5 Ryseitiau Syrup Hershey blasus


5 Ryseitiau Syrup Hershey blasus

Ebrill 22, 2022 at 11:19
2 funud o ddarllen


Bydd y ryseitiau surop blasus hyn gan Hershey’s yn codi’ch ysbryd mewn dim o amser.

Nid oes angen cyflwyniad i suropau Hershey.

Mae’r suropau siocled a hufennog hyn i’w cael yn y rhan fwyaf o gartrefi.

Mae plant ac oedolion wrth eu bodd yn ei ysgeintio ar eu llaeth a’u pwdinau.

Maent hefyd ar gael mewn blasau mefus a charamel, ond mae’r amrywiad siocled wedi bod yn dwyn calonnau ers blynyddoedd.

Gallwch ddefnyddio’r suropau hyn i baratoi amrywiaeth o brydau. Dyma bum rysáit surop Hershey.

Ysgytlaeth Siocled Hershey

Mae’r Ysgytlaeth Siocled Hershey cyflym a hawdd hwn yn felys, hufenog a blasus.

Mae’n ffefryn gan bawb ac yn blasu’n nefol, yn enwedig yn yr hafau.

Ychwanegu hufen iâ siocled, llaeth oer, a surop siocled Hershey i gymysgydd a chymysgu’n dda nes yn llyfn.

Addurnwch gyda sglodion siocled a surop siocled a’i weini’n oer.

ON Peidiwch ag anwybyddu’r hufen iâ.

Crepe Siocled Hershey

Mae’r rysáit hwn ar gyfer crempogau blewog â surop siocled blasus Hershey yn berffaith ar gyfer brecwast. Mae’n ysgafn, yn satiating, siocledi ac mae ganddo flas anhygoel.

Ychwanegwch flawd amlbwrpas, llaeth, surop siocled Hershey, ac wyau cyfan i bowlen a chymysgwch yn dda i wneud toes tenau.

Arllwyswch y cytew i’r badell a’i goginio nes ei fod yn frown euraid. Addurnwch gydag ychydig mwy o surop siocled a’i weini ar unwaith.

Paned cynnes o siocled poeth blasus wrth wylio cyfres ddoniol ar noson glyd yw’r ffordd berffaith i fwynhau eich penwythnos.

Ychwanegu Syrup Siocled Hershey at gwpanaid o laeth. Cynhesu’r cymysgedd hwn yn y microdon neu ei gynhesu mewn padell nes ei fod yn llugoer.

Unwaith y bydd hynny wedi’i wneud, addurnwch ag ychydig o hufen chwipio a malws melys, arllwyswch y surop siocled ar ei ben, a mwynhewch.

Hufen Iâ Siocled Hershey

Mae hafau yn gwbl anghyflawn heb rywfaint o hufen iâ oer.

Curwch y llaeth gyda’r melynwy, pinsied o halen, siwgr a surop siocled Hershey nes ei fod yn frown golau.

Cynheswch y gymysgedd ychydig dros wres isel, yna ychwanegwch yr hufen ffres a pharhau i guro.

Oerwch ef ac yna ei rewi am ddwy i dair awr. Cymysgwch a rhowch yn ôl. Addurnwch gyda surop siocled a mwynhewch.

Mae’r gacen siocled hon gyda gwead melys a llaith yn bwdin perffaith i’w fwynhau ar eich diwrnod twyllo.

Cynheswch y popty i 325 gradd. Curwch fenyn, siwgr, wyau, surop siocled Hershey a hanfod fanila. Ychwanegu’r blawd a’r powdr pobi a’i guro eto.

Arllwyswch y gymysgedd i mewn i ffwrn wedi’i iro a’i blawdio a’i bobi am awr a 15 munud.

Ysgeintiwch y saws a’i weini.

Leave a Comment

Your email address will not be published.