’r cynhwysion yn Costco. Rhad a chwaethus, a hawdd i’w wneud hefyd.

Cynnyrch: 3 i 4 dogn

Cyfanswm amser: 30 munud

CYNHWYSION

Halen

12 owns o basta hir, tenau, fel bucatini, sbageti, neu linguine

3 llwy fwrdd o olew olewydd crai ychwanegol

3 ewin garlleg, wedi’u sleisio’n denau

3 sgaliwn, wedi’u sleisio’n denau, rhannau gwyn a gwyrdd wedi’u gwahanu

6 i 10 brwyniaid, wedi’u torri

3 llwy fwrdd capers wedi’u draenio

1 cwpan o berlysiau ffres, fel persli a dil, neu ddail seleri, a mwy ar gyfer gweini (dewisol)

Un tun 5 neu 6 owns o diwna, wedi’i ddraenio

Naddion pupur coch, i weini

lletemau lemwn, i weini

CYFEIRIADAU

Mewn pot o ddŵr berw, wedi’i halenu’n dda, coginiwch y pasta yn unol â chyfarwyddiadau’r pecyn tan al dente. Draeniwch, gan gadw 1 cwpan o’r dŵr pasta.

Mewn sgilet fawr, cynheswch yr olew dros wres canolig. Ychwanegwch y garlleg a’r cennin syfi a’u coginio nes eu bod yn persawrus, tua 1 munud. Ychwanegu’r brwyniaid a’r capers a’u coginio nes bod yr ansiofis yn toddi a’r capers a’r garlleg yn frown, 2 i 3 munud yn fwy. Ychwanegwch 1/2 cwpan o ddŵr y pasta, gadewch iddo leihau nes bod ychydig ar ôl yn y badell, yna ychwanegwch y pasta a’r perlysiau a’i gymysgu’n dda i’w orchuddio. Ychwanegwch y tiwna a’i gymysgu’n dda.

Gweinwch gyda naddion pupur coch ar ei ben, mwy o berlysiau, dail shibwns ac ychydig o olew olewydd. Gweinwch gyda darnau o lemwn ar yr ochr i’w wasgu.


FFA DDU Sinsir Cnau Coco FEGAN

Yn ogystal â bod yn hynod hyblyg a chyfeillgar i’r hinsawdd, mae ffa yn dueddol o fod yn eithaf fforddiadwy, yn enwedig os ydych chi’n dechrau gyda ffa sych. Gallwch chi danio eich hun yn wych gyda ryseitiau fel yr un hwn gan Ali Slagle, sy’n cyfuno ffa du â llaeth cnau coco, cyfuniad clasurol a geir mewn llawer o geginau.

Cynnyrch: 4 dogn

Cyfanswm amser: 30 munud

CYNHWYSION

Dau gan 15 owns o ffa du

2 lwy fwrdd o olew cnau coco neu olew olewydd crai ychwanegol

1 1/2 llwy de cwmin mâl neu goriander

Un darn 3 modfedd o sinsir ffres, wedi’i blicio a’i gratio’n fân (tua 3 llwy fwrdd)

Un can 13 owns o laeth cnau coco cyfan

halen kosher a phupur du

1/2 cwpan sglodion llyriad neu naddion cnau coco wedi’u tostio

1 llwy de o groen lemwn ynghyd â 2 lwy fwrdd o sudd (o 1 leim)

Saws poeth, ar gyfer gweini (dewisol)

CYFEIRIADAU

Rinsiwch 1 can o ffa du a’i roi o’r neilltu. Mewn sosban fawr, cynheswch olew cnau coco dros wres canolig. Ychwanegwch y cwmin a hanner y sinsir a’u coginio nes eu bod yn persawrus, gan droi’n gyson, 1 i 2 funud. Ychwanegwch y ffa du wedi’u rinsio a’r tun cyfan sy’n weddill o ffa du (gan gynnwys hylif) a llaeth cnau coco; sesnwch yn hael gyda halen a phupur.

Dewch â’r berw dros wres canolig-uchel, yna gostyngwch y gwres i fudferwi a choginiwch, gan droi’n achlysurol, nes bod ffa yn dendr a’r gymysgedd yn flasus, 15 i 20 munud. (Os ydych chi eisiau cysondeb mwy trwchus, stwnsiwch rai o’r ffa gyda chefn llwy tra bod y cymysgedd yn coginio ac yn mudferwi’n hirach.)

Mewn powlen fach, crymbl sglodion y llyriad yn ddarnau bach. Ychwanegwch groen y calch ac ychydig o falu hael o bupur du, a’i droi i gyfuno.

Tynnwch ffa o’r gwres. Ychwanegwch weddill y sinsir a sesnwch gyda halen a phupur i flasu. Ychwanegwch y sudd leim ychydig ar y tro nes bod y ffa yn blasu’n llachar ond mae’r blas cnau coco yn dal yn gyfoethog. Rhowch y sglodion llyriad profiadol ar ben a gweinwch gyda saws poeth i roi blas ychwanegol.


Nwdls winwnsyn CARAMELIZED

Mae’r rysáit hwn gan Francis Lam yn gwirio llawer o focsys. Mae’n broffidiol. Mae’n golur ar y blaen, llawer ohono (bydd y saws yn cadw yn eich oergell am wythnosau). Mae’n addasadwy ar gyfer bwytawyr o bob oed. Mae’n gyfrwng rhagorol ar gyfer cig a llysiau dros ben. Ac mae’n hollol flasus! Ei wneud!

Cynnyrch: 2 dogn

Cyfanswm amser: 20 munud

CYNHWYSION

Halen

6 owns brocoli Tsieineaidd (neu lysiau coginio eraill), wedi’u torri’n ddarnau 2 fodfedd

10 owns o nwdls ffres (neu 6 owns o basta sych)

6 llwy fwrdd o saws cennin syfi wedi’i garameleiddio (dod o hyd i’r rysáit ar-lein), neu i flasu

3 i 4 owns o gyw iâr wedi’i goginio, ham, tofu, madarch, neu unrhyw beth cigog rydych chi’n ei hoffi, wedi’i sleisio, yn gynnes

2 wyau wedi’u berwi’n feddal, wedi’u torri’n hanner

Saws wystrys, i flasu

Saws soi, i flasu

Sinsir amrwd neu bicls poeth o’ch dewis, wedi’u paratoi, ar gyfer addurno

CYFEIRIADAU

Berwch ddŵr mewn pot a’i halenu’n dda. Coginiwch frocoli Tsieineaidd nes ei fod yn feddal, tua 4 munud. Tynnwch y llysiau gyda llwy slotiedig a’u sychu’n dda. Cadwch y dŵr yn berwi.

Coginiwch nwdls yn unol â chyfarwyddiadau’r pecyn. Cyn gynted ag y cânt eu draenio, dychwelwch nhw i’r pot gwag, trowch y gwres i ffwrdd a’i addurno â 6 llwy fwrdd o’r saws cennin syfi carameledig neu i flasu. Sesnwch gyda halen, os dymunir.

Rhannwch y nwdls rhwng powlenni a rhowch y brocoli Tsieineaidd, cyw iâr (neu brotein o’ch dewis), ac wyau ar eu pen. Taenwch saws wystrys dros frocoli Tsieineaidd a sesnwch yr wyau gydag ychydig ddiferion o saws soi. Rhowch ychydig o binsied o sinsir neu bicls julienne ar ei ben, a gweinwch ar unwaith.

Leave a Comment

Your email address will not be published.