5 Ryseitiau Siocled Tywyll Hawdd ac Iach y mae’n rhaid i chi roi cynnig arnynt

Rydyn ni i gyd yn gwybod bod siocled tywyll yn iach. Wedi’i wneud gyda solidau coco, siwgr, a menyn coco, mae siocled tywyll yn bendant wedi sicrhau ei le ar y rhestr bwydydd iach. Yn ôl arbenigwyr iechyd, gall ychwanegu siocled tywyll i’n diet fod o fudd i’n hiechyd cyffredinol. Y ganran uwch o goco mewn siocledi tywyll sy’n ei wneud yn iach. Mae ffa cacao amrwd yn cynnwys gwrthocsidyddion a flavanols hanfodol, sy’n cadw hwyliau, pwysau, diabetes a phwysedd gwaed dan reolaeth.

Mae siocled sydd â mwy na 50% o goco yn cael ei ystyried yn siocled ‘tywyll’. Mae yna ddywediad am siocledi tywyll: “po fwyaf chwerw, gorau i iechyd”. Felly, edrychwch bob amser am siocled tywyll sydd â 70% o goco yn y cynhwysion. Gallwch brynu siocled tywyll plaen ac ychwanegu eich melysyddion maethol iach fel surop masarn ato.

Dyma rai ryseitiau siocled tywyll hawdd ond iach y gallwch eu gwneud gartref i fodloni’ch chwant siocled.

darllen hefyd : Y 6 Manteision Iechyd Gorau o Siocled Tywyll

Credyd llun: iStock

Rhowch gynnig ar y 5 rysáit siocled tywyll hawdd ac iachus hyn:

1. Mousse blawd ceirch a siocled tywyll

Mae’r rysáit hon yn nefoedd absoliwt i’r rhai sy’n hoff o bwdin. Mae’n cynnwys cynhwysion iach fel blawd ceirch, surop masarn, powdr coco, hadau chia, a mêl. Bydd melyster maethlon mêl a surop masarn yn cadw chwerwder di-flas powdr coco i ffwrdd. Cliciwch yma am y rysáit llawn.

bs7g509g

2. quenelle mousse siocled tywyll

Mae’r rysáit siocled tywyll hwn yn eithaf syml ac ni fydd yn cymryd llawer o amser i chi ei baratoi. Mae Quenelle yn berffaith llyfn ac yn gwella’ch platio ar unwaith ac yn rhoi cyffyrddiad mireinio i bwdinau. Mae’r aeron ar ei ben yn ei wneud yn bwdin ar ôl cinio perffaith. Dyma’r rysáit llawn.

mousse siocled

3. Cacen Ragi Siocled Tywyll

Mae’r gacen siocled hon yn drwchus iawn, yn satiating ac yn iach. Bydd blawd Ragi yn eich cadw’n llawn am fwy o amser a bydd gennych lai o oryfed yn ddiweddarach. Mae cynhwysion eraill fel siocled tywyll cyfansawdd, wyau, a siwgr brown yn ei gwneud yn ddanteithion boddhaol i bawb sy’n ymwybodol o iechyd. Cliciwch yma am y rysáit llawn.

cacen ragi

4. Ysgytlaeth Siocled Tywyll

Gwnewch fersiwn iach o’r danteithion glasurol gan ddefnyddio banana (wedi’i rewi) (er ein bod yn argymell defnyddio ffres), menyn cnau daear, powdr siocled tywyll, a llaeth almon. Mae’r rysáit hwn yn ddiod ôl-ymarfer perffaith heb y daith euogrwydd ofnadwy.

rysáit ysgytlaeth cnau cyll siocled

5. Siocled poeth

Mae siocled poeth yn ddiod hanfodol yr ydym i gyd yn ei garu ers plentyndod! Felly beth am ei ychwanegu at ein rhestr o ddiodydd iachus hefyd? Cynheswch y llaeth almon mewn sosban, ychwanegwch y powdwr coco a’i gymysgu nes ei fod wedi’i gyfuno’n dda. Mae croeso i chi ychwanegu sinamon a fanila i gael blas ychwanegol. Dyma’r rysáit llawn i chi.

pgote258

Byddwch yn ddoeth gyda’ch dewisiadau bwyd a disodli’ch pwdinau arferol gyda’r rhai iach hyn. Rhowch wybod i ni sut roeddech chi’n hoffi’r ryseitiau siocled tywyll hyn yn yr adran sylwadau isod.

Leave a Comment

Your email address will not be published.